Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Claudia Mullen
és az Echelon tanúk kora
(Domján Tibor cikke)

 


 

 

2012-01-07.
Domján Tibor
(orbán, vona és az általuk médiapropagált extrémnáci antikrisztusi sátán-tenyészet által BETILTOTT Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, Roma Jogvédő, KTÜSZ-alelnök, Filmrendező, Világszintű Echelon-Leleplező)

A alábbi cikk, azonos címmel, az Echelon Leleplező blogon jelent meg, 2011.12.18.-án!

 


Az USA titkos katonai elmeprogram projektjei, és az azokhoz köthető legjellemzőbb személyek. Foto montázs: Domján Tibor (DT Art-Gallery)

 

1995-öt írunk, Magyarország még fel sem ébredt a gengszterváltásból, de már újra az MSZP kormányoz. Évente több ezer milliárd tűnik el az ország vagyonából, de nem baj, mert nálunk békés demokrácia van, és már színes TV-t is lehet kapni, amin így egyre nagyobb képernyőn tudjuk követni az alsó szomszédunk valódi rendszerváltó háborúját!

Igyekeztem utánanézni az interneten van-e valami nyoma, jelentősebb eseménynek, de közben beugrott, hogy valójában magyarországon még nem nagyon beszélhetünk lakossági internetről, igaz hivatalosan, a nagyvilágban is éppen csak. Ennek ellenére számítógépek már voltak és a programozás szó sem volt teljesen ismeretlen, bár a közbeszédtől ez a téma, még azért elég messze állt. Hát még az emberprogramozás.

Amerikában azonban igen jelentős - mondhatni világtörténelmi - események zajlott ebben az időben.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, nevezetesen Bill Clinton, létrehozott egy vizsgálóbizottságot: Embereken végzett sugárzási kísérleteket vizsgáló elnöki tanácsadó testület néven (President's Advisory Committee on Human Radiation Experiments) a továbbiakban, mint Elnöki Bizottság, mely előtt többek között tanúvallomást tett 50 - gyerekkorában agykontroll kísérleten átesett - személy. A bizottság előtt tett vallomást Walerie B. Wolf terapeuta is, aki egy katonai támaszponton nőtt fel, és számos gyermekkori agykontroll kísérletet szenvedett páciense tanúvallomását gyűjtötte össze, illetve ezeket átadta Bizottságnak.

A meghallgatáson megjelent két páciense, Claudia Mullen és Chris DeNicola, akik rendkívül részletesen számoltak be az Elnöki Bizottságnak megpróbáltatásaikról, nevezetesen, hogy milyen kínzásoknak lettek alávetve gyermekkorukban, amikor agykontroll kísérleteket végeztek velük, és miként váltak a szervezett pedofília áldozataivá is?!

Itt meg is állhatunk egy pillanatra. Magyarra lefordítva, - és sajnos le kell, mert ebben az országban, ez egyenlőre sci-fi - arról van szó, hogy '95-ben, ötven olyan középkorú személy tett tanúvallomást, akiket kisgyermek koruktól kezdve állami intézményekben kínoztak, gyógyszer, sugár, agykontroll és egyéb kísérleteket hajtottak végre rajtuk.

Agyukat programozva, a legkülönbözőbb válogatott szörnyűségek végrehajtására és elszenvedésére kényszerítették őket, néhány éves koruktól kezdve!!! Egy kis matek után, le lehet vonni a következtetést arra vonatkozólag, hogy csak a túlélő, és vallomást tevő tanúk vonatkozásában, az események kezdete, akár az 1940-es évekre is tehető!!!

Jelenleg ott tartunk, hogy 2011-ben, a magyarok még azt sem hiszik el - mert itt nem mondja be a híradó, és mert természetesen a felfogás is irányított az egész világon - hogy voltak ilyen kísérletek és lezajlottak ilyen meghallgatások, annak dacára, hogy már 16 éve bevallottan, (most már lassan) 60-70 éve elmeprogramozott emberek hívták rá fel a figyelmet.

Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője, több éves munkásságának egyik alappillére, annak rendszernek és technológiának a leleplezése, melyről a világ számos pontján, már több mint egy évtizeddel ezelőtt bizonyítékokkal alátámasztott tanúvallomások születtek. Mindezekkel szemben, a butaság és tájékozatlanság olyan mértéket öltött, hogy a sötétségre predesztináltak, természetesen a kollaboráns politikai és háttérhatalmi elittel karöltve ill. annak irányításával igyekeznek megtámadni és ellehetetleníteni minden olyan törekvést, mely ebben a témában segítségére lehet az emberiségnek, vagy azon belül akár a magyarságnak.

Talán nem vicces, hogy a legtöbb támadás-e téren pont az úgynevezett nemzeti, vagy magát nemzetinek és kereszténynek stb. stb. hirdető oldalról jön. Ezek az erők, a Hírháttér Multimédia érkezéséig, 100 %-os hatékonysággal biztosították, (megfélemlítések, megvesztegetések, elmebeteggé nyilvánítások, politikai és egyéb gyilkosságok segítségével) hogy magyarországon, senki (aki nem ügynök és beavatott), a világ valós működéséről, a létező és alkalmazott elmeirányító és egyéb technológiákról, az ég adta világon, semmit ne tudhasson meg!!!

De kanyarodjunk vissza kicsit, (vagyis inkább jó sokat) az időben, arra az 1995-ös konferenciára. Walerie B. Wolf, aki a szintén pszichológus férjével, New Orleansban tevékenykedett, és itt került kapcsolatba számos páciensével, a már említett Christine DeNicola-val és Claudia Mullen-el egyetemben. A terápiás beszélgetések, olyan válogatott és szinte felfoghatatlan szörnyűségeket tártak fel, amik aztán elvezettek oda, hogy az 1995-ös konferenciára sor kerüljön, még annak ellenére is, hogy a visszaéléseket, szinte kizárólag állami, vagy államhoz köthető intézmény ill. annak alkalmazottai, orvosai és egyéb személyei követték el.

 


A képen az  ún. Elnöki Bizottság három legfontosabb tanúja látható, középen Walerie B. Wolf, tőle balra Christine DeNicola, jobbján pedig  Claudia Mullen.

Walerie B. Wolf, a bizottság elé tárt anyagaiban, a túlélő áldozatokon kívül, nyilatkoztak olyan személyek is akik közvetve vagy közvetetten részt vettek a sértettek kezelésében, megfigyelésében, vagy különböző módokon érintkeztek velük a vizsgált időszak alatt, mely becsléseik szerint, az 1940-es évektől akár 1984-ig is tarthattak, de akár az is valószínűsíthető, hogy bizonyos titkos kutatások - természetesen hasonló témákban - a mai napig is zajlanak.

Az aktákban szereplő intézmények, egytől egyig neves amerikai orvosi, egyetemi és katonai kutatóintézmények és természetesen a CIA, ill. különböző leányvállalatai, mely utóbbiak azóta is nemcsak, hogy tagadnak de elzárkóznak mindenféle együttműködéstől is, beleértve ebbe például a (még meg nem semmisített) titkosított akták felülvizsgálatának lehetőségét.

Christine DeNicola elmondta, hogy szülei már négy éves korában elváltak, így anyjának állítólag nem volt tudomása arról, hogy Christine-t, a légierőnél szolgáló édesapja, aki az emberkísérletek fennmaradt dokumentumaiból, és túlélők vallomásaiban gyakran felbukkanó, Dr. Green köréhez tartozott, éjszakánként rendszeresen elrabolta otthonából és különböző kísérletek titkos helyszíneire szállította, illetve már kisgyermek korától szexuális visszaélt vele.


Dr. Josef Mengele (balról az első) náci tisztek társaságában, vagy ha úgy jobban tetszik, baráti körben.

