Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

A bűnöző újságíró-társadalom! A Hír tv-től a MÚOSZ-on át Szalai Annamária NMHH médiahatóságáig - Az antikrisztusok médiatársadalma

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-05.
Molnár F. Árpád "ELI" (orbán-vona és velük szövetséges külföldi fasiszta terrorista bűnbandái által halálos fenyegetésekkel üldözött és 100%-ban BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legkedveltebb Roma Jogvédő, Operatőr, Filmrendező, a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetségének (KTÜSZ), a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetségének (TÉESZ) és a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetségének (PÁBLENESZ) alapító-elnöke, általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja)Láthattunk az elmúlt időszakból széles körben elterjedt központi közvélemény-kutatást, mellyel megállapítást nyert, hogy az összes felsorolt állás közül a lakosság az újságírókat utálta a legjobban, azokat tartva a legkorruptabb, legmegbízhatatlanabb rétegnek. Amit mindenki tud és elismer - a nyilvánosság teljes kizárásával -, hogy amikor a közvélemény az újságíró-társadalom megbízhatatlanságáról, gyávaságáról, politikai bűnszervezeti meghunyászkodásáról beszél, gerinctelenségéről, hazudozó életmódjáról, rosszindulatáról, neonáci igénytelenségéről stb. beszél, akkor a legkevésbé sem rólunk szól, mert mi vagyunk a kivétel.

Mi vagyunk a Legüldözöttebb és Legbetiltottabb, egyúttal eme bűnözői, bűnszervezetben glasszáló újságíró-bűnbandák és szervezeteik részéről - bezárva a Szalai Annamária legfőbb orbáni médiacenzor által vezetett Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságig (NMHH) - a Legeltitkoltabb Újságírók, egyúttal Emberjogvédők, Roma Jogvédők, Oknyomozók, Tényfeltárók, Zeneszerzők, Filmrendezők, világvezető Echelon-Tanúk. A magyar bűnöző újságíró-társadalom igyekszik legalább egy csekély pénzt szerezni a bűnöző politikusok és bűnöző köreik bűncselekményeinek védelméből, az országot felélő korrupciós ügyekből, lopott házi pornóvideók ezrei vagy tízezrei korlátlan terjesztéséből, nyerészkedni az eget verő hazugságokon, állami besúgásokon, a politikai gyilkosságok teljes átmentett és fenntartott intézményrendszere totális védelmén és eltitkolásán, a politikai gyilkosságok folytatólagos elkövetése biztosításán, tehát míg mindezeken Júdásokként és ördögökként élősködnek, addig természetesen ama AZ ISTENTŐL elválasztottakat, akik ezen Földpusztító és Emberiséglelakó történelmi és világtörténelmi gaztetteket leleplezik, nem csak eltitkolják, nem csak betiltják, ahol érik, de teljes körű állami maffiaüldözésükhöz minden feltételt igyekeznek biztosítani.

A magyar újságíróknak nem kellett újjászületniük ahhoz, hogy a Sátán megcsonkított agyú, tartásuktól megfosztott gerinctelen bábjaivá és silány rabszolgáivá degradálódjanak, és glóriát sem remélhetnek, csak a Sátántól és az Emberiség Júdásaitól, amit Üdvösség és az Emberi Faj üdvrivalgása semmiképpen, csakis a biztos kárhozat követ. Ezen államvédelmi paraziták irtóznak az igazmondástól és a bátorságtól, hiszen életelemük a havi fizetésért vagy annak valamikori reményében való totálisan gerinctelen pártszolgálat, az anyagi haszon reményében való tömeggyilkosságok biztosítása, az igazság titkolása, az ártatlanok és hősök ellen elkövetett állami gyilkosságok minimum akadálymentesítése, más Júdásfaji antikrisztusok részéről a kifejezett elősegítése.


