Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!


Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és reformját közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

Molnár F. Árpád:       "A halál és a kárhozat mindig együtt jár a keresztyénséggel, mert ebben az ocsmány bábeli állatkertben, ez a kegyvesztett faj mint legnagyobb ellenségére tekint az Élet Igéjére. Ezért lépteink nyomán tömegével hullanak el az alsóbbrendű hitványak, tapostatnak el a férgek, beleztetnek ki a vérdisznók."   (2009.04.14.)

   

Az Igazság győzni fog!

 

2009-04-15.
Soós József (Kárpáti Magyar)
 


Soós József cikke után legújabb filmünket ajánljuk, melynek címe: "Megbénult egyházak és Háttérhatalom". Ha ide klikkel, akkor míg olvassa a Titán Kárpáti Magyar cikkét, a filmet saját gépére le is töltheti!
(Molnár F. Árpád)

Tisztelt Hírháttér Multimédia-Nézők, -Hallgatók és -Olvasók! Az útról fogunk beszélni, arról az ösvényről, melynek széle az igazság drágaköveivel van kirakva, és a TEREMTŐ törvényei szerint lett kiépítve. Amely célba fog érni hamarosan. Az Emberiség előtt két út létezik, és ezek között tud csak választani, hogy melyiken halad tovább. Az egyik a HÁTTÉRHATALOM által kitaposott út, mely a sötétségbe vezet, és az út végén a SZAKADÉK van, mely azok halálát okozza, akik a TITOKZATOS NAGY BABILONT választják. Lehet, hogy most könnyebbnek tűnik azt az utat járni, és csábítónak érezni a varázsát. A VÁGÓHÍDRA terelt BARMOK útjára lép az, ki nem ismeri fel, és nem veszi észre, hogy a VESZTÉBE rohan. Tudatlan, buta állat az, aki a HÁTTÉRHATALOM ECHELON-programozott, agymosott idiótájává változik.

Mikor ott a LEHETŐSÉG az ÖRÖK és TELJES BOLDOG életre, melynek forrása mindenki számára könnyen hozzáférhető BIBLIÁBAN van leírva. A TÖRVÉNY, mely soha el nem múlik, és értékéből nem veszít egy cseppet sem. Az, mely minden BABILONI (világi) kincsnél többet ér, hiszen az jelenti az örök élet forrását. Az EMBERISÉG történelme van benne leírva, példákkal alátámasztva! Örök érvényű igazságokkal, melynek a tudatában az ember hatalmas műveltségre tehet szert.

Az TEREMTŐ SZAVA megtanított, hogy ha választanom kell "VILÁGI-HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNY" és ISTENI IGAZSÁG között, melyiket válasszam! Amikor dönteni kell, hogy NAGY BABILONI hamis csillogás, vagy ÖRÖK IGAZSÁG, TUDÁS és ÉLET, akkor az utóbbi lesz az, amit én választani fogok.

Ezért bátran kijelenthetjük, hogy a HÍRHÁTTÉR összes munkatársa nevében számunkra KIZÁRÓLAGOS ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ISTEN TÖRVÉNYEI, és KRISZTUS URUNK TANÍTÁSA! Amennyiben a Háttérhatalmi-Világi törvénykezés és KRISZTUS szava egymással szembe kerül, akkor az IGAZ KRISZTUSI szó fog győzedelmeskedni, és mi kizárólag annak engedelmeskedünk, ELSÖPÖRJÜK, ÁTGÁZOLUNK mindenen, ami ISTEN törvényeivel ellentétes!

Mert NINCS OLYAN HATALOM, amely felül írhatná a TEREMTŐ szavát!

FÉREG MINDENKI, aki saját maga "rongy életét" féltve TITKOLJA AZ IGAZSÁGOT, és hátat fordít JÉZUSNAK; arra a biztos HALÁL vár. Mert eljön a NAP, mikor megítéltetik minden, és mindenki a Föld bolygón! Azok mind, akik MEGTAGADTÁK a KRISZTUST, az örök kárhozatra lesznek ítélve, NEVÜK NEM LESZ BEÍRATVA AZ ÉLET TEKERCSÉBE!!!

Nem lehet fontosabb az ÖNZŐ érdek, mint az ISTEN TÖRVÉNYE és AKARATA! Az minden felett áll, és bírálhatatlan! Azok, akik HAMISAN tanítják, félrevezetve a nagy sokaságot, halálos bűnt követnek el, mert bár azt hiszik, hogy "ismerik" a NÁZÁRETIT, de semmi közük nincs Hozzá, és azon a napon, mikor lejön közénk ismét, kijelenti, hogy TITEKET SOHA NEM ISMERTELEK! Nevük nem lesz beíratva az életnek tekercsébe!

