Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

Apple Computer titkai, a VILÁGÁLLAM!

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-12-25.
Soós József "Titán" (orbán, vona és külföldi antikrisztusi bűnbandái gyűlölettenyészete által 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Oknyomozó és Tényfeltáró, Újságíró, Roma Jogvédő, a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetsége (PÁBLENESZ) alelnöke, a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetsége (TÉESZ) sajtószóvivője, a bolygó egyik Legfőbb Echelon-Tanúja)Az „1984” reklámnak vagy az Apple „1984” reklámjának nevezett televíziós reklám indította útjának az Apple Macintosh személyi számítógépet 1984-ben.

A reklámot január 22-én mutatták be az 1984-es Super Bowl harmadik negyedében. A felvételen egy hősnőt láthatunk piros rövidnadrágban és egy Apple pólóban, amint egy orwelli világon fut keresztül, hogy nekidobjon egy kalapácsot – az IBM-et ábrázoló – Nagy Testvér képének. A következő kép az alábbi üzenetet írta ki: „Január 24-én az Apple Computer bemutatja a Macintosh-t, melytől 1984 nem lesz olyan, mint az 1984.”'

„Ma megünnepeljük az Információtisztítási Irányelvek első dicső évfordulóját. A történelemben először megalkottuk a tiszta ideológia kertjét, ahol minden dolgozó védett az egymásnak ellentmondó igazságok kárától. A Gondolatok Egyesítése sokkal erőteljesebb fegyver, mint bármely flotta vagy hadsereg a földön. Egyek vagyunk, egy akarattal, egy szándékkal, egy okból. Ellenségeinknek a halálukig kell beszélniük magukat, és mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban. Nekünk kell uralkodnunk!”

Az IBM, vagyis International Business Machines egy egyesült államokbeli székhelyű, multinacionális informatikai cég. A cég részvénye egyike annak a harminc részvényből álló kosárnak, amelyből a Dow Jones Ipari Átlagot számítják.

A legnagyobb és talán legismertebb informatikai cég. A céget szokták „Kék Óriás” (Big Blue) néven is emlegetni (kék színű logója miatt).

1886-ban Herman Hollerith (1860-1929) lyukkártya-feldolgozó gépet talált fel, amelyet elektronikus számlálásra lehetett felhasználni. A lyukkártyák szendvicsként helyezkedtek el rézrudak között; ahol lyuk volt a kártyán, ott a rézrudak kontaktust létesítettek, és egy elektromos áramkör záródott. A készüléket arra tervezték, hogy fel lehessen dolgozni vele az 1880-as népszámlálás adatait. Kézi feldolgozással ez több mint egy évtizedig tartott volna.

Később 1911-ben Hollerith megalapította a Tabulating Machine Companyt. Számtalan egyesülés és üzletrészek felvásárlása után 1924-ben ez a cég lett az International Business Machines (IBM).

Napjainkban

Jelenleg az IBM termék és szolgáltatási palettája igen széles. Részt vesz hardver gyártásban és szoftverfejlesztésben egyaránt.

Az IBM Personal Computer (PC) megalkotója, rendkívül sok szabadalom tulajdonosa, a Linux egyik legelső nagy támogatója. A cég többek között a szervereiről, a processzorairól, merevlemezeiről és a PC-kről ismert. A nevéhez fűződik a Power és a PowerPC architektúra.

Az IBM igen jó helyezéseket ért el a szuperszámítógépek világranglistáján: a TOP500 lista első 10-es csoportjából 4 helyet IBM gépek foglalnak el: a Roadrunner modell a 2. helyen, a 4., 7., és 8. helyezéseken további Blue Gene típusú modelljei állnak (ld.: TOP500, 2009 november).

Az IBM sok szabad forrású rendszer elindítója, és támogatója. Szoros együttműködésben van például az Apache Grouppal is. Például Eclipse nevű fejlesztő eszköz, vagy ilyen a Derby névre hallgató 100% javaban írt adatbázis-kezelő (korábbi nevén Cloudscape).

Támogatja Linux-ot és a Java technológiát.

Szoftver szabvány alkotásban is erősen részt vesz. Főleg az üzleti kommunikációs protokollokat lehetne megemlíteni.

Üzleti tanácsadó részlege is van.

SZERETETTEL ÜDVÖZÖL MINDENKIT A HÍRHÁTTÉR JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN A SZENTLÉLEK ÁLTAL. Ebben az anyagban nagyon sok információt fogunk átadni a lakosságnak a ’’ világcégek ’’ valódi arcáról. Fontos az elmondani, hogy mielőtt az anyag megíratásra került volna, az ÚR JÉZUST kértem, hogy a lehető legjobb legyen az anyag. Pontosabban a lakosság számára a lehető legkönnyebben érthető legyen mindaz, amiről beszélünk! Ezért IMÁDKOZTAM a KRISZTUSHOZ, és miután végeztem a MEGVÁLTÓ FÉNYKÉPÉT megcsókoltam, hogy segítsen nekem ebben a munkámban is.

A mostani anyag témájában szereplő VILÁGCÉGEKRŐL, GLOBALISTA VILÁGKORMÁNY ÁLTAL MŰKÖDTETETT CÉGÓRIÁSOKRÓL több általános információt az INTERNET – ről, azaz a GLOBÁLIS VILÁGHÁLÓZATRÓL szedtünk le! Ezek a CÉGÓRIÁSOK ÁLTAL jóváhagyott, felhelyezett dokumentumok, melyek mindenki számára hozzáférhetőek. Azért tettük meg ezt, hogy NYILVÁNOS ADATOKBÓL, mindenki számára HOZZÁFÉRHETŐ DOKUMENTÁCIÓKBÓL dolgozunk, hogy a lehető legnagyobb hatásfokkal váljék érthetővé mindaz amit mondunk. Továbbá soha, senki által ne lehessen HAZUGSÁGNAK nevezni amit írunk, mert azok a CÉGÓRIÁS által jóváhagyott ’’ hiteles ’’ írásokon alapszanak! Közismert adatok, nagy nyilvánosság számára hozzáférhető információk.

EZEK VALÓDI TARTALMÁT, A HÁTTÉRBEN MEGHÚZÓDÓ INFORMÁCIÓKAT fogjuk kielemezni, ’’ tény feltárni ’’! A ’’ szimbólumok ’’ valódi jelentéseit, katonai, titkosszolgálati kódjait fogjuk megismertetni önökkel. A ’’ JELKÉP RENDSZEREK ’’ fontosságát, és tartalmát, melynek valódi ÜZENETÉT sokáig nem tudta a lakosság! Mert ezek a MÁRKANEVEK, MÁRKAJELZÉSEK, CÉG LOGÓK mind egytől egyig jelentéssel bírnak, HÁTTÉRHATALMI, pontosabban ahogy a SZENTÍRÁS mondja, TITOKZATOS NAGY BABILONI !

Annak érdekében, hogy KÖNNYEN ÉRTHETŐ LEGYEN MINDEN, és BIZONYSÁGTÉTEL LEGYEN az ÚR JÉZUS által előre megprófétált világrendszerről…… BIZONYÍTÉKOKKAL OKNYOMOZZUK KI mindazt, amit a SZENTÍRÁS számunkra elmond az UTOLSÓ IDŐKRŐL!

