Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

 

   

AZ ELSŐKBŐL LESZNEK AZ UTOLSÓK, AZ UTOLSÓKBÓL PEDIG AZ ELSŐK! (Elpostázva Budapest összes rendőrkapitányságától a külföldi titkosszolgálatokig...)

 

 

 

 

 

 

2011-08-25.
Soós József "Titán" (orbántól 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Oknyomozó és Tényfeltáró, Újságíró, a bolygó egyik Legfőbb Echelon-Tanúja)

 


A Legújabb Filmünk Címe: Sziget
8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig, A Forrásfilmet, Kulcsfilmet e feliratra klikkelve megtekintheti. Orbán és JÚDÁSbandája folyamatos abszolút globális, minden népekre és emberre kiterjesztett totális elbutító, rabszolgasorba döntő és örök kárhozatra vetni akaró (ellenünk való megsemmisítő cenzúrák ezreivel stb.) terrorizmusa és féktelen irtóháborúja ellen világszerte feltöltve, ezért a keresőbe írva rálelhet.
(Teljes méret a képre klikkelve!)


További Filmajánlatainkból!: HÍRHÁTTÉR TV: Kordokumentumfilm Molnár F. Árpádnak, a romagyilkosságok Keresztyén Emberjogvédő Koronatanújának orbáni elhurcolásáról a cigánygyilkossági tárgyalásról, hitlerizmus és sztálinizmus vádjával!
(Film, 27:18.88 perc; KLIKK!)
(Teljes méret a képre klikkelve!)


2011-06-25. HÍRHÁTTÉR TV: Nem sikerült meggyilkolni! : Hajdu Attila Keresztyén Tényfeltáró!
(Film, 13:53.33 perc; KLIKK!)
(Teljes méret a képre klikkelve!)2011-05-20. HÍRHÁTTÉR TV: orbáni államfasiszta terrorizmus a Holocaust "elleni Élet menetén"! - Kordokumentumfilm a legnépszerűbb roma jogvédő, keresztyénekből álló HÍRHÁTTÉR elleni orbáni agresszióról
(Film, 34 perc; KLIKK!)

2011-02-24. HÍRHÁTTÉR TV: AZ ISTENTŐL Az Elkövetkezőket - Soós József (Titán) a Molnár F. Árpád és a HÍRHÁTTÉR Prófétaságáról

(Film, 6 perc 48 sec; KLIKK!)
(Teljes méret a képre klikkelve!)

Ajánljuk Domján Tibor oldalát is, aki Soós József Úrhoz hasonlóan Keresztyén emberjogvédő, az egyik legnagyobb roma jogvédő, világszintű Echelon-Leleplező, és orbán viktor magyar miniszterelnök részéről szintén 100%-ban Betiltott Újságíró: Klikk az alábbi képre!


A levél megírása több dologban is rendkívüli lesz, olyan, amilyen még nem született meg HÍRHÁTTÉR anyagban eddig, de úgy gondoltuk, hogy kell az, hogy a tisztelt olvasó a lehető legjobban átlássa azt, kik írják a történelmet, és milyen körülmények között!

A HÍRHÁTTÉR alappillére minden esetben MOLNÁR FERENC ÁRPÁD főszerkesztő úr, aki KERESZTYÉN, EMBERJOGVÉDŐ, OKNYOMOZÓ, OKNYOMOZÓ RIPORTER, TÉNYFELTÁRÓ, ZENESZERZŐ,ÚJSÁGÍRÓ, SZERKESZTŐ, HAJLÉKTALANÜGYI, ÉS ROMA JOGVÉDŐ, SZEGÉNYEK, ELESETTEK JOGVÉDŐJE, illetve ECHELON TANÚ!

Ő volt az, aki a kezdetektől fogva az elindítója volt a HÍRHÁTTÉR projektnek, az OMEGA KÓD programjának, a MINDENHATÓ ÉGI ATYA akaratából, JÉZUS KRISZTUS szerető kedvessége által. Az idő múlásával egyre többen lettek mellette, és az ISTEN összehozta a TITÁN SOÓS JÓZSEF KERESZTYÉN, EMBERJOGVÉDŐ, OKNYOMOZÓ, OKNYOMOZÓ RIPORTER, TÉNYFELTÁRÓ, ÚJSÁGÍRÓ, EMBERJOGVÉDŐ, ECHELON TANÚVAL.