A Hír tv példája, ahol Nagy Zoltánt és bandáját a Sátán saját orbáni képére formálta

Az utóbbira - tehát a legsötétebb fasiszta bűnözésre, és a minden állami mészárlások és tömeggyilkosságok bűnszervezeti, életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő védelmére és folytatólagos szervezésére - említsük további példának az Orbán Viktor szkizofréniás miniszterelnök által propagált és lefizetett Nagy Zoltán hírigazgatót, és az általa vezetett Hír tv-s műsorokat, melyek szó szerint vetélkednek minden magyar idők legigénytelenebb szélsőjobboldali fasiszta médiumainak hazugságaival, rágalmaival és rosszindulatú cigányozásaival is. Amikor már mindenki lázong, olyankor is - mintha nem is létezne közvélemény - továbbra is maguknak szerkesztik a műsorokat, a párt vezére, Orbán Viktor bűnöző, uszító, végtelenül korrupt és megbízhatatlan, rosszindulatú és súlyosan antiszociális és szociopata minőségének tükreként. Olyan bűncselekmények végeérhetetlen láncolatait követik el, és olyan látványosan, hogy a gátlástalan leplezetlenséget tekintve nem is tudunk magyar példát mondani a publikus történelemből, mikor volt ennyire katasztrofális a helyzet.


Cigány újságírók a cigánygyilkos állami bűnbandákért

Az árulás természetesen nem csak a magyar, hanem a cigány újságírók között is előfordul, ahogy ezt a napokban is tapasztaltuk. Akiknek az volna a dolga, hogy romákként a cigányság jogait és a romák életét védelmezzék, ehelyett a cigánygyilkosságok és az újságíró-üldözések legfőbb terroristája, Orbán Viktor felé járulnak, hátha akad árulásaikért egy morzsa a tömeggyilkosok asztaláról. Természetes, hogy a Sátántól vágyott glória alapja, hogy először is nem csak 100%-ban eltitkolják pl. az állami szervezésű cigánygyilkosságok összes olyan bizonyítékait, amik az állami szálakat bizonyítják - nem beszélve arról, hogy a romagyilkosságok bizonyítékainak elkobzásában, a tényfeltárók üldözésében is már évek óta éppen az ügyeletes antikrisztus, Orbán Viktor a legsárosabb -, de kifejezetten bűnszervezetileg védik, nehogy a romagyilkosságok legfőbb leleplezői és a tárgyalások legaktívabb résztvevőinek nevei (így a létezésünk), továbbá az Orbán Viktor által elkövetett házkutatások, újságírók fegyveres elhurcolásai, a bizonyítékok lefoglalásai majd elkobzásai napvilágra kerüljenek. Az igazsághoz ugyanis kell egyrészt gerinc, bátorság, másrészt pedig a legfőbb cigánygyilkos terroristát, Orbánt és fasiszta bandáját csak úgy lehet teljes odaadó szívvel szolgálni, ha az ember minden igazságot és józan észt véglegesen megtagad. A Sátán glóriájára vágyakozó cigánygyilkos cigány újságíróknak ilyen apartheid, tömeggyilkos bűnszervezeti tetteihez nem mindig kell pénz, elég, ha csak remélik, hogy ekképpen pénzhez jutnak a Sátán asztaláról. Ha pénzt remélnek a romák elleni üldözésekből és hajtóvadászatokból, a romagyilkosságok bizonyítékai és leleplezői eltitkolásából, a tényfeltáró újságírók üldözése és legyilkolhatósága biztosításából, akkor már mindent elkövetnek, hogy a Sátán trónjánál legalább koldulhassanak. A Bibliai Jelenések Könyvében Kijelentett és Megprófétált Nagy Babiloni Szajha ember- és lélekkereskedelmére irányítja ez a figyelmünket, ahol az embernek születetett vesztes lélek a Nagy Szajhában újjászületve ember- és lélekkereskedővé válik, adva-véve az emberi testeket és lelkeket. A Hivatalos, AZ ISTENTŐL Kapott Bibliai titulus szerint pedig megkapva az ördög, tisztátalan lélek, és minden tisztátalan és gyűlölséges madár titulusokat. Tetteikben pedig "próféták és szentek vére találtatott, és mindeneké, akik megölettek a földön" - Mondja a Jelenések Könyve 18. Része 24. Verse.

A Márk Evangéliuma 6. Rész 11. Versében pedig ezt Mondja Jézus, Orbán és talpnyalóinak ellensége:
 - Akik pedig nem fogadnak titeket, sem nem hallgatnak rátok, onnét kimenvén, verjétek le a port lábaitokról, bizonyságul ellenük! Megmondom nektek, hogy Sodomának vagy Gomorának tűrhetőbb lesz a dolga az Ítélet Napján, mint annak a városnak!