Minden esetben a SZENTÍRÁST alapul véve, mely’ előre kijelentette, megprófétálta az EMBERISÉG VILÁGTÖRTÉNELMÉT! Hiszen ISTENTŐL való mű, ezért TÖKÉLETES, nincs benne hiba!  Dokumentálni kell, hogy a KÁROLI – féle MAGYAR nyelvezetű fordítást választottam ki, a SZENTÍRÁS verseinek beidézésekor. Ugyanis ez a legismertebb mindenki számára, a ’’ kor helyesírásának megfelelően ’’, ezért több esetben HELYESÍRÁSI HIBÁT fedezhetnek fel benne, ugyanis a NYELVTAN SZABÁLYAI a KÁROLI Biblia megírása óta kis mértékben változtak, továbbá az ’’ ÉLŐ BESZÉD ’’ nyelvezete is módosult, szavakat ejtünk, és írunk kicsit másképen, de szinkronban minden érthető, mert alapjaiban ugyan az minden szó!

Mózes könyve a TEREMTÉSRŐL,       -  első könyv

2,15 És vevé az Úr Isten az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt.

2,16 És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.

2,17 De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, [Róm. 5,12.] bizony meghalsz.

5,12 Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn [1 Móz. 3,6-16.] és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

5,13 Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

5,14 Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.

5,15 De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

5,16 És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.

5,17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

5,18 Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

5,19 Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

3,1 A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

3,2 És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3,3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

3,4 És monda [2 Kor. 11,3.] a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

3,5 Hanem tudja az Isten, hogy [Ján. 8,44.] a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

3,6 És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kivánatos az a fa a bölcseségért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada [1 Tim. 2,14.] vele levő férjének is, és az is evék.

A SZENTÍRÁS amely’ ISTEN alkotása, épen úgy, mint az EMBER, elmondja a választ mindenre. Akinek van füle hallja meg ezeket a szavakat….

Az ALMA egy JELKÉP! A TUDÁS jelképe. A FA az ÉLETET szimbolizálja. Az ÉDENKERT az a világ, ahova TEREMTETTE az első EMBERPÁRT a mindenható. Mindenki ismeri ÁDÁM és ÉVA történetét, és a BŰNBEESÉS történetét is mindenki hallotta már. Alapvető tudása van róla, hogy miről van szó….

>>> Az ISTEN hozott egy TÖRVÉNYT, megparancsolta, hogy EMBER minden fáról ehet amely a PARADICSOMBAN van, de!!! DE egy fáról nem ehet ez pedig a JÓ és a GONOSZ tudásának fája! Ennek a fának a GYÜMÖLCSE TILTOTT!  Megtiltotta az ISTEN, de SZABAD AKARATTAL LÁTTA EL AZ EMBERT, hogy válasszon, és saját akaratból ENGEDELMESKEDJEN!  Mindenki tudja, hogy mit választott az ember, pontosabban az ember lánya, azaz ÉVA!

Ez lett a BŰN! A bűn pedig abból lett, hogy ISTEN PARANCSOLATÁT MEGSZEGTÉK. Ellent mondtak a SZENT ATYÁNAK, akinek az életüket, mindenüket köszönhetik. De mi vezette az első emberpárt arra a döntésre, hogy ELLENE TEGYEN AZ ISTEN AKARATÁNAK, ez pedig a GONOSZ! Aki a VILÁGTÖRTÉNELEMBEN először KÍGYÓ formájában jelent meg. A ’’ csúszómászó ’’!  A GONOSZ aki nevén nevezve SÁTÁNNAK hívnak, azaz ELLENSZEGÜLŐ, Isten akaratának ellene tevő, ENGEDETLEN teremtmény. RÁBÍRTA az első emberpárt arra, hogy ISTEN ELLEN LÁZADJANAK, és NE FOGADJANAK NEKI SZÓT. Ebből lett a BŰN, mely’ ÖRÖKLETES! A BŰN pedig ZSOLDOT követel, a BŰN ZSOLDJA A HALÁL.

Az ISTEN által megadott HALHATATLANSÁG megszűnt, a BŰN miatt mely’ elkövettetett az első emberpár által. Mert egészen a bűn elkövetéséig, ISMERETLEN VOLT A HALÁL, A BETEGSÉG, A FÁJDALOM. Ezek azután lettek, ez volt a ZSOLDJA a BŰNNEK. A SZENTÍRÁS elmondja, hogy EGY EMBER ÁLTAL JÖTT A BŰN A VILÁGRA, mely minden emberre ÖRÖKLŐDÖTT!

De az ISTEN jó, az ATYA megbocsájtó, ezért adta ajándékba az emberiségnek az ÚR JÉZUS KRISZTUST! Általa, az Ő vére által TISZTÍTATOTT MEG AZ EMBERISÉG A BŰNTŐL, és vált lehetővé az ÜDVÖSSÉG! Ahogy annak idejében EGY EMBER ÁLTAL LETT A BŰN, mely’ mindenkire ÖRÖKLŐDÖTT, úgy szintén EGY EMBER ÁLTAL BOCSÁTTATIK MEG A BŰN! A JÉZUS KRISZTUS élete, BŰNTELEN ÉLETE, és MÁRTÍRÁLDOZATA volt az ENGESZTELÉS a SZENT ATYÁNÁL értünk, a MI BŰNEINKÉRT! Ő mosta le SZENT VÉRÉVEL a bűnt, melyet elkövetett az első emberpár, és ez öröklődött a többi emberre is.

AZ ÚJ TESTAMENTUM kezdődik a MÁTÉ EVANGÉLIUMÁVAL. A MÁTÉ evangélium mondja el JÉZUS KRISZTUS életét, munkásságát. Ekkor kezdődött egy új fejezet az emberiség történelmében, a BŰNÖK MEGBOCSÁJTÁST NYERTEK JÉZUS KRISZTUS UNUNK ÁLTAL. Ezért hívják őt MEGVÁLTÓNAK, mert megváltotta, ’’ kifizette ’’ a BŰNEINKET a MINDENHATÓ ATYÁNÁL. Ő volt a VÁLTSÁGÁLDOZAT, ezért aki benne hisz, MÉG HA MEGHAL IS, ÉLNI FOG. Aki JÉZUS KRISZTUST MEGVALLJA A SZENTLÉLEK ÁLTAL, AZ ÜDVÖZÜL, MEGMENTÉSBEN RÉSZESEDIK. Ha megölik is, akkor is ÉLNI FOG! A FELTÁMADÁS megtörtént, TANÚI VOLTAK NEKI AZ APOSTOLOK, leíratásra került TÖRTÉNELMI ANYAGOKBAN. Azért támadt föl a KRISZTUS, mert LEGYŐZTE A HALÁLT. Győzedelmeskedett a BŰN fölött. Ezért aki ŐT KÖVETI, AZ Ő PARANCSOLATAIT MEGTARTJA, MELY’ ATTÓL ÉRKEZETT, AKI ŐT  KÜLDTE, AZ ÉLNI FOG, MEGMENTÉSBEN RÉSZESÜL.  Kinyilatkozásra került JÉZUS KRISZTUS szájából, ,, MI EGYEK VAGYUNK AZ ATYÁVAL A SZENTLÉLEK ÁLTAL’’

EZ VOLT A SAROKKŐ, MELYET AZ ÉPÍTŐK MEGVETETTEK! Az építő pedig JÉZUS KRISZTUS, és az APOSTOLOK! Általuk nyilatkozta ki az ISTEN a MEGBOCSÁJTÁST. Megbocsáttatott bűneitek az ATYÁNÁL. Jézus Krisztus kifizette az ÁRÁT bűneiteknek.