A kezdetek kezdete óta egyre másra jönnek és jönnek a megpróbáltatások, a világtól érkező ÜLDÖZTETÉSEK. Ahogy ez előre meg lett prófétálva. Egy fontos kulcsmondat, mely MOLNÁR úrtól többször elhangzott, mégpedig az, hogy NEM IS IGAZI ÚJSÁGÍRÓ, ÉS A SZAKMÁBAN NEM NAGY RANGÚ AZ, AKIT NEM ÜLDÖZNEK. Ugyanis csak azokat az újságírókat nem üldözik, akik nem csinálnak semmit, nem leplezik le a RENDSZER SÖTÉT TITKAIT, AZ ÁLLAMRENDSZER - BELEÉRTVE A TITKOSSZOLGÁLATOK - MŰKÖDÉSÉT.

Ebben is kizárólag a HÍRHÁTTÉR tagjai jártak és járnak az élen azóta is, és folyamatosan megdönthetetlen rekordokat agyonhalmozva elvehetetlenül... mely miatt irigykedik ránk mindenki a szakmában, aki számít...

Persze, emberjogvédő sem lehet az, akit a rendszer nem üldöz, mert az emberek jogainak, életterének elvétele az ÁLLAM FELADATA, és kizárólag az ÁLLAMRENDSZER az, mely ezt nem tudja szankciók nélkül elviselni. AKI EMBERJOGVÉDELEMRE ADJA A FEJÉT, ÉS TESZI FEL AZ ÉLETÉT, AZ SZÁMÍTSON ARRA, HOGY POLITIKAI ÜLDÖZTETÉSBEN FOG RÉSZESÜLNI, bárhol is éljen a világban. Ez is bizonyítja, hogy EGYPÁRTRENDSZERBEN működik az egész világ, és EGY HATALMI ERŐ ÁLL AZ EGÉSZ GLOBALISTA ÚJ VILÁGREND ÁLLAMRENDSZERE MÖGÖTT!

Bennünket a JÓÉRT ÜLDÖZNEK azok, akikről JÉZUS KRISZTUS A KEZDETEKTŐL ezt mondta!

-

5,1 Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzá menének az ő tanítványai.
5,2 És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
5,3 Boldogok a lelki [Luk. 6,20. Ésa. 57,15.] szegények: mert övék a mennyeknek országa.
5,4 Boldogok, a kik [Zsolt. 126,5. Ésa. 61,2. Jel. 7,17.] sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
5,5 Boldogok a [Zsolt. 37,11.] szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
5,6 Boldogok, a kik [Luk. 6,21.] éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
5,7 Boldogok [Jak. 2,13.] az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
5,8 Boldogok, a kiknek [Zsolt. 51,12. 1 Ján. 3,2.3.] szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
5,9 Boldogok a [Zsid. 12,14.] békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
5,10 Boldogok, a kik [1 Pét. 3,14.] háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
5,11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot [1 Pét. 4,14.] mondanak ellenetek én érettem.
5,12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így [Jak. 5,10. Zsid. 11,33-38.] háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.

10,15 Bizony mondom néktek: [rész 11,24. Luk. 20,47.] Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.
10,16 Ímé, [Luk. 10,3.] én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; [Róm. 16,19. Eféz. 5,15.] legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok.
10,17 De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és [rész 24,9.] az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;
10,18 És helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságul ő [rész 24,14. Csel. 25,23.27,24.] magoknak és a pogányoknak.
10,19 De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, [Márk. 13,11. Luk. 12,11.12.] mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
10,20 Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek. [1 Kor. 2,4.]
10,21 Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket.
10,22 És gyűlöletesek lesztek, mindenki [rész 24,9.13.] előtt az én nevemért; de a ki mindvégig megáll, az megtartatik.
10,23 Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az [rész 16,28.] embernek Fia eljövend.
 

JÉZUS KRISZTUS Urunk, A TANÍTÓ ezeket a szavakat bízta ránk... ahogy megmondta: ÜLDÖZNI FOGNAK TITEKET AZ ÉN NEVEMÉRT, TÖBBEKET KÖZÜLETEK BÖRTÖNBE VETNEK, HALÁLRA ADNAK, VILÁGI TÖRVÉNYSZÉKEK ELŐTT KELL MAJD FELELNETEK...

Abból tudjátok, hogy JÓ ÚTON JÁR A LÁBATOK, hogy ÜLDÖZTETÉSBEN RÉSZESEDTEK! De rosszért is JÓVAL KELL FIZETNI, a tanítás így szól, NE ÍTÉLJ, HOGY NE ÍTÉLTESS EL! De nem ezt teszik azok, akik SZEMÉBEN A GERENDA OTT VAN, de azt nem veszik észre, ellenben más szemében a szálkát is meglátják.