MÚOSZ: a buta és a gátlástalan bűnözők újságíró-szövetsége

A MÚOSZ a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Ez az újságírók jogait és e világi kiváltságait biztosító legfőbb bűnszervezet. A kiváltságok olyan plusz jogokat jelentenek, amik abszolút ellenkeznek nem csak a józan ésszel, de a nyilvánvaló alkotmányos és emberi jogokon túl a büntetőjoggal is. A MÚOSZ-os újságírók olyan információkat kapnak az állami szervezettől, amihez a lakosság nem juthat hozzá. A bűnpártolást és D-Notice-t (ami titkosszolgálati kifejezés, és központilag rendelt teljes bűnszervezeti eltitkolást jelent) stb. olyan gazdasági bűnügyi szövetségek is közvetlenül, illetve kp. honorálják, mint a következő, a kormánymaffiával teljesen összeolvadt szervezetek: T-Mobile, T-Home, Generali - Providencia Biztosító Zrt., Genertel, Ford gépjárművek, Porsche Hungária gépjárművek vagy pl. a Suzuki Benkő. Az állam az ilyen sima megvesztegetési bűnszervezeti gazdasági maffializmust hivatalos rangra emelte olyan bűnözői húzások sorával, hogy amennyiben ezt vagy ezt csinálod, olcsóbban vagy ingyen kapsz tőlünk Fordot, Suzukit, részesülsz külön orvosi ellátásban (nem a MÚOSZ-bandák által 100%-ban titkolt állami pszichiátriai bűnözésről beszélünk, hanem annak eltitkolásáról és a politikai gyilkosságokért járó maffiavállalati kedvezményekről) stb.

A MÚOSZ tagjai továbbá az egyetlenek, akik a piti ügyektől a magyar történelem legsúlyosabb megbukott állami apartheid mészárlásairól szóló bírósági tárgyalásokig és a folyosókon bárkivel hangos vagy filmes riportot rögzíthetnek, vagy akárcsak egyeten fotót is készíthetnek. Ekképpen amikor Orbán Viktor, a Szalai-faj és MÚOSZ-os bűnbandái bojkottálják pl. a romagyilkossági tárgyalásokat, olyankor mi - akik egy kivételével az összes tárgyaláson jelen voltunk, ráadásul az egyetlenek, akik ingyen viszik az ügyet, a tetejébe eme tárgyalássorozaton is a legtöbbet megjelent személyek mi vagyunk a 13-15 milliós magyarságból -, akkor egyetlen fényképfelvételt sem készíthetünk, így az állam a saját maga által szervezett mészárlásokat a lehető legjobban tudja eltussolni, mégpedig a saját maga által kijelölt állami talpnyaló sajtóbűnözőkkel! És ez a világon minden létező ügyre kiterjed, hiszen az állam innentől mindent úgy cenzúráz megvesztegetett újságíró-bűnözői által, ahogy csak akar!

Ezekért az elképesztő súlyú és mennyiségű bűntettekért és elképesztően látványos folyamatos történelemhamisításokért kőkemény büntetőjogi offenzívákat és büntetőjogi megtorlásokat fogunk eszközölni! Hiszen mi, akik kizárólag vagyunk akadályozva mindenben, nehogy felfedhessük az igazságot, mi, akik egyedül végezzük az életvédelmi, tényfeltáró hivatást lelkiismeretből, akik továbbá soha egy fillért érte nem kaptunk, miközben a tűzvonal kellős közepén vagyunk, és a bizonyítékainkat Orbán Viktor házkutatásokkal visszatérően elkobozza, aközben a bűnöző újságíró-társadalom mindezekről és rekordjainkról 100%-ban hallgat! A legkevesebb, ami egy magyarországi magyar vagy cigány újságírónál felmerül, az a kapzsiság, az árulásért remélt majdani fizettség, továbbá erre halmozódik a nyomorult gerinctelen elme hitványsága miatt felmerülő szakmai féltékenység, valamint az orbánfajú nácikból - amilyen a Nagy Zoltán vezette Hír tv - áradó fasiszta, neonáci, apartheid, súlyosan szociopata és bűnöző alkatú pszichopata gyűlölet.

A MÚOSZ-ba már a bűnszövetség tagjaivá vált újságírók ajánlásával lehet kerülni, akkor, ha ezen ajánlásokat a MÚOSZ - mint állami bűnszervezet - jóváhagyja. Na most nem kell hozzá sok ész, hogy felfogja mindenki, hogy amely újságíró a saját aláírásával (mert máshogy nem lehet) ajánl valakit, azonnal tudja, hogy ha nem valami orbáni, náci vagy más párti bűnözőt ajánl, hanem bárki olyat, aki értelmileg vagy morálisan több a súlyosan analfabétánál, akkor máris közvetlen veszélybe kerül. Ez esetben megalapozottan véli, hogy a MÚOSZ, Orbán Viktor, a titkosszolgálatok vagy bármi más állami hulladék rászáll, hogy miért ajánlott tisztességes embert. Hiszen ilyen helyeken csak tehetségtelen, semmiről firkászoknak, továbbá náciknak (Magyarország leghírhedtebb rasszistáit és fajgyűlölőit, így pl. egyenesen a kuruc.infóból szalajtott, mindenki által ismert nácit könnyedén felvették a MÚOSZ-ba), összességében pedig tudatlan butáknak, bűnözőknek és gyilkosoknak van helye. Egy MÚOSZ-os alapkövetelménye, hogy vagy olyan buta legyen, hogy még annyit sem tud a korrupcióról, amennyit egy az utcán megállított, meglassulni látszott idős ember vagy hajléktalan alkoholista (bizony, ez is nagyon gyakori!), vagy ha az újságíró nem teljesen buta és tökéletesen tapasztalatlan mindenhez, ami körülveszi, akkor legyen annyira korrupt, megbízhatatlan és szó szerint bármikor az egész világot eladni kész gerinctelen antikrisztus, hogy ne is próbálkozzon ilyen MÚOSZ-ba becsületet, tényfeltárást vagy erkölcsöt vinni.

Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy közülünk senki nem fordult a MÚOSZ-hoz felvétel céljából, mivel egyrészt nekünk Ott AZ ISTEN, Aki bőségesen elég az egész világ ellen, másrészt pedig mit keresnénk mi - Magyarország Legüldözöttebb, Legbetiltottabb és Legeltitkoltabb, ráadásul a Legfőbb Tényfeltáró Újságírói - olyan ingyenélő, talpnyaló himpellérek, valamint hitleristák, nácik és politikai bűnözők között, akiknek az állami MÚOSZ-igazolványát a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) vagy a polgári titkosszolgálat hagyta jóvá, egyenesen Orbán Viktor polgári és katonai titkosszolgálati vezetőinek engedélyével! Természetesen talán nem kell minden esetben titkosszolgálati engedély, hiszen egy tudatlan, a havi fizetését minden más fölé helyező idióta felvételéhez, aki eleve tégla a falban, nem kell állami befolyás annak eldöntésére, alkalmas-e rendszertéglának vagy sem, de esetünkben a titkosszolgálat azonnali és pánikszerű ráhatása teljesen evidens, hiszen félnek azok mindentől, ami igaz, erkölcsös vagy AZ ISTENHEZ bármi értékelhető köze van! Becsületes embereknek semmi keresni valója nincs olyan bűnszervezetekben, mint az állam-titkosszolgálati és ezért a gazdasági maffia által propagált MÚOSZ!


A primitív magyar újságíró-társadalommal való kapcsolatunk; Továbbá a világpolitikai háttérre való Hatásunkról (itt szűkszavúan)

Cikkünk azt a látszatot keltheti, mintha rossz viszonyban lennénk a magyarországi újságírókkal. Ezért ezt máris cáfolni kell. A legnagyobb médiumokig találkozunk mindenféle írott és elektronikus médium újságírójával, és leszögezhetjük, hogy azt kivéve, hogy az orbán viktor-féle, Nagy Zoltán által hírigazgatott Hír tv emberei között nem ritka a tetőtől talpig eleve bunkó bűnöző, a morálisan abszolút analfabéta(!), a többi média újságírói között csak elvétve akad eleve kirívó látványos antiszociális viselkedés és súlyosan szociopátiás, nagy zoltáni magatartászavar. Az ilyesfajta mentális betegségek 2011-ben - a mi megfigyeléseink szerint - legfőképpen Nagy Zoltán és Orbán Viktor talpnyalóit és gerinctelen hazaáruló (Hír tv-s) pszichopatáit sújtják.