A MEGTARTÓ KRISZTUS ezért a LEGNAGYOBB NÉV világmindenségben. Mert elvégezte a munkát, ezért MEGKAPTA JUTALMÁT, a SZENT ATYA jobbján ül, NEKI ADATOTT MINDEN HATALOM ÉGEN, ÉS FÖLDÖN EGYARÁNT. Ő az, aki megítéli a JÓKAT és GONOSZOKAT egyaránt. Szétválasztja egymástól a JUHOKAT, és  KECSKÉKET. A Juhok a JÓ EMBEREKET, a kecskék a ROSSZ EMEBREKET jelölik. NINCS NÁLA NAGYOBB A FÖLDKEREKSÉGEN, Ő A LEGNAGYOBB, A KIRÁLY, AKI URALKODNI FOG. Visszajön azon a napon, melyet HARMAGEDDONNAK, Isten ítéletének neveznek, és MEGÍTÉL MINDENKIT. Jézus él, ez BIZONYSÁG, mert FELTÁMADT, és FELVITETETT A SZENTATYÁHOZ. Az idő, az ÓRA, hogy mikor jön el ismét, az elmondatott, hogy a SZENT ATYAM a SAJÁT HATALMÁBA HELYEZTE, nem tudja senki, még a fiú sem! Ezért mindenki hamis próféta, aki azt állítja, hogy tudja mikor lesz az a nap, és azt mondja, hogy itt van a JÉZUS,…meg amott… Elmondatott JÉZUS KRISZTUS szájából, a MÁTÉ evangélium pedig dokumentálta, hogy NE HIGYÉTEK EL, MIKOR AZT MONDJÁK, HOGY ITT VAN A KRISZTUS, MEG AMOTT VAN A KRISZTUS.

Mert azt a napot, és órát mikor eljön MINDENKI MEGLÁTJA! A VILLÁMLÁSHOZ hasonlította az ÍTÉLŐ eljövetélt, ahogy a VILLÁMLÁS ellátszik napkelettől, egészen napnyugatig, úgy lesz az EMBER FIÁNAK DICSŐ ELJÖVETELE!

Az alapjait elmondtuk a TEREMTÉS KÖNYVÉNEK, azaz a MÓZES KÖNYVÉNEK, abban a vonatkozásban, mely’ a BŰNBE ESÉSRŐL, az ÖRÖKLETES BŰNRŐL, a MEGVÁLTÓ KRISZTUS váltságáldozatáról szólt! Akkor nézzük az OKNYOMOZATI, TÉNYFELTÁRÓ anyagunkat, mely eredetileg az APPLE azaz az ’’ ALMA ’’ világóriással foglalkozik.

Apple Computer ( Apfel = ALMA ). Ez a VILÁG VÁLLALAT nagyon jelentős szerepet tölt be a HÁTTÉRHATALOMBAN, melyet a SZENTÍRÁS TITOKZATOS NAGY BABILON néven említ.

Az vállalat LOGÓJÁT, EMBLÉMÁJÁT, MÁRKAJELZÉSÉT jól megnézve azt láthatjuk, hogy a BIBLIAI  ALMA GYÜMÖLCS látható. Szembetűnő mindenki számára, hogy HARAPÁSNYOM látható az emblémán. Egy EMBER ÁLLKAPCSÁNAK HARAPÁS NYOMA LÁTHATÓ.  Az ALMA ebben az esetben a JÓ és a GONOSZ TUDÁSÁNAK jelképrendszerét ábrázolja. A HARAPÁSNYOM pedig azt, hogy ebből EVETT AZ EMBER. Ugyanis látható, hogy BELEHARAPTAK, és az is pontosan megfigyelhető, hogy EMBERI HARAPÁSNYOMOK azok melyek ott láthatók!

1984 Apple’s Macintosh Commercial     >>> ezt a REKLÁMANYAGOT mindenki láthatja ha a YOU-TUBE internet videó megosztót megnyitja. Figyelmesen nézze végig, mert ez a REKLÁM AZ ÚJ VILÁGRENDRŐL, és az általa létrehozott, használt ECHELON technológiákról szól! Sok információ van benne elrejtve, ezek KATONAI kódok, de aki a tényfeltárásainkat megértette, nyomon követi, az MEGÉRTI, hogy miről van benne szól, mi a TARTALMI MONDANIVALÓJA!

„Ma megünnepeljük az Információtisztítási Irányelvek első dicső évfordulóját. A történelemben először megalkottuk a tiszta ideológia kertjét, ahol minden dolgozó védett az egymásnak ellentmondó igazságok kárától. A Gondolatok Egyesítése sokkal erőteljesebb fegyver, mint bármely flotta vagy hadsereg a földön. Egyek vagyunk, egy akarattal, egy szándékkal, egy okból. Ellenségeinknek a halálukig kell beszélniük magukat, és mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban. Nekünk kell uralkodnunk!”

Az eredeti REKLÁMSZÖVEG, mely’ szintén nyilvános internet oldalról, mely’ mindenki számára hozzáférhető vettük le, azért, hogy BIZONYÍTÉK legyen rá, hogy ez nem kitaláció, hanem HITELES DOKUMENTUM! Mindaddig elérhető lesz az INTERNET HÁLÓZATON, ameddig egy KÖZPONTI VILÁGKORMÁNY döntés értelmében el nem távolítják. De jelen pillanatban 2011. December 21. napján még látható a VILÁG-HÁLÓZATON!

Elemezzük ki ezt a pár mondatot, szóról, szóra, mert mindennek JELENTŐSÉGE, JELENTÉSE van!

„Ma megünnepeljük az Információtisztítási Irányelvek első dicső évfordulóját. 

Ez a mondat azt jelenti, hogy az említett dátumon ( 1984 ) létrejött, azaz BEISMERTÉK az INTERNET megszületését, létezését. Az INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS egy új dimenzióját! Ennek az első DICSŐ éve 1984 ! Vagyis a beismert éve az ECHELON rendszerek létezésének!

A történelemben először megalkottuk a tiszta ideológia kertjét, ahol minden dolgozó védett az egymásnak ellentmondó igazságok kárától.

