Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

   

Krisztus és az Echelon-Leleplezők Üldözése -> Az állampolgárság visszaadása -> Az Utolsó Trianon

 

 

 

 

 

 

2011-12-26.
Soós József "Titán" (orbán, vona és külföldi antikrisztusi bűnbandái gyűlölettenyészete által 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Oknyomozó és Tényfeltáró, Újságíró, Roma Jogvédő, a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetsége (PÁBLENESZ) alelnöke, a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetsége (TÉESZ) sajtószóvivője, a bolygó egyik Legfőbb Echelon-Tanúja)
 

Az Utolsó Trianon! ...

 

Akik az igazság útjában álltak, hazudtak, hazudtak, ez okozta a vesztüket. Eljött az ideje annak, mikor az összes TITOK lelepleződik. Nem lehet a történelem kerekét visszaforgatni, sem pedig megállítani. De mégis megpróbálták, elbuktak! …..

Túl sokan tudnak már róla, és napról napra egyre többen ismerik meg a sötét titkot, melyet mindvégig elrejtettek a lakosság orra elől. Úgy rejtették el, hogy mindvégig előttük volt. Sőt a városok legmagasabb pontjain. Annyira a szem előtt volt, hogy nem látta meg senki……

Nem beszéltek róla! Így alakult át a rendszer 1989 – 1990 fordulóján. NEM BESZÉLTEK RÓLA. Ez lett a kárhozatukra nekik. Ugyanis megmondatott, hogy NINCS OLYAN TITOK, AMI KI NE TUDÓDNA! Idő kérdése, és az összes HAZUGSÁG kitudódik, nem lehet ezt már sokáig titkolni. A RENDSZER ÖSSZEOMLOTT!

Egy korábbi cikkünkben erről átfogó ismereteket tettünk közzé, mely’ 2011. december 25. napján karácsonykor került ki a HÍRHÁTTÉR Multimédiára.

Elkezdődött a rendszer leleplezése 2007 – ben Magyarországon! Amely’ hatására MAGYAROK elkezdték üldözni az IGAZMONDÓKAT. Az igazság szavát pedig minden eszközzel igyekeztek elfojtani. Lett is ebből VILÁGTÖRTÉNELMI KATASZTRÓFA. Mivel egységesen, bűnszervezetben a Föld összes állama TITKOLTA azokat a szörnyűségeket, melyeket mi elmondtunk a nagy sokaságnak, együttes erővel megkísérelték megsemmisíteni az IGAZ SZÓT, ami leleplezi őket.

Ezért lettek azok az ÁLLAMI BŰNTETTEK, melyekbe sorra egymás után belebuktak. Sorba az összes nemzet megbotlott. Elégtelenre vizsgázott. De a MAGYARSÁG üldözte a legjobban, mindvégig üldözte.

Ezért jött a LEÉPÜLÉS! A saját mocskában, szennyében fulladtak meg azok, akiknek nem kellett a jó, nem kellett az igazság! A HÍRHÁTTÉR keresztyén emberjogvédői mindvégig arról beszéltek, hogy elsődleges az EMBERI ÉLET VÉDELME, AZ EMBERJOGVÉDELEM, AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG. Az ISTEN TÖRVÉNYEI, JÉZUS KRISZTUS TANÍTÁSAI, ezekről beszéltünk, és beszélünk azóta is.

De ezt a MAGYAROK nem értették, nem kellett nekik a jó. Nem kellett nekik az igazság szava, a TUDÁS nem vonzotta őket. Megmondatott, hogy ISTEN ISMERETE A TUDÁS! Nélküle nincs tudás, ő adja azt meg a SZENTLÉLEK erejével.

A VILÁGTÖRTÉNELEM leíratásra került, MAGYAR NYELVEN előttük van, mindvégig előttük volt. De ez nekik nem kellett. Ők ezt elvetették, nem értették, nem becsülték.

Nem voltak rá méltók, ezért nem kapták meg az áldást ahhoz, hogy ÉRTELEMMÉ váljon bennük mindaz, amit ISTEN kegyelméből leírtunk.

A MAGYAROK üldözték a TUDOMÁNYT, üldözték azokat, akik elmondták nekik ezt. Ennek következtében lett kinyilatkozva, hogy NEM KÍVÁNUNK EGYÜTT ÉLNI A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGUNKAL. A HÍRHÁTTÉR több keresztyén tagja egybehangzó akarattal kinyilvánította, hogy a MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL LEMONDOTT!

Ezt megtettük! TITÁN SOÓS JÓZSEF NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR! Semmi köze nincs ehhez a nemzethez. A HÍRHÁTTÉR keresztyén testvérei NEM KÉRTÉK EZT A ’’ KIVÁLTSÁGOT ’’ ( kárhozatot…) , hogy MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK legyenek. Mivel nem kértük, akaratunk ellenére kaptuk meg még akkor, amikor nem voltunk tudatában mindannak a tehernek, szörnyűségnek, mely’ ez mögött az okmány mögött áll, így nem is voltunk döntésképesek ebben az ügyben.

Továbbá LEHETŐSÉGÜNK SEM VOLT VÁLASZTANI.

Most van lehetőségünