Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

 

   

EGY MEGDÖBBENTŐ GYILKOSSÁG UTÁN - civil kezdeményezés a közbiztonság megerősítésére

 

 

 

 

 

 

 

2011-09-22.
Pató Selam
(roma jogvédő újságíró, művész, aktivista)


 

Pató Selam: EGY MEGDÖBBENTŐ GYILKOSSÁG UTÁN
-         civil kezdeményezés a közbiztonság megerősítésére

A köztudatot felkavaró drámai esemény történt 09.11. vasárnap a IX. kerület Gát utca 20-nál. Hirtelen indulatból elkövetett emberölés áldozata lett a 26 éves, roma származású H. Béla. A tragédia színhelye felé igyekezve már a villamoson beszélgettem a környékbéli lakosokkal az esetről. A beszélgetésbe bekapcsolódók között is akadtak, akik személyesen ismerték a fiatalembert: közterület-fenntartóként dolgozott, szorgalmas, kedves, tisztességes volt -, emlékeznek rá megrendülten. Érzékelem: dilemmát okoz a beszélgetőknek, hogy a gyilkosságban szerepet játszottak-e rasszista érzelmek -, hiszen a java-középkorú elkövető nem cigány származású, élettársa azonban, aki először magára akarta vállalni az elkövetést, és egyesek szerint aktív részese volt a gyilkosságnak, félig cigány, félig magyar származású.

Később a tetthely közvetlen szomszédságában lakó Tóth Sándor elbeszéléséből egészül ki a történet. Az elkövető házában családi ünnepség zajlott, aminek elmaradhatatlan kísérőjeként szeszesitalok is fogytak, az ünneplők valamennyiben az alkohol befolyása alá kerültek. Ekkor húzta keresztül az udvaron a kukát a majdani áldozat, s a zörgő hang zavarta az elkövetőt. Szóváltásba keveredett a munkáját végző fiatalemberrel, aminek végkifejleteként berohant lakásába egy késért, majd visszaérve több döféssel halálra szurkálta. Arról már Domonics Andrea százados mesélt, hogy a rettenetes eseménynek 6-8 főnyi passzívan szemlélő közönsége is volt, akik valamilyen oknál fogva nem avatkoztak bele a véres végkimenetelő nézeteltérésbe. A százados asszony biztosította a terepet a hétfői megemlékezés során is, ahol érzékelte, milyen lelki súllyal nehezedik az emberekre az eset, amiről fontos lenne beszélniük, akár pszichotréning keretei közt is. Tájékoztatott a rendőrség azon álláspontjáról is, mely szerint a gyilkosságban nem játszott szerepet rasszista indíték, semmi korábbi időkből erre utaló jel nem kimutatható -, valamint arról, hogy a kerületben nem képezi feszültségek forrását faji megkülönböztetés, nincsenek szembenállások.

Vele, valamint Fuxreiter Róbert kapitányságvezető rendőr őrnaggyal és Polcsek Zoltánnal, a polgárőrség vezetőjével annak kapcsán nyílt lehetőségünk beszélgetni, hogy a Roma Rendőrök Országos Egyesületének ügyvezetőjét, a tragédia szomszédságában lakó Tóth Sándort felkeresték az eset kapcsán igen rossz lelkiállapotba került helybéliek, s arra kérték, találjon valamilyen megoldást régiójukban a közbiztonság megerősítésére. A főváros ezen részén burjánzik a rablás, nyaklánc-kitépés, idős emberek megkárosítása, fiatalok úton-útfélen való nyilvános kábítószer-fogyasztása, s láthatóvá válik napról-napra, néhány hónap lefogása alatt az emberi valójukból való kivetkezésük, teljes leépülésük is. Mindezekről azonban már Portikné Percze Éva, az ÉKE IX. kerületi képviselője beszélt. A drogfogyasztás kérdéskörében megtudtuk, hogy a rendőrség igen nehéz kihívással áll szemben, ugyanis a terjesztők kilétére vonatkozóan a fogyasztóktól nem jutnak személyi bizonyítékokhoz. A magára utalt rendőrség pedig ha hosszas, esetenként egy-másfél évi nyomozást követően kézre keríti a terjesztőket, a hirtelen megüresedett helyükön azonnal újabbak bukkannak fel. Ezért a legreálisabb megoldás e probléma kezelésére magában a megelőzésben keresendő, amelyet szolgál a tíz legveszélyeztetettebb iskolában való prevenciós előadások tartása, valamint a kinevezett iskolarendőrök, akik napi szintű kontaktust tartva az oktatási intézményekkel, igyekeznek lefedni ezt a területet.