Az ’’ új információs csatorna ’’ megalkotása, mely maga az INTERNET HÁLÓZAT, ahol minden embernek lehetősége van beszélni. Mert ez GLOBÁLIS VILÁGHÁLÓZAT, nemzethez nem köthető, ezért nehéz betiltani, korlátozni. Továbbá az ELLENTMONDÓ IGAZSÁGOK, a HAZUGSÁG TENGERÉBEN, melyet a mindenkori kormányzatok szándékosan valósítottak meg, hoztak létre. Ez egy ’’ alternatív ’’ azaz HELYETTESÍTŐ MÉDIUM, mely’  nem köthető NEMZETEKHEZ. Az INFORMÁCIÓ szabad áramlásáról beszélt ebben a mondatban, mely az emberek között jöhet létre!

A Gondolatok Egyesítése sokkal erőteljesebb fegyver, mint bármely flotta vagy hadsereg a földön.

Az ECHELON technológiáról beszélt akkor, amikor 1984-ben ezt a mondatot mondta! A GONDOLATOKAT pedig úgy lehet egyesíteni, hogy az embereket ’’ összekötik ’’, de itt kétféle összekötésről beszélt! Az egyik az INTERNET HÁLÓZAT adta lehetőségek, melyek által a világ különböző pontjain élő, tartózkodó személyek, csoportok tudják egymással a kapcsolatot tartani. Ez az egyik értelme a mondatnak, de van egy MÉLYEBB értelme, és KATONAI kódja, mely’ az ECHELON TECHNOLÓGIA ELMEPROGRAMOZÁSÁRÓL, PSZICHOAKTÍV ELMEIRÁNYÍTÁSRÓL BESZÉL. Teszi ezt a vezeték nélküli technológia ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Erről bővebben abban a HÍRHÁTTÉR anyagban lehet olvasni, melynek a címe HULLÁMOKBAN TÁMADÓ. Az elektromágneses hadviselés.

Ez a FEGYVER melyet ECHELON technológiának neveznek, az EMBER és az EMBERISÉG TUDATÁNAK, GONDOLATÁNAK, AKARATÁNAK IRÁNYÍTÁSÁRA SZOLGÁL, sokkal nagyobb, jobb, erősebb, mint bármilyen más KATONAI FEGYVER, ismert, beismert katonai fegyver. Ennek a LEGNAGYOBB A HATÁSFOKA, és ez a LEGPUSZTÍTÓBB! Erőteljesebb, mint bármilyen flotta, vagy hadsereg a földön!

A PSZICHOAKTÍV ECHELON RENDSZEREK, ELMEPROGRAMOZÓ, TUDATMÓDOSÍTÓ, AGYPROGRAMOZÓ, IRÁNYÍTÓ TECHNOLÓGIÁJA A CSÚCSFEGYVER! Mely’ minden eddiginél hatékonyabb, erőteljesebb!

A ’’ GONDOLATOK EGYESÍTSE ’’ alatt pedig a TÁRSADALOM, A LAKOSSÁG, A NÉPTÖMEGEK gondolatának, tudatának befolyásolását, irányítását értik!

Egyek vagyunk, egy akarattal, egy szándékkal, egy okból.

Ez a mondat hatalmas jelentéssel bír! De ez is kétféle üzenet, mint ahogy a többi mondatnak is kétféle információ továbbító üzenete van. Az INTERNET HÁLÓZAT polgári célú felhasználása lehetővé tette, hogy a világ bármely pontján élve azonos lehetőségekkel rendelkezzünk, elérhetővé vált minden, összezsugorodott a világ, közös céljainkat, ’’ szabadság jogainkat ’’ együtt elérhetjük. Ez volt a nyílt információ ebben a MONDATBAN. A TÖRTÉNELMI SÚLYÚ KATONAI KÓD pedig a következő.:

Az ECHELON technológia miatt az ELMEIRÁNYÍTÁS, ELMEPROGRAMOZÁS KÖVETKEZTÉBEN azonos célokra lettünk felhasználva, megszűntek a különbségek ember, ember között, mert ettől kezdve ESZKÖZ LETT MINDENKI, egy IRÁNYÍTÁS ALATT ÁLLÓ saját személyiséggel nem rendelkező élőlény. A VILÁGKORMÁNY céljainak érdekében MEGALKOTÁSRA KERÜLT AZ ECHELON rendszer, amely lehetővé tette azt, hogy minden ember UGYANAZT AKARJA, AZONOSAK LEGYENEK A SZÁNDÉKOK, A CÉLOK, sőt még az OKOK is mindenhol ugyanazok.

Egyek vagyunk, egy akarattal, egy szándékkal, egy okból.

Továbbá, MINDEN EMBERI LÉNY A BOLYGÓN, ETTŐL KEZDVE ESZKÖZ LETT A HATALOM KEZÉBEN, amely EGYSÉGESÍTETT GONDOLATOKAT, AKARATOT, SZÁNDÉKOT ültetett bele az AKARATÁBA, GONDOLATAIBA, az ECHELON TECHNOLÓGIA felhasználásával. ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOKKAL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ÁLTAL.

Teszi ezt ’’ EGY OKBÓL ’’ >>> a VILÁGKORMÁNY LÉTREHOZÁSA, VILÁGÁLLAM MEGVALÓSÍTÁSA! A célkitűzés, amely miatt az egész van, hogy KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ALÁ RENDELJÉK a világ összes NÉPÉT, NEMZETÉT, ÁLLAMÁT! Ez az OK – OKOZATI  összefüggés!  Ennek a MEGVALÓSÍTÁSÁRA, lett világcég az APPLE COMPUTER !

Ellenségeinknek a halálukig kell beszélniük magukat, és mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban. Nekünk kell uralkodnunk!”

Ez a mondat  ami itt van, a soron következő, az előbb kielemezett után. Itt már ellenségekről beszél. De kik az ellenségek, és kinek az ellenségei. Egyáltalán, kik az egymással szemben álló felek. Ez BIBLIAI szempontból is kultikus, a válasz nagyon összetett. Kezdjük az alapoknál, a LEGFELSŐBB SZINTEKEN az egymással szemben álló felek az ISTEN, és a GONOSZ, akit SÁTÁNNAK hívnak! Ő az, aki bűnbe vitte az EMBERT! A HATALMI PIRAMIS legtetején kezdtük. A HATALMI PIRAMIS a teteje felé azért szűkül, mert minél magasabb szinten vagyunk, annál kevesebben vannak. A legfelsőbb hatalmi szinten EGY VALAKI HELYEZKEDIK EL.

Nézzük kicsit lejjebb kik helyezkednek el, vajon kik az egymással szemben álló felek, és miért harcolnak egymással?

A HÁTTÉRBEN van az a KORMÁNYZAT, melyet a SZENTÍRÁS TITOKZATOS NAGY BABILON néven említ. TITOKZATOS, mert az emberek, a nagy sokaság elől rejtve, ismeretlenül működik, nem tudnak róla. BABILON,  azaz BÁBELI, minden NÉPEK, NEMZETEK ÖSSZESÍTÉSÉBŐL ÁLL. Egybeolvasztott TÁRSADALMAK, NEMZETEK, NÉPEK halmazát határozza meg. Azt mindenki tudja, hogy jelen pillanatban ’’ még ’’ PAPÍRFORMA SZERINT léteznek ORSZÁGOK, NEMZETEK! De azt is látja mindenki, hogy az IRÁNYADÓ CÉLKITŰZÉS, hogy a NEMZETEKET EGYESÍTSÉK, ennek az első lépései voltak azok a TÖMÖRÜLÉSEK,mely’ az UNIÓKAT létrehozta. Ez volt az első fázisa annak, hogy az ÖNÁLLÓ NEMZETEKET MEGSZÜNTESSÉK. Ehhez először MEG KELLETT SZÜNTETNI AZT AZ ADOTTSÁGÁT MINDEN ORSZÁGNAK, HOGY ÖNELLÁTÓ LEGYEN! Ezért a NEMZETGAZDASÁGOKAT TUDATOSAN, SZISZTEMATIKUS ÜTEMTERVEK SZERINT MEGSZÜNTETTÉK, FELSZÁMOLTÁK, és helyette, GLOBALIZÁLT, NEMZETKÖZI GAZDASÁGPOLITIKÁT, GAZDASÁGI FOLYAMATOKAT ALAKÍTOTTAK KI, MELYEKBEN VILÁGCÉGEKET HOZTAK LÉTRE. Ez volt az első fázis, hogy a ’’ FÜGGETLEN ORSZÁGOK’’ rendszerét felszámolják, és KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS, KÖZPONTI GAZDASÁGI TÖMÖRÜLÉSEKET HOZZANAK LÉTRE.

’’ Ellenségeinknek a halálukig kell beszélniük magukat, és mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban. Nekünk kell uralkodnunk!”

Akkor már érthető, hogy kik az ellenségek, azok az ELLENSÉGEK, akik SZEMBEFORDULNAK a VILÁGEGYESÍTŐ törekvésekkel. A GLOBÁLIS, EGY KÖZPONTÚ, VILÁGKORMÁNNYAL, MELYNEK CÉLJA A VILÁGÁLLAM LÉTREHOZÁSA BENNE A VILÁGPOLGÁROKKAL. Akik mind egytől egyig egyformák. Akik pedig a VILÁGÁLLAM létrehozását végzik, azoknak mindenki ellenég, aki ettől a törekvéstől mást akar.

De mondja, hogy ,, ellenségeinknek halálukig kell beszélniük magukat’’  - ebben elmondja, hogy az ellenségeik, MINDVÉGIG TITKOLJÁK EZT A TÖRTÉNELMI FOLYAMATOT, mindvégig HAZUDNAK, teszik ezt HALÁLUKIG. Azt is KINYILATKOZZA, hogy majd ŐK temetik el az ellenségeiket, akik HAZUDNAK. Ebben a kinyilatkozásban az is benne van, el van rejtve, hogy SAJÁT ZŰRZAVARUKBAN TEMETIK EL ŐKET! Azaz eleve elrendelt, és biztosak a sikerben a győzelmükben. Biztosak abban, amit tesznek, tudják, hogy a RÉGI RENDSZER, AZAZ A NEMZETPOLITIKA, ÖNÁLLÓ NEMZETI TÖREKVÉS MEGBUKOTT! A GYŐZTES FÉL minden esetben az ÚJ VILÁGREND, és a VILÁGÁLLAM lesz.

A RÉGI RENDSZER hívei HAZUDNAK, HALÁLUKIG HAZUDNAK, ezzel pedig még inkább segítik a VILÁGÁLLAM, VILÁGKORMÁNYÁNAK CÉLBA ÉRÉSÉT, SIKERÉT! Kijelenti azt is, hogy ’’ ELTELEMTIK ’’ őket, vagyis MEGHALNAK. Továbbá pontosítva elmondja, hogy ZŰRZAVART KELTENEK, MELYBEN A RÉGI RENDSZER HÍVEI, A RÉGI HAZUGOK TANÁCSTALANOK LESZNEK. Akik nem tudják mit kell tenni, ez alatt az idő alatt, ezt kihasználva a VILÁGKORMÁNY, AZ ÚJ VILÁGREND ’’ győzelemre viszi az ügyet ’’

Az utolsó mondat, mégpedig az, hogy.:   ,, Nekünk kell uralkodnunk!’’

Ebben nyilvánosságra hozta a TÖRTÉNELEM további szakaszát, hogy a VILÁGKORMÁNY megnyeri a harcot a NEMZETEK felett, és URALKODNI FOG. Ez kinyilatkozásra került.

Látható,  hogy ez történik ma a FÖLD BOLYGÓN! Tudatosan, ütemterv szerint haladva célba érnek azok, akik az ÚJ VILÁGRENDET akarják. Legyőzik a NEMZETEKET, nincs önálló nemzet, nem tűr meg ilyent a VILÁGKORMÁNY! Ezért kell elbukni minden nemzetnek, BE KELL HÓDOLNI NEKIK, A VILÁGKORMÁNY VEZETTE VILÁGÁLLAMNAK. Ez az IGAZI GLOBALIZMUS! A GLOBÁLIS IRÁNYÍTÁS, AZAZ MINDENT ÁTFOGÓ KÖSZPONTI IRÁNYÍTÁS!

·  És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
Jel. 11,2.

·  Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, a kik a mennyben laknak.

·  Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minen nemzetségen, nyelven és népen.
Jel. 11,7., Dán. 7,21.

·  Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e + világ alapítása óta.
Jel. 3,5., Jel. 20,12., Jel. 21,27., 2 Móz. 32,32., Zsolt. 69,29., Fil. 4,3., 1 Pét. 1,20.

·  Ha van füle valakinek, hallja!

·  Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése + és hite.

·  Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány;

·  És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;
Jel. 13,1., Jel. 13,3., Jel. 19,20.

·  És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.
Mát. 24,14., 2 Thess. 2,9.

·  És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, + de megelevenedett.
Jel. 19,20., Jel. 13,3.

·  És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,
Jel. 19,20.

·  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
Jel. 19,20.

·  És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének + száma.
Jel. 14,9., Jel. 14,11., Jel. 13,18.

A SZENTÍRÁS mindvégig két egymással szemben álló HATALOMRÓL BESZÉL! Az egyik ISTEN HATALMA JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYSÁGA, a másik pedig a SÁTÁN GONOSZ RENDSZERE, azaz a TITOKZATOS NAGY BABILON, A HÁTTÉRHATALOM.

A HÁTTÉRHATALOMRÓL most beszéltünk, melyet a SZENTÍRÁS TITOKZATOS NAGY BABILON néven említ! Ennek a rendszernek a fő célja, hogy minden embert elfordítson az ISTENTŐL, annak érdekében, hogy senki meg ne ismerhesse a JÉZUS KRISZTUST, és az ÖEÖMHÍRT, amely a MEGBOCSÁJTÁS. A SÁTÁN VESZÍTETT, mert a MEGVÁLTÓ KRISZTUS győzedelmeskedett felette a SZENT KERESZTEN bekövetkezett mártírhalála által, de feltámadott, mert az is meg van írva, hogy ELMÚLÁST NEM LÁT AZ Ő TESTE. Ezért HARMADNAPRA feltámadt, és felvitetett a SZENT ATYÁHOZ, AZ APOSTOLOK SZEME LÁTTÁRA, AKIKNEK MEGJELENT ÉLETNAGYSÁGBAN!