Ráadásul azért is vagyok az ellenségeink számára katasztrofális befektetés, mert soha nem felejtek el semmit. Aki tehát ellenségként jelentkezik, ritka, hogy nem egész életére rendezkedett be, mert vannak, akiknek bűnszervezeti ámokfutására a pontot sokkal később fogjuk tenni, de tesszük, míg a többiről sem szállunk le soha. Nem kívánom addig húzni az időt, csak a példa kedvéért: megértem, amikor bárki 20-30 évvel később csap le olyan rosszindulatú gaztettért, ami minősítette az illető morális szintjét és Emberiség iránti felelősségének hiányát, és ami 20-30 évvel korábban történt. AZ ISTEN sem felejt, én sem. Sztálin abban a hatalmas Szovjetunióban is képes volt behivatni bármilyen legvidékibb firkászt egy nyavalyás fél mondatért vagy grafikáért, miközben a bolygó felét közvetlenül irányította. Ez a figyelem - egy fórumos hozzáröffenéstől a cikkekig, nem beszélve a Filmekről(!) - egyébként az összes állami vezetőre kiterjed ma is, ugyancsak interkontinentálisan. Tehát amikor mi üzenünk a világ túlsó oldalára - ráadásul a legnívósabb kivitelben és a legvaskosabb leleplezéseket ömlesztve -, olyankor az nem csak jócskán meghaladja az adott állam titkosszolgálatainak közvetítői ingerküszöbét, de - már csak a mindenből kirekesztett buta lakosság nem tudja - közvetlenül formálja a világpolitikai eseményeket és korszakdeklaráló reakciókat.

Visszakanyarodva: tehát nem csak elnyomó túlsúllyal regnál, hogy jóban vagyunk az újságírókkal is, de az is megszokottnak számít, amikor - a civilekhez hasonlóan - közös fényképezkedésekre hívnak. Egyéb tekintetben amikor egy újságíró - legyen cigány vagy magyar - problémáit sorolja, az általánosan átütő az, hogy a pénz körül forog, és a pénznél nincs számára semmi fontosabb. Ez a hozzáállás eleve kizárja az erkölcsi stabilitást! KIZÁRJA! Mindegyikük, ha bajait emlegette, akkor elmondta, hogy ahol dolgozik, ott nem írhat, csak amit engednek, és a fizetés számukra amolyan mindenek felett álló isteni dolog, amiért igenis, érdemes eladni mindenkit és mindent. Az újságírást egyikük sem tekinti hivatásának, hanem mindegyik a napi megélhetés eszközének. Az újságírók a legkiemeltebb médiumok felől is gyakran úgy kapják meg a legnagyobb ügyeket is, hogy sem tapasztalataik, sem ismereteik nincsenek nemhogy a világról, de az adott ügyről sem; sajtótájékoztatókra, bírósági tárgyalásokra, tüntetésekre, riportokra stb. pedig úgy járnak el, mint a gyári munkás a gépsorhoz. Ezek külön-külön is eleve kizárják a minőséget, hiszen számukra nem csak a pénz áll mindenek felett, de lelki elhivatottságuk sincs! A magyar újságírók havi piti zsoldért adják el a Földet és az Eget, AZ ISTENT és minden Benne Valókat. Logikus, hogy HÍRHÁTTÉR- és Molnár-ügyben is esélyesebbnek látszik egy a magyarországi féktelen korrupciót és bűnözést leleplező világsajtó-botrány, mint hogy ebben a végletekig leromlott primitív, gerinctelen hitvány állambűnözői környezetben és morális fertőben, ahol szó szerint örvénylik a moslék, valaki rólunk igazságot merne írni.


Szalai Annamária maffiavezértől az s/m és pedofil pornókereskedő orbáni tartalomszolgáltató egypártmaffiáig