Az őrnagy úr érdeklődő nyitottsággal fogadta azt az elképzelést, miszerint a lakosság igénye lenne a Márton – Gádor – Lenhossék utca táján egy folyamatos járőrszolgálat felállása, melynek önszerveződése érdekében kezdeményezett tárgyalásokat a kapitányság vezetőjével a RROE ügyvezetője. Fuxreiter úr elmondta: kerületi állományuk most került feltöltésre, jelenleg 96 főt számlál, akiből nagyjából 65 fő hadra fogható közterületi szolgálatra. Műszakokra lebontva ez persze kevesebb, s rájuk hárul az alapfeladatok ellátása, bíróságra történő kísérések s egyéb intézkedések, bejelentések szerinti címekre való kiszállás, így állandó gyalogos járőrszolgálatot jelenleg állandó jelleggel nincs lehetőségük működtetni, a kiemelten megfigyelés alatt tartandó zónákat bűnügyi adatokra alapozzák. A lakossággal való kommunikációt két KMB-s kapcsolattartó biztosítja, a területen a térfigyelő szolgálat munkatársai látnak el szolgálatot, valamint gyalogos rendőri szolgálat a veszélyeztetett időszakokban ellenőrzi a területet.

A városrészben kamerarendszer működik, amely a közbiztonság előtérbe kerülésével fejlesztésre szorul. A térfigyelő rendszer kiterjesztésével kimutatható a bűncselekmények számának csökkenése, ami egyben azt is eredményezi, hogy amely területekről kiszorul a bűnelkövetés, azok helyett az elkövetők a még kevésbé kiépített régiókba tendálnak át. E rendszer fejlesztése középtávú terv, eredményére csak egy-másfél év múlva lehet majd számítani, addigra fog biztonságot adni. A közvélemény kutatás felmérésének értelmében a lakosság aggályai közt általában csak 5.-6. helyen szerepel a megtámadástól való félelem, előtte áll a listán a rossz közvilágítás vagy éppen a szabálytalanul parkoló autók miatt nehéz közlekedés, illetve a közfenntartás hatáskörébe tartozó rossz higiéniai-esztétikai viszonyok. Ezért – mondta az őrnagy úr -, komplex módon kell tekinteni és kezelni ezeket a kérdéseket.

Szó esett az 1 rendőr – 1 közterület felügyelő -, s az 1 rendőr 1 polgárőr program sikereiről. Polcsek Zoltán elmondta, hogy 28 fős polgárőrségük 20 tagja aktív, mindnyájan 30-45 év közti dolgozók, akik munkájuk mellett főként csak a nagyobb eseményeken felmutathatóak, pl. rendezvénybiztosítókként s a rendőrséggel való együttműködés más formáiban. Sajnos e kerületben nem végeznek önkéntes szolgálatot nyugdíjasok, akik több szabadidőt tudnának áldozni a fizetés nélküli munkára, így pl. az iskoláknál nem tud folyamatosan jelen lenni a polgárőrség. Szeretettel várják új tagok jelentkezését, mert bár elég sokan belépnek soraikba, hosszabb távon különböző személyes körülmények miatt a lemorzsolódás is sok. Nehéz lenne statisztikailag kimutatni -, mondta a polgárőrség vezetője -, hogy jelenlétük a kerületben mit előzött meg, s mit nem?!