A GONOSZ, aki GYŰLŐLI az ÚR JÉZUST mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ember vesszen el. Ezért MEGTÉVESZT, erre mondja a SZENTÍRÁS, hogy ’’ jeleket tesz az égre, és csodákat tesz lenn a földön’’, hogy ELHITESSE, HA LEHET, MÉG A VÁLASZTOTTAKAT IS! Ezért került kiépítésre a BLUE BEAM PROJEKT, melyet a NASA valósított meg. Olyan VILÁGCÉGEK együttműködésével, mint amilyen az IBM – illetve az APPLE COMPUTER! Mert ezek egy tőből fakadnak, egy KÖZPONTI HATALOMNAK vannak alárendelve, aki tudatosan teszi mindazt, amit cselekszik. Ez pedig a HÁTTÉRHATALOM, A BABILONI PIRAMIS! A BLUE BEAM PROJEKT azt a célt szolgálja, hogy elhitesse a választottakat, hamis jeleket tegyen az égre. Így lehet a legkülönfélébb ’’ égi jelenségeket ’’ létrehozni, a MEGLÉVŐ FIZIKA TÖRVÉNYEIT FELHASZNÁLVA A TECHNOLÓGIA KIÉPÍTÉSE ÁLTAL.

A VILÁGKORMÁNY ÉLÉN A SÁTÁN ÁLL! Neki a célja az, hogy EGYESÍTETT VILÁGÁLLAMBAN GYAKOROLJA A HATALMÁT, MINDEN NÉP, NEMZET, ÉS MINDEN EMBER BEHÓDOLVA NEKI.

Azt is elmondja a TÖRTÉNELEMKÖNYV, melyet nem ember írt, hanem a SZENT ATYA, hogy meddig tart ez a HATALOM, melyet a GONOSZ gyakorol, és mi vet véget a hatalmának.

Adaték neki, hogy cselekedjék 42 HÓNAPIG, azaz HÁROM ÉS FÉL ÉVIG! Hogy szidalmazza az ISTENT, és a MENNYET, és mindazokat akik benne lakoznak. A CÉLJA a GONOSZNAK, amely létrehozta a VILÁGCÉGEKET, A VILÁGÁLLAMBAN, hogy MINDEN EMBERT, ÉS A FÖLDET IS ELPUSZTÍTSA, SENKI ÜDVÖSSÉGRE NE JUTHASSON! Ez a célja. Az APPLE KOMPUTER vállalati emblémája, logója is EZT SZIMBÓLIZÁLJA, hogy BELEHARAPJON, BŰNBE VIGYE AZ EMBEREKET. Akik ezt a VILÁGCÉGET vezetik, létrehozták a HÁTTÉRHATALOM által mind GAZDAG, VILÁGI JAVAKBAN BŐVELKEDŐ SZEMÉLYEK. Ez nem véletlen, mert a VILÁG szereti ami az övé, ez is megmondatott a KRISZTUS szájából!

·  Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minen nemzetségen, nyelven és népen.

HATALOM adatik neki minden nemzetségen, nyelven, népen! Ezt láthatjuk most, hiszen a föld összes ORSZÁGA, NEMZETE összeomlóban van. Megroppan minden nemzet stabilnak hitt eresztéke, össze roggyan, térdre kényszerül minden nép. Pedig ’’ látszólag semmi sem indokolja  ezt ’’….  De látható, hogy napjainkra bekövetkezett, és TANÚBIZONYSÁGOT is tesznek erről az ÁLLAMOK, NEMZETEK VEZETŐI, hogy UNIÓKBA KELL TÖMÖRÜLNI,MERT EGYEDÜL, ÖNÁLLÓ GAZDASÁGBAN, GAZDSÁGPOLITIKÁBAN NEM MARADHAT FENT AZ ORSZÁG, A NEMZET. De gyorsan hozzá teszik, hogy ez nem jelenti azt, hogy a NEMZETI FÜGGETLENSÉGET, SZUVERENITÁST FELADNÁNK, csak így könnyebb….

Erről beszélt az APPLE sajtó anyaga, mégpedig akkor, amikor azt a mondatot mondta, hogy

Ellenségeinknek a halálukig kell beszélniük magukat, és mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban. Nekünk kell uralkodnunk!”

Az anyag 1984-ben készült. Ami bizonyítja azt, hogy MÁR AKKOR TUDATOSAN CSELEKDVE SZÁMOLTÁK FEL A NEMZETEKET, NEMZET ÁLLAMOKAT, NEMZETGAZDASÁGOKAT. Hiszen ha ez nem így lett volna, akkor miért hoztak volna létre VILÁGCÉGEKET, és miért hangoztatja minden ’’ POLITIKUS BOHÓC’’ hogy GLOBÁLIS VILÁG FELÉ HALADUNK, GLOBÁLIS PIAC, GLOBÁLIS GAZDASÁG kiépítése,………stb…stb…. Saját maguk árulták el saját magukat. A SZÁJUK HAUGSÁGA CSALTA ŐKET CSABDÁBA! Láncaik által kötöztettek meg, de ezt mondja is a következő mondatban, amikor azt írja, hogy …:

mi majd eltemetjük őket saját zűrzavarukban.

ZŰRZAVARRÓL BESZÉL ! A zűrzavar pedig káoszt, fejetlenséget, tanácstalanságot jelent! Ez zajlik 2007 – év óta ! Folyamatos a fejetlenség, egyre nagyobb a KÁOSZ. De látható hogy BEISMERI a következő mondatában, szavai összességében azt, hogy SZÁNDÉKOSAN HOZTÁK LÉTRE A ZŰRZAVART, melyben vagyis a VILÁGÁLLAM LÉTREHOZÓI könnyen zavartalanul tudnak tovább haladni a TUDATOSAN KIJELÖLT ÚTON, ami a VILÁGÁLLAM létrehozása. Ezt az utolsó mondatban kijelenti, hogy NEKÜNK KELL URALKODNUNK! Vagyis azt mondja, hogy GYŐZNI FOGNAK!

·  Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése + és hite.

A SZENTÍRÁS egyértelműen kijelenti, hogy mi fog történni! A VILÁGÁLLAM CÉLJA AZ, HOGY FOGSÁGBA VIGYE, FOGSÁGBAN TARTSA A VILÁGPOLGÁRT, de ezáltal Ő maga is fogságba megy, és úgy kell neki bevégezni, ahogy meg van írva! Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Ez nagyon komoly mondat. A SZENT ATYA TÖRVÉNYEI KÖZŰL VALÓ! A fegyver az ECHELON technológia, akik ez által fogságba vitték az embert, megölték általa az embert, ezért ezzel kell annak megöletni. A RENDSZER összeomlik! Ez előre be lett jelentve!

A JÉZUS KRISZTUS második eljövetele az a TÖRTÉNELMI ESEMÉNY, mely’ 42 hónap rémuralom után helyreállítja a VILÁG BÉKÉJÉT. Ő FOG ÍTÉLNI! Az ÍTÉLET IGAZSÁGOS LESZ, mert a MEGVÁLTÓ ÍTÉL!