 

Talán itt érdemes megjegyezni, hogy Dr. Green-t, a túlélők és számos érintett intézmény korábbi alkalmazottja, a náci haláltáborokból, az amerikai titkosszolgálatok által kimenekített számos "tudós" egyikével, a kegyetlenségéről és embertelenségéről hírhedt Dr. Josef  Mengelével azonosították, aki "szakmai" tapasztalatit - nevét Dr. Green-re változtatva - az USA égisze alatt kamatoztathatta.

Nem elhanyagolható az a tény, hogy a második világháborúban a hadi, politikai, de leginkább etnikai deportáltak iszonyatos és szinte ellenőrizhetetlen tömege, tökéletesen megfelelő alapanyag volt a német "tudósok" és megrendelőik számára, akik mindent meg akartak tudni az emberi szervezetről, de leginkább az agy működése tekintetében. Az emberi tűrőképesség határait, ugyanis akkor lehet a legprecízebben kutatni, ha egyáltalán nem kell tekintettel lenni az alapanyagra, mert van belőle bőven, és senki nem kéri számon az elhullottak százezreit! A náci orvosok le is tették az alapjait ennek a tudományágnak, olyan hatékonysággal, hogy akit nem sikerült kimenekíteni az amerikai titkosszolgálatoknak, azt az oroszok vitték haza, és kezdték el építeni rá a szép új világukat.

 


Claudia Mullen

Claudia Mullen-t, két és fél éves korában fogadta örökbe egy asszony, aki egy kutatóegyetem irányítótestületének befolyásos érdekköréhez tartozott, és aki szinte azonnal szexuális viszonyt létesített a kislánnyal, majd pedig az idővel már észlelhető pszichiátria jeleket produkáló Claudiát, egy akkor már javában működő kísérleti programba helyeztette, melyet egy Dr. Heath néven ismert orvos vezetett. Mikor hét éves korában elkezdték a kísérleteket, már rengeteg kínzáson, szenvedésen, változatos szexuális aberrációkon ment keresztül, melyek már eleve eltorzították a személyiségét.

Ezekről a kínzásokról, azok technikájáról, motivációjáról és hátteréről magyarországon, a Hírháttér Multimédián kívül egyedül Drábik János jelentetett meg írásokat, adott ki könyvet, ill. tartott előadásokat, bizonyos területeket igen kimerítően részletezve, azonban kijelentette, hogy mindezen jelenségek magyarországi adaptációjával és konzekvenciáival nem kíván foglalkozni, mert szerinte az túl veszélyes lenne, és bizonyos körök érdekeit sértené. Talán erre lehet mondani, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is!

Claudia és a legtöbb tanú elmondása alapján, annak ellenére, hogy a kísérletek és kínzások elmaradhatatlan kelléke volt, az elektrosokkal okozott memóriatörlés, az elmekontroll túlélők igen nagy százalékánál, mintegy mellékhatásként jelentkezett például a fotografikus memória, ami azt jelenti, hogy képes mindent megjegyezni egy pillanat alatt amit lát. Szintén jellemző elem a tanúvallomásokban, hogy az akkor még kisgyermekeken kísérletező orvosok, gyakran a legnagyobb természetességgel viselkedtek és beszélgettek az áldozatok előtt, hiszen sok esetben nem volt garantált, hogy egyáltalán túlélik a megpróbáltatásokat, vagy esetleg később vissza fognak tudni emlékezni rájuk, illetve úgy vélték, hogy tökéletesen uralják az agyukat.

Az éves szinten több 10 millió dollárból (50-es és 60-as években!!!) gazdálkodó állami projektek, leginkább azért használtak gyermekeket a kísérletekhez, mert kevesebb gond volt velük mint a felnőttekkel, könnyebb volt őket félelemben tartani és irányítani, de leginkább azért mert nyilvántartásuk - és eltüntetésük - nem okozott akkora bonyodalmat.
A kísérleti alanyokat, leginkább árvaházakból és kórházakból lopták és csempészték, de számos esetben saját gyermekeiket vetették alá a kísérleteknek, a már eleve elmebeteg illuminátus, gyakran sátánista és egyéb módon deformált leginkább katona vagy kormánytisztviselő szülők.