A RROE ügyvezetőjének indítványozta a civil szerveződés igényének jelzését és jogi beillesztését. Tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a rendőrség szabályozottsága okán csak OPSZ tagságú polgárőrséggel köthet együttműködési megállapodást (jelen régióban BPSZ tagságúval). Az elképzelést azonban véleményeztetésre méltónak ítélte meg, s példaként élt a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) civil kezdeményezésével is, mely hatékonyságáról vált ismertté. Hangsúlyozta, milyen fontosnak tekinti a megelőzést, a közös képviselők szervezésében megvalósuló lakossági fórumokat, a lakossági összefogást -, hogy a helyzetek ne fajuljanak el a sérelmek elkövetéséig és a büntetőjogi eszközök alkalmazásáig -, vagyis a rendőrségi intézkedések jogszerű belépéséig.

Hogy a közösségi térben való normális együttélésünkben milyen fontos szerepe van az  önszerveződésnek, arra Domonics Andrea százados is hozott szép példát, a józsefvárosi kesztyűgyár egész napos foglalkoztatóját említve. Beszélt a családokban sokszor generációkon át öröklődő nevelésbeli bajokról, a zárt közösségekben működő kohéziós erőről, s a hibás minta befolyása alóli kijutás eszközeként egymás tereléséről, a teljes családokat-közösségeket célzó programok fontosságáról, mely a fiatalok helyes beirányzásának alapja. Szóba került a tavalyi roma kulturális nap, mely szintén precedens értékű volt abban a tekintetben, hogy a feszültségek és bajok nem rassz-kérdésből eredeztethetőek, valamint annak is, hogy a közösségépítésben az emberek értékesen és kreatívan tudják lefoglalni magukat. Valóban fontos a személyiségeket mindig családjuk, közösségük összefüggésében tekinteni, nem izolált minőségben -, a komplex módon való kapcsolatépítés, a kommunikáció elmélyítése, az összefogás – összedolgozás a közbiztonságnak is elsődleges alapja.

Úgy a beszélgetésből, mint a szeptember 11-i halálos kimenetelű nézeteltérésből levonható következtetésként, hogy társadalmunk akkor kezdhetné el nagykorúnak tekinteni magát, ha gondolkodásmódjában kibontakozna az egymás iránti felelősség tudata. A közös élettér körülményeire és eseményeire való figyelem, szükség esetén gondviselés, beavatkozás. Ahogy az őrnagy úr fogalmazott: „szerencsétlen szerep, de érdemes felvállalni.” A felsőséget sugalló egyenruhák nem lehetnek mindig-mindenhol jelen -, de ha mi magunk, a társadalom tagjai, felelősség-tudattal lennénk képesek jelen lenni a mindennapokban, a környezetünkben zajló folyamatokban erkölcsi-etikai érintettséget éreznénk -, az döntő mértékben kiküszöbölhetné a feszültségeket, megelőzhetné az egymás kárára elkövetett sérelmeket, biztonságosabbá, otthonosabbá tenné közös életterünket, élhetőbbé az életünket. Azt az egyszerit és megismételhetetlent, aminél nagyobb kincs nem képzelhető el e világban -, és amitől a roma származású H. Bélát egy seregnyi tétlen bámészkodó szeme láttára foszthatta meg valaki, aki éppen zavart a kuka zörgése. Ezen gondolkozzunk el, kedves olvasók: személyes felelősségünkön az össz-társadalom gondolkodásmódjában, véleményformáló magatartásunkon, a személyes felfogásunk által motivált tetteinken, hogy azokban mennyiben tükröződik a társadalom-tudatos látásmód?! Közös életterünkben nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a társadalmi feszültségektől és problémáktól elszeparálódjunk -, mert egy egységes és komplex lét az, amelynek részei vagyunk. Hogy egyben alkotó részei is lehessünk, közösséget építő, biztonságot növelő-szilárdító, értékes tényezőkké -, érdemes és sürgető feladat élnünk a civil-szerveződések adta konstruktív lehetőségekkel. Orbán Viktor
100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, az Index, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos milliárdos bűzbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

 

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.