·  És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt;

Az JELEK azok, melyeket az ECHELON technológia által megvalósít. Az ECHELON rendszerek működése a FIZIKA TÖRVÉNYEIN alapulnak, a FIZIKA TÖRVÉNYEIT használják. Azokat a TÖRVÉNYEKET melyeket a KEZDETEKKOR A MINDENHATÓ ATYA MEGALKOTOTT. A GONOSZ lemásolta az ISTEN CSODÁIT, annak érdekében, hogy MEGTÉVESSZE ÁLTALA AZ EMBEREKET, és magát ISTENNEK JELENTSE KI ÁLTALA! Akinek van füle hallja meg….

 De vajon miért építetett ki a BLUE BEAM TECHNOLÓGIA, ha nem azért, hogy ÁLTALA JELEKET RAKJON AZ ÉGRE A GONOSZ!

Most már mindenki tudomására juthatott mindaz a TECHNOLÓGIA,mely tényfeltárásra került a HÍRHÁTTÉR keresztyénjei által! Ezeket az IRODALMI MŰVEKET a világ vezetői MINDEN ERŐVEL MEG AKARTAK SEMMISÍTENI, ezért ahogy előre bejelentettük a BUKÁSUK FOG KÖVETKEZNI. Az IGAZSÁGOT ELREJTETTÉK A NÉPEK NAGY SOKASÁGA ELŐL, így TITKOLVA AZ ISTEN LÉTEZÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAIT!

A HAARP –technológia az a fegyver, melynek alkalmazásba vételével az ELEKTROMÁGNESES HULLÁMOK ADTA LEHETŐSÉGEKET KIHASZNÁLVA, OLYAN FEGYVER KERÜLT MEGÉPÍTÉSRE, mely alkalmas az egész Föld bolygó elpusztítására! FÖLDRENGÉSEK, SZÖKŐÁRAK, ASZÁLYOK, ÁRVÍZEK, ÓZONLYUKAK, és sok más katasztrófa…

Ezeket a NEMZETEKBŐL VALÓ ÁLLAMVEZETŐK mind az utolsó pillanatig TITKOLTÁK. Nem hozták nyilvánosságra. HAZUDTAK, HAZUDNAK, de ez a VILÁGKORMÁNY TUDATOS TERVE, mert amíg az ORBÁN – BASESCU – SARKOZY – ANGELA MERKEL – OBAMA féle férgek félrevezetik a VILÁG NÉPEIT, A NAGY SOKASÁGOT, addig a HÁTTÉRHATALOM befejezi a kiépítését a rendszernek! Ez is a TERVÜK RÉSZE.

De ez egy hatalmas mindent átfogó GLOBÁLIS terv. Ennek irányítására EMBER nem képes, sőt ezt ÁTLÁTNI sem képes teljes egészében egy emberi elme. Ez BIZONYÍTJA a FELSŐBB INTELLIGENCIA ÁLTALI IRÁNYÍTÁST! Ez önmagában bizonyítja azt, hogy NEM EMBERI KÉZBEN ÖSSZPONTOSUL A HATALOM! Továbbá, az ECHELON technológiák nyilvánosságra kerülése önmagában bizonyítja azt, hogy NEM EMBERI ELME IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL A BOLYGÓ, ÉS NEM EMBERI ELME ÉPÍTETTE KI EZT A RENDSZERT. Ha ezek az ECHELON fegyverek emberi kézben, ember döntése által lenne alkalmazásba véve, akkor a FÖLD BOLYGÓT MÁR RÉGEN ELPUSZTÍTOTTÁK VOLNA,A RAJTA ÉLŐ ÖSSZES ÉLŐLÉNNYEL EGYÜTT!

De ez nem következhetett be, mert a SZENTÍRÁS azt mondja, hogy JÉZUS KRISZTUS hozza a békét a világra. Ő fog visszajönni, és ÍTÉLNI. A bizonyíték itt van, hiszen a FÖLD nevű bolygó, még mindig LÉTEZIK. Továbbá MINDAZ A JEL, JELEK ELKEZDŐDTEK, MELYEKET AZ ÚR JÉZUS AZ UTOLSÓ IDŐK JELEINEK HÍV!

A világtörténelem egy újabb szakaszához érkezett, melyben az a HATALOM fog 42 hónapig uralkodni, amelyet a JELENÉSEK KÖNYVE megprófétált! A SZENT BIBLIA pedig az emberiség TÖRTÉNELEM KÖNYVE! Sajnálatos módon ÉSZAK – KOREÁBAN nem szabadott SZENT BIBLIÁT birtokolni, és TILTOTT VALLÁS VOLT A KERESZTYÉNSÉG. Aki KERESZTYÉNNEK VALJA OTT MAGÁT, ÉS SZENTÍRÁST BIRTOKOL, az BÖRTÖN BÜNTETÉSSEL, HALÁLLAL BÜNTETIK.

Ahogy MEGPRÓFÉTÁLTA AZ ÚR JÉZUS, hogy az ÖRÖMHÍRT, AZ ISTEN ORSZÁGÁNAK EZT AZ EVANGÉLIUMÁT az egész lakott Földön hirdetni fogják, és akkor jő el a vég. Jelen pillanatban vannak a FÖLDNEK olyan részei, országai, ahol nincs hirdetve az örömhír. EZ PEDIG AZT JELENTI, HOGY AZ ISTENNEK ÚTJÁBAN ÁLLNAK AZOK AZ ORSZÁGOK, MERT AKADÁLYOZZÁK AZ IGAZSÁG SZAVÁT, Ami pedig ISTEN ELLEN FORDUL, azt mindenki tudja mi lesz vele, ELPUSZTUL, MEGSEMMISÜL!

·  Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
Jel. 19,20.

Ez pedig a VERI CHIP, azaz az R-FID CHIP, melyről számtalan anyag áll rendelkezésre az INTERNET HÁLÓZATON. Csak be kell ütni ezt a szót, és máris kiadja a találatokban. Továbbá a VIDEÓ MEGOSZTÓKON, így többek között a YOU-TUBE oldalon is látható több videó erről a szerkezetről.

Melyet a JOBB KÉZBE, illetve a HOMLOKRA tesznek. Ezek is kultikus dolgok, a SZENT BIBLIA előre megprófétálta ezeket! A ’’ jobb kéz’’ nem véletlen, hogy épen a jobb kézbe teszi,. Hiszen az jelképezi a CSELEKVŐ, TEVÉKENYKEDŐ EMBERT, illetve az ISTEN JOBBJÁN ül az ÚR JÉZUS!

A HOMLOKRA SÜTÖTT PECSÉT, azaz a homlok alatti bőr alá ültetett R-FID CHIP azért érdekes, ugyanis az AGY HOMLOKLEBENYÉBEN TALÁLHATÓ az a rész, amelyik a SZEMÉLYISÉGÉRT felelős. Vagyis a SZEMÉLYISÉG MEGVÁLTOZTATÁSA a cél. Az ECHELON technológia ELMEPROGRAMOZÁSA, TUDATMÓDOSÍTÁSA,  EMBERPROGRAMOZÁSA ezt teszi! MEGVÁLTOZTATJA AZ EGYÉN VISELKEDÉSÉT, SZEMÉLYISÉGÉT! A SÁTÁN is ezt teszi, ugyanis minden eszközzel azon van, hogy a SAJÁT KÉPMÁSÁRA FORMÁLJA az embert. Az EMBER az ISTEN teremtése. Már KEZDETEKKOR bűnbe csalta, Isten ellen fordította. Teszi ezt most is. El akarja hitetni az emberrel azt, hogy HATALMASABBÁ VÁLHAT!