Utálatos minden olyan ember a Teremtő színe előtt, aki a törvényeivel és akaratával ellentétesen cselekedik. Mindazokra HALÁL vár, akik eladták magukat a NAGY BABILONI HÁTTÉRHATALOMNAK. De azokkal sem lesz könyörületes, akik más emberek nyomorúságára HASZONÉLVEZŐI voltak a HÁTTÉRHATALMI Rendszernek! Mind-mind ISTEN- és EMBERISÉG-árulók, osztályrészük a PUSZTULÁS lesz. A JELENÉSEK Könyve csodálatosan leírja mindazt, ami azokra vár, akik eképpen cselekedtek.

Ember!!!! ISTEN TÖRVÉNYEIT EL NE HADD! Ha pedig nem ismered, akkor keresd, mint a DRÁGA KINCSET, mert az jelenti számodra az örök életet és boldogságot! Neked a "Rendszer" nem fog segíteni, hiszen a PUSZTULÁSODAT akarja!

Észre fogod venni, mikor jársz a KESKENY, DE AZ ÉLETHEZ VEZETŐ ÖSVÉNYEN, mert amennyiben a HELYES, Istennek tetsző utat választod, a VILÁG és mindaz, aki benne van, utálni fog téged, és megvet! De ne félj, mert nem árthat neked senki sem többé, hiszen a legfőbb hatalom védő keze és oltalmazó szava őrködik feletted! Nem szolgálhatsz két Istennek egyszerre; ha a TEREMTŐT választod, akkor helyes útra léptél, és MEGTAGADOD a FENEVADAT, és a gonosz HÁTTÉRHATALMI ECHELON Rendszerét!

Nehéz napok jönnek, és szorongó fájdalmak, de ISTENT SZÜNTELENÜL KERESVE erőd lesz általa, hogy szembeszállj és legyőzd a Háttérhatalmat. Elfut tőled, mert GYÁVA féreg Ő, és nem lesz többé hatalma tefeletted! DE VIGYÁZZ, mert folyton MEGKÍSÉRT, és próbálkozik azzal, hogy elpusztítson téged!

Hatalmas erő a HÁTTÉRHATALOM, egyedül szembeszállni vele nem lehetséges! A segítség Istentől és Krisztustól jön, Akik védenek téged, és Általuk te erősebb leszel mindennél. Mert a te erődet az igazság és a szeretet adja, ami Jézustól jön! Emberfia és HÁTTÉRHATALMI áruló szembeszállni vele nem képes! Ha megteszi, a biztos pusztulás vár rá!

ISTENTAGADÓK, EMBERISÉG-ELLENES ÁRULÓK, HAZUG HÁTTÉRHATALMI VEZETŐK, BESZERVEZETT ÜGYNÖKÖK! Az összes alantas féreg, aki ISTEN szava ellen cselekszik, átgázolunk rajtatok, tiporjuk az IGAZSÁGTALANSÁGOTOK, mint ahogy vonat eltolja mindazt, ami az útjába kerül. Nem lehet a HAZUGSÁGRA, A GYALÁZATRA várat építeni, nem lehet bűntelenül gazságokat, szörnyűségeket elkövetni! Mindennek ára van, és ez nem csak a ti HÁTTÉRHATALMI pénzvilágotokban van így.

Isten szemében sokkal drágább minden olyan dolog, ami Neki tetsző, és mindenki hatalmas érték Neki, akiben örömét és kedvét leli!

Alávaló söpredék, EMBERISÉG-ELLENES, MOCSKOS FÉRGEK, hát mit képzeltek ti, hogy az IGAZSÁG ÚTJÁBA ÁLLTOK; vissza sem vagytok azt képesek tartani, sem megállítani.

Krisztus ereje, hatalma végtelen, hiszen a TEREMTŐ ATYÁTÓL kapta azt, és nem fog kegyelmezni veletek, mikor eljön a NAP! Mert hamarább eljön, mint azt gondolnátok! Megrövidítettnek azok a napok abból a célból, hogy aki kedves az Úr szemében, életben maradhasson, mert ha meg nem rövidülnének azok a napok és órák, akkor senki emberfia nem maradhatna életben!

A Mindenható jóságát mutatja az is, hogy figyel azokra, akikben örömét leli, akik neki szolgálnak!

Nekem a VILÁGI-HÁTTÉRHATALMI TÖRVÉNYEK nem mértékadók, és cseppet sem értékesek! Egyedül és kizárólag az ISTEN törvényei azok, melyeket követni kell!!!