Számos beszámoló alapján megállapítható, hogy a kísérletekben részt vevő gyermekeket, már néhány éves koruktól, rendszeres kínzásnak és szexuális erőszaknak vetették alá. Az így okozott sokkokkal és traumákkal deformálva, tetszőleges számú és minőségű személyiséget tudtak kialakítani bennük, aminek következtében, szinte bármilyen feladat elvégzésére "bevethetők" voltak.

 

Claudiát kilenc éves korában, már teljesen kiképezték arra, hogy hogyan kell egy férfit, vagy nőt szexuálisan kielégíteni, és milyen módon kell rávenni őket, hogy különböző információkat maguktól eláruljanak. Ezeket a programokat is természetesen a CIA megbízásából kellett végrehajtani, ráadásul jobbára nem is más ország tisztviselői ellen lettek bevetve, hanem kimondottan az amerikai hadsereg magas rangú tisztjei, és politikusai lettek korrumpálva ezekkel a gyereklányokkal, melyekről természetesen filmfelvételek készültek. Így biztosította a CIA, az esetleges későbbi költségvetési szavazások sikerét. Azóta sem volt soha gond a finanszírozással!

A túlélők beszámolói, és a velük kapcsolatos még fennmaradt és hozzáférhető iratokból nyert információ rendkívül terjedelmes, mégis valójában csak egy nagyon apró töredéke annak a sok szörnyűségnek, amit az amerikai kormány elkövetett saját állampolgárai ellen. Tette mindezt úgy, hogy rendre állampolgári kötelességre, hazafiasságra, vagy államérdekre hivatkozott. Gyermekek és felnőttek tízezreit kínozta, nyomorította, és gyilkolta meg miközben tökéletesen felderítette az emberi agy működését, és irányíthatóságát, amit természetesen azóta sem az orvostudomány, a gyógyászat használ fel, hanem a titkosszolgálatok. A háttérhatalom.

Valamikor, megalkotásra került az a globális Echelon rendszer, mely valójában nemcsak a hagyományos kommunikációs csatornák megfigyelésére és feldolgozására szolgál, hanem képes megfigyelni, elemezni és felülírni az emberi vagy akár más élőlények gondolatait, tökéletesen irányítja a gondolkodást, vagy ha úgy jobban tetszik a közakaratot. Ennek a rendszernek az első tanúi, azok az elmeprogramozást elszenvedett, és túlélt személyek, akik közül 50-en vallomást tettek az Elnöki Bizottság előtt, akiket egy a háttérhatalomnál magasabb rendű hatalom nem engedett elpusztítani, és akik így élő bizonyítékai a rendszer létezésének.

A teljes magyarországi média ezzel ugyanúgy tisztában van, mint ahogy a politikusok és egyéb - egyenlőre - hatalmasságok, és akik azért üldöztek, zárattak pszichiátriára és/vagy gyilkoltak meg mindenkit, aki akár a legkevesebbet is fel akarta fedni ebből a globális összeesküvésből, hogy akár csak egy perccel tovább élvezhessék hallgatásuk gyümölcsét, a jól fizető állásokat, állami megrendeléseket, a látszólagos hatalmat, társadalmi elismertséget és/ vagy jólétet.

A Hírháttér Multimédia, Isten kegyelméből képes a legtöbbet elmondani, mely magasabb rendűbb a Sátán vezérelte háttérhatalom, az egész földbolygót uraló birodalmánál, és akinek katonái csak támadni képesek, akadályozni, betiltani, ideig óráig titkolni, de sem megfélemlíteni, sem megtörni, sem pedig megölni nem képesek Azt! A Hírháttér Multimédia arra predesztináltatott, hogy ott, ahol a legnagyobb a sötétség, - és ez sajnos jelenleg magyarország - fény gyúljon, és onnan az egész világot beragyogja az Isten igazsága, mert csak Az képes megszabadítani és csak az arra teremtetteket, attól a láthatatlan béklyótól, ami jelenleg az összes embert, akaratán és tudtán kívül (de sokaknak beleegyezésével) fogva tartja!


Az Isten áldásával!

8.kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.