ELMONDATOTT, HOGY MEG NE RÉMÜLJETEK, MERT EZEKNEK A DOLGOKNAK MIND MEG KELL LENNIÖK, DE EZ MÉG NEM A VÉG, A GYÖTRŐ FÁJÁSOK KEZDETE.

A HITETLENEK, FARIZEUSOK, SZENNYÜKBEN UNDORÍTÓK, SÁTÁN GYERMEKEI, akik NEM MENNEK BE JÉZUS KRISZTUS KIRÁLYSÁGÁBA, és azt sem engedik, hogy mások bemenjenek oda. Ezek üldöznek bennünket a jóért, ezek üldöznek bennünket, és halálra adnak bennünket, de örvendezünk, mert NAGY LESZ A JUTALMA ANNAK AZ ISTEN SZÍNE ELŐTT, AKI TANÚSÁGOT TESZ A SZÍNE ELŐTT, ÉS MEGVALLJA ŐT AZ EMBEREKNÉL.

Nemzetek, hitvány nemzetek!... Akik nem tartották meg a TÖRVÉNYT, mely kezdettől fogva ott volt, LEÍRATOTT! Az emberiség javát szolgálva. Jaj annak, aki ellene szegül a SZENT SZÓNAK, mert bűnt követ az el, a BŰN ZSOLDJA pedig a HALÁL.

AKIK MEGVALLOTTÁK ŐT, ÉS TESZIK A TÖRVÉNYT, AZ IGÉT, üldöztetésben részesednek, üldöznek bennünket, üldöznek, a KRISZTUS tanításai miatt, éppen úgy, ahogy az előre megmondatott.

A VILÁG ELMÚLÓBAN VAN, AZ UTOLSÓ IDŐKET ÉLJÜK, AZ ANTIKRISZTUS, AZ ÖRDÖG ITT VAN A KÜSZÖBÖN, ÉS URALKODNI AKAR, hogy beteljesedjen az ÖSSZES PRÓFÉCIA.

A világ jelenlegi vezetői MEGÖLETNEK, nincs rájuk szükség, a JELENÉSEK KÖNYVÉBEN minden benne foglaltatik; akiben van értelem, a SZÍVÉBEN szeretet, az megérti hogy igazak ezek a szavak.

Az UTOLSÓ IDŐKET ÉLJÜK, A KÜSZÖBÖN A KINYILATKOZÁS, a KATASZTRÓFA elkerülhetetlen, a VILÁGTÖRTÉNELEM előre megíratott...

EGY ÚT VAN, EGYFÉLEKÉPPEN LEHET MEGMENEKÜLNI, MÉGPEDIG ÚGY, HA AZ ISTENHEZ FORDULUNK, ÉS A JÉZUS KRISZTUSBA HELYEZZÜK HITÜNKET, BIZALMUNKAT. Mert megígérte, hogy VISSZAJÖN; ahogy TANÍTOTTA A MEGVÁLTÓ, ha üldöznek titeket, menjetek más városba, mindaddig menjetek, amíg vissza nem jövök, mert mondom nektek, hogy IZRAEL városait nem járjátok végig, mire visszajövök hozzátok.

NINCS NEKÜNK HELYÜNK EBBEN A VILÁGBAN, AZOKNAK PEDIG, AKIK BENNÜNKET ÜLDÖZTEK A JÓÉRT, CSÚFSÁG, GÚNY TÁRGYÁVÁ TETTEK BENNÜNKET, AZOKNAK PEDIG AZ ISTEN KIRÁLYSÁGÁBAN NEM LESZ HELYÜK. Mert A JÉZUS KRISZTUS AZ ÉLET, AKI BENNE HISZ, ELNYERI AZ ÜDVÖSSÉGET.

A TEKERCS A BÁRÁNYNÁL VAN, az élet tekercse, akit ismer Ő. Mert sokan kérni fogják majd - a rettenetes időkben -, de Ő ezt fogja mondani nekik: távozzatok Tőlem, soha nem ismertelek titeket!

Aki egynek NEM SEGÍT, az az egész világot veszejti el, aki pedig a szegénynek ad - bármilyen kicsiny dolog is legyen az -, a MINDENHATÓ úgy értékeli, hogy neki HITELEZTEK, aki pedig a SZENT ATYÁNAK HITELEZ, AZT SOKSZOROSAN ADJA VISSZA A MINDENHATÓ ANNAK SZÍVE IGAZSÁGÁÉRT.

Nekem semmim sincsen már, amim volt, azt is elvették, már ami a VILÁGI JAVAIMAT, VILÁGHOZ KÖTHETŐ DOLGAIMAT ILLETI, de egy dolog soha nem elvehető tőlem, a HITEM, és a TISZTESSÉGEM, BECSÜLETEM.