Isten áldásával, Jézus Krisztus ereje által íratott!

Felelős szerkesztő: Molnár F. Árpád
szerkesztő: Kárpáti Magyar

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA
A világot irányító Echelon-Rendszerek magyarul első és kizárólagos leleplezője
http://hirhatter.com
Tel.: 30/919-6386 ; 76/320-450
Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Reptéri út 15/b., fsz.2.


A Hírháttér kapcsolódó anyagaiból:
2009-04-11. - Globális népirtás felsőfokon! - A gyógyszergyártó lobby és a politika összefonódása
/Audie Rácz Era/

2009-04-10. - Mi, magyarok lehetnénk a legnagyobbak!
/Soós József (Kárpáti Magyar)/

2009-04-07. - HÍRHÁTTÉR TV: Megbénult egyházak és Háttérhatalom - Hol az Isten Ereje?! (Ésaiás Könyve 63. Rész, 1-6. Versek)
/Molnár F. Árpád/   /Zene: Dubrovay László: Hangszín-szimfónia/   (Film, 26 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

2009-04-05. - Bálványimádás és kitömött marionettnép - Muppet-show a Duna mentén (kifejező fényképekkel)
/Molnár F. Árpád/

2009-04-04. - Hitler CIA-s elmeprogramozói és napjaink tudatmódosítása
/Nagy Levente (a kunhegyesi fogorvos)/

2009-04-02. - Ébresztő kezdőknek
/Nagy Sándor (Naleksz)/

HÍRHÁTTÉR - Mindenkit megelőzve
2009-04-01. - Idült ügynöki alkoholizmus és nemzetinek képzelt Echelon-idiotizmus - Verssel
/Molnár F. Árpád-film, -cikk és -vers/

2009-03-31. - HÍRHÁTTÉR MÉDIA: A Hírháttér Csillaggyár bemutatja
(KLIKK!)   (Megtekinthető és letölthető!)

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiségért!
2009-03-24. - Nem lesz szebb jövő a sábesz-patkány távozása esetén sem
/Tánczos Krisztina/

HÍRHÁTTÉR - Háború az Emberiség ellenségeivel szemben!
2009-03-22. - Transzba vetett Föld - A HAARP és a totális kontroll technológiáiból, belülről - (ALAPMŰ)
/Molnár F. Árpád/

2009-03-18. - HÍRHÁTTÉR TV: Wass Albert: Hontalanság hitvallása (Isten, Tűz, Echelon)
/Bara József-Attila (Románia) - Molnár F. Árpád/   (Film, 3 perc)

2008-11-15. - HÍRHÁTTÉR TV: Az automaták Földje
/Christian Crown - Nagy Sándor (Naleksz) - Molnár F. Árpád/
(Zene: Clint Mansell: Lux Aeterna)
   (Film, 14 perc)   (Megtekinthető és letölthető!)

Előző cikk:
2009-04-15. -
Valóm kiveti ezt a hazudott valóságot!
/Ebergényi Németh Magda (Léna)/
Tartalom: Léna kiváló és frappáns erkölcsi tételeket tartalmazó és Istent dicsőítő verseiből. A művek címei: Akartam; Aki a lelkét; Áldott állapot; Együtt; Lehajtott fejjel...

Lap teteje

Következő cikk:
2009-04-15. -
Háború a hazaáruló, államvédelmi pártparaziták ellen! (Levél a Barikád.hu-nak)
/Molnár F. Árpád/
Részlet: Én már akkor a Saddam-féle iraq-i titkosszolgálattal találkozgattam Bécsben a hazám és Európa védelmében, hogy leleplezhessem, Bagdadból megbuktatva azokat az állami és államközi, titkosszolgálati és nagyhatalmi módszereket és eszközöket, amiket a pártszolgálatos Für Lajosok és hazudozó, mocskos, sághysta henteseik és hazaáruló, terrorista bűnözőik rejtegettek, amikor a hazai-sághy-féle bűnözők éppen úgy pártpelenkára szorultak, mint most, és egyetlen kenyerük a hazaáruló, meghunyászkodó gyávaság és bujkálás volt! A hazám védelmében és a vonaféle fürbandák által 100 éve és azóta bevezetésre került lakosság elleni maffiamódszerek, szerveződések és eszközök megbuktatása érdekében palesztinokkal és libanoniakkal tárgyalva többek között a libanoni Beeka-völgybe...
   

web counter
web counter

Kapcsolat: azoknezo@citromail.hu