A magyarországi Internetes tartalmak ellenőrzéséért, az emberi jogok védelméért, az életvédelemért, a betiltásokért, a politikai üldözöttek bezárása vagy meggyilkolása elhárításáért felelős olyan szervezetek, mint a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), a Távközlési Érdekegyeztető Fórum, az Internet Szolgáltatók Tanácsa, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) olyan állami bűnszervezetek, amelyek tökéletesen kiszolgálják a kormány és a kormányfő által kézi vezérelt polgári és katonai titkosszolgálatok összes megfogalmazott igényeit! Maga az ellenőrzési és cenzúrázási struktúra annyira nyilvánosan destruktív és pusztító, hogy a szervezetek nyíltan lépnek be egymás bűnszervezeteibe, és nyilvánosan, saját maguk által dokumentáltan vállalnak teljes sors-, erkölcs- és lélekközösséget minden létező köztörvényes bűntettben, népirtásban, szervezett terrorizmusban és állami sorozatgyilkosságban. Ezen szervezetek tiltják be és titkolják el az összes politikai üldözött Újságírót, Keresztyént, Oknyomozót, Tényfeltárót; ezen szervezetek biztosítják a kormány és bűnszervezeti üzleti köreik számára a volt rendszerből átmentett összes állami bérgyilkos kinevezését, pszichiátriai csonkításait és gyilkosságait, biztosítják az utat az állam és maffiakörei repülőrobbantási ügyeiben, a törvénytelen, ránézésre hamis vádakkal elkövetett házkutatásokban és fegyveres elhurcolásokban, az állami cigánygyilkosságok bizonyítékainak módszeres és lassan rendszeres elkobzásaiban, a 2006-os állami sortüzektől a titkosszolgálatok összes népirtó bűntetteiig és gyilkosságaiig. A kormány egyetlen utasítására fasisztának bélyegeznek és totálisan betiltanak - eltüntetve minden bizonyítékot - Keresztyén Emberjogvédőket, Roma Jogvédőket, a fasizmuson és a hitlerizmuson szinte minden Cikkben és Filmben folyamatosan taposó Dokumentumfilmeseket és Életvédő Rendezőket, a Holocaustot szüntelenül elrettentő példaként felhozó Újságírókat és Echelon-Tanúkat, készséggel asszisztálnak Keresztyén és Emberjogvédő Zeneszerzők műveinek Orbán Viktor és bandája általi végleges elkobzásaihoz stb., stb., stb.! Eközben ezen államvédelmi titkosszolgálati bűnszervezetek ezrével, tízezrével terjesztik a saját vezetőik nevével fémjelzett Internetes médiumaikban a világ államainak magánszemélyeitől ellopott és az Internetre kiskorúak által feltöltött privát szex, pornó, szado-mazo filmfelvételek ezreit és tízezreit, engednek utat a náci, a cigányok és a zsidók teljes kiirtására felszólító portáloknak; mindezekhez a vastapsot pedig Orbán Viktor legfőbb cenzora és médiafelkentje, Szalai Annamária biztosítja.

Szalai Annamária adja a zöld utat ezen Cikkben leírt összes újságírói, hír tévés és echo tévés, magyar hírlapos és magyar nemzetes, barikádos stb. apartheid, rasszista, fasiszta, neonáci gyűlöletkeltéshez, betiltáshoz, hazugsághoz, rágalomhoz, gyilkossághoz, bizonyíték-elkobzáshoz és Internetes tartalomszolgáltatókkal elkövetett bűnszervezeti bűntetthez, gyilkossághoz, elévülhetetlen Emberiség-ellenes bűntetthez és terrorcselekményhez, mégpedig az Orbán Viktor által felállított Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) éléről; melynek tehát fővezére és legfőbb bűnszervezeti koordinátora Szalai Annamária.

A tegnapi napon az újabb - Orbán Viktor felől szervezett - apartheid, rasszista és fasiszta üldöztetésünkre reagálva - felhívtuk telefonon az Orbán Viktor által kinevezett Szalai Annamária által vezetett Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot (NMHH), és világosan közöltük, hogy amikor az igazságtételre sor kerül, akkor a vádlottak padja és a fegyház nem csak Nagy Zoltánt, az Orbán Viktor által vezetett Hír tv hírigazgatóját várja, de a fegyházban a helye Szalai Annamáriának is. Még csak a jól tájékozottak tudják, amit az egész világ tudni fog: messze több, mint minden magyar idők legkatasztrofálisabb és leginkább tömegpusztító bűnbandája volt az, amit Szalai Annamária és magyarországi sajtó-bűnbandáik tettek, titkoltak, biztosítottak. A Nagy Babiloni Szajhában való újjászületésükre a Sátán után a másik, a mostanival ellentétes, tehát a bűnüldöző igazságszolgáltatás is méltó és örök glóriát adjon.

2011.12.05., Budapest, Hungary

——————————

  We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor
100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.