SOHA NEM ÁLLOK ÁT, ÉS NEM TAGADOM MEG A JÉZUS KRISZTUST; természetesen tudatában vagyok annak, hogy ezért MEG FOGNAK ÖLNI ENGEM ABBAN AZ ÓRÁBAN, MIKOR ELJÖN AZ IDEJE, MERT MEGMONDATOTT, HOGY BETELJESEDNEK A PRÓFÉCIÁK, AKIT RABSÁGBA SZÁNTAK, AZ RABSÁGBA IS MEGY.

AGGODALMÁVAL PEDIG SENKI EGY KÖNYÖKNYIT SEM TUD HOZZÁTENNI ÉLETTARTAMÁHOZ, NEKTEK PEDIG MINDNYÁJATOKNAK MÉG A HAJA SZÁLAI IS MEG VANNAK SZÁMLÁLVA.

A SZENT ATYA A TENGER MINDEN CSEPPJÉT, A HOMOKSZEMEK MINDEGYIKÉT TUDJA ÉS ISMERI, ÍGY NEKTEK MINDEN CSELEKEDETETEK, GONDOLATOTOK SZÁMON VAN TARTVA, ÉS SZÁMON LESZ KÉRVE.
Kinek-kinek érdeme, vagy bűnei szerint.

Azok, akik ezt látják, és értik ezen szavak értelmét, boldogok, mert értelmük Megnyittatott a TUDÁS felé, a KRISZTUSI TANÍTÁS Ismerete az ÉLET ISMERETE, az Élet Ismerete pedig az ISTEN ISMERETE, Akiről mindvégig beszélt, tanított A MEGTARTÓ KRISZTUS.

AZ IRÁNYADÓ MÉRTÉK, AHOGY ÉLNI KELL AZ EMBERFIÁNAK, A TANÍTÁSOKBAN BENNE ÁLL, ÉLNI KELL ÚGY, AHOGY TETTE Ő, AKIT A JÉZUS KRISZTUSNAK, A MI URUNKNAK HÍVNAK.

Alázkodj meg, hogy felmagasztaltatást nyerj, így lesznek az UTOLSÓKBÓL az elsők, az elsők pedig válnak a legutolsókká!

Ahogy az anyag címe is ez lett, mert ALÁZAT nélkül nincs megmentés. Mert mindenki HATALOM ALÁ RENDELT, a Hatalom pedig ÉGEN ÉS FÖLDÖN A JÉZUS KRISZTUSNAK ADATOTT MEG A MINDENHATÓ SZENT ATYA AKARATÁBÓL.

AZ ÉLETNEK ÚTJA MINDENKI SZÁMÁRA MEGÍRATOTT, A SZENT ATYA MÁR ANNAK ELŐTTE TUDTA, HOGY MEGSZÜLETIK AZ EMBER, MIELŐTT AZ MEGFOGANT VOLNA. ÍGY EZT MONDJA A MI URUNK, HOGY MÁR ANNAK ELŐTTE ISMERTELEK, ÉS SZERETTELEK TÉGED, MIELŐTT MEGFOGANTÁL VOLNA!

AMIRE A JÉZUS KRISZTUS TANÍT BENNÜNKET, AZ A SZERETET ÉS A MEGBOCSÁJTÁS. EZEK AZ ÉRTÉKRENDEK SZERINT KELL ÉLNIE MINDEN EMBERNEK, HOGY ÜDVÖZÜLJÖN, BOCSÁSS MEG AZ ELLENED VÉTKEZŐKNEK, ÉS A SZENT ATYA IS FELOLDOZ BŰNEID ALÓL A KRISZTUS SZERETŐ KEDVESSÉGE ÁLTAL, MELYET AZ ATYÁTÓL KAPOTT.

A TANÍTÁST AZZAL KELL ZÁRNI, HOGY MINDENKINEK ANNYI VAN, AMENNYI LEGFELÜLRŐL ADATOTT, ÉS AKIT RABSÁGBA SZÁNTAK, AZ RABSÁGBA IS MEGY.

DICSŐSÉG A MINDENHATÓ SZENT ATYÁNAK, A JÉZUS KRISZTUS SZERETŐ KEDVESSÉGE ÁLTAL, A SZENTLÉLEK EREJÉVEL!

Felelős szerkesztő: TITÁN Soós József
Kelt.: SOPRON-KAPUVÁR    2011. 08. 23.    13 óra!


 Orbán Viktor
100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, az Index, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos milliárdos bűzbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

Molnár F. Árpád2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)Jézus Krisztus

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

 

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.