De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel arról, [Róm. 5,12.] bizony meghalsz.

Ezt MÓZES első könyvében 2 : 17 írja le az úr.

A TEREMTÉS KÖNYVE leírja, hogy mi történt. Az EMBER ELLENE SZEGÜLT AZ ALKOTÓJÁNAK. A gonosz elhitette őt. A Sátán célja az, hogy ELPUSZTÍTSA ISTEN TEREMTÉSÉT!

13,16 Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra [rész 19,20.] bélyeget tegyenek;

13,17 És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad [rész 14,9.11.] bélyege van, vagy neve, vagy nevének [vers 18.] száma.

13,18 Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

Továbbá mondja azt is a SZENTÍRÁS, hogy SENKI SE VEHESSEN, SE EL NE ADHASSON SEMMIT, hanem csak akin a Fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma! Nézzen meg mindenki egy ÁRUCIKKET, legyen az bármilyen árutermék! RAJTA VAN A VONALKÓD!

A VONALKÓD pedig tartalmazza a FENEVAD NEVÉT, NEVÉNEK SZÁMÁT! A 666 – os szám BENNE VAN A VONALKÓDBAN. A HÁROM NAGY PILLÉR, a vastagabb vonal. Ami hosszabb is a többinél, az alatt nem írnak számot. Az ELEJÉN, a KÖZEPÉN, és a VÉGÉN található a vonalkód sorozatnak! A SÁTÁN három pillére. HAMIS PRÓFÉTA, SÁTÁN, FENEVAD!

Máris bekövetkezett az a BIBLIAI jóslat, hogy EMBER FIA nem tud megvenni semmit sem, és eladni sem tud, csak ami tartalmazza a FEBEVAD NEVÉT, NEVÉNEK SZÁMÁT! A közértekben, boltokban, bevásárló központokban, áruházakban MINDEN TERMÉKEN SZEREPEL A VONALKÓD. Amely a VILÁGSZABVÁNY szerint lett rendszeresítve az egész bolygón. A GS1 – kódrendszernek hívják ezt. A FENEVAD BÉLYEGE, ahogy a SZENTÍRÁS megprófétálta ELŐRE!

Nézzük az APPLE COMPUTER esetét! Amelynek szintén egy BIBLIAI jelkép az emblémája, a logója! Egy olyan MULTINACIONÁLIS VILÁGCÉGNEK, mely’ képviselteti magát szerte a Föld bolygón. Mindenhol vannak ÉRDEKELTSÉGEI! Ez egy olyan HÁTTÉRHATALMI cég, mely’ az ECHELON TECHNOLÓGIÁK kifejlesztésében szervesen részt vett. Hasonlatosan az IBM – vállalatóriáshoz. Mely’ a MEGALAPÍTÁSA KEZDETE ÓTA szerves része az ÁLLAMNAK. Hiszen az IBM –cég volt az, amelyik a LYUKKÁRTYÁS szavazatszámláló rendszert kifejlesztette. ’’ annak érdekében,hogy gyorsabb, hatékonyabb legyen a szavazat számlálás’’… A vállalat alapításakor.

>>> Az IBM –cégóriás a kezdetektől az ÁLLAM által védett, támogatott cég volt. Tudatosan tették VILÁGÓRIÁSSÁ épen úgy, mint ahogy az APPLE –computer céget, és a COCA COLA vállalatot. Illetve az ÚJ VILÁGREND életvitelének táplálkozási szokásait erőltető McDonald’s….

Az McDonald’s gyorsétterem láncolat, ugyanazzal a módszerrel felfuttatott MULTI CÉG, mint a COCA – COLA és a többi.

Ezeknek az elterjedésében hatalmas szerepe volt az ÁLLAMTITKOSÍTVA KIÉPÍTETT ECHELON RENDSZEREKNEK. Az ECHELON pszichoaktív elmeirányítása tette ’’ tudatos, rendszeres ’’ fogyasztókká a társadalmakat ezekre a termékekre. Azok a cégek, melyek NEM LETTEK MEGJELÖLVE VILÁGÓRIÁSSÁ, azaz a kisebb NEMZETI TERMÉKEKET gyártó vállalatok, MIND MEGSZŰNTEK, TÖNKREMENTEK, BEOLVADTAK! Ezek tudatos tevékenység következményei! A VILÁGKORMÁNY nem tartott rá igényt, így ment tönkre, csődölt be sok MAGYAR ÉLELMISZER TERMÉKET GYÁRTÓ VÁLLALAT is!

Az ECHELON fegyverek kiépítéséhez nagyban hozzájárult az IBM – vállalat, illetve az APPLE COMPUTER cég is. Ezért lett létrehozva, ezért lett VILÁGCÉG, a VILÁGÁLLAMBAN! Ezek a cégek tudatosan együttműködtek egy olyan FEGYVER MEGALKOTÁSÁBAN, mely’ a VILÁGKORMÁNY legnagyobb, legszörnyűbb hatalmi eszköze. Általa lett legyőzve minden nemzet.

Tudatosan tették ezt az ÚJ VILÁGREND építői! Ki is nyilatkozták már 1984-ben, hogy KÁOSZ, ZŰRZAVAR lesz, melyet a régi rendszer hívei ne tudnak kezelni, HAZUDNAK, HAZUDNAK, HAZUDNAK. Eszköz lett az ÚJ VILÁGREND számára minden állam, az összes KORMÁNYÁVAL együtt. Akik akarva, és akaratlanul is, minden körülmények között kiszolgálják a VILÁGÁLLAM KIÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ MŰVELETEKET. Közben szépen sorban elbuknak, mert ESZKÖZÖK voltak, addig használta őket a RENDSZER,ameddig szükség volt rá.

Ez a HŰTLEN viselkedés, MOCSKOS, JELLEMTELEN, HAZÚG folyamat, pedig pontosan azok a JELLEMVONÁSOK, melyeket a SÁTÁNT minősítik. Neki senki sem kell, csak addig a pontig használja amíg eléri a célját vele, miután haszontalanná válik számára, KIDOBJA, ELDOBJA. De közben elkárhoztatta!

Az ISTEN áldásával, JÉZUS KRISZTUS szerető kedvessége által került megírásra, a SZENTLÉLEK erejével!

Felelős szerkesztő.:   TITÁN  Soós József    KERESZTYÉN, PRÓFÉTA, emberjogvédő, életvédő, ROMA – jogvédő, ECHELON- tanú, tény feltáró, oknyomozó, újságíró, riporter,

POLITIKAI ÜLDÖZÖTT!                Elérhetőségem..:   06  20   298  95  46

Megírásra került..: Magyarország,  Sopron, Kapuvár    2011. 12. 21. napján  szerda   14-óra 00 –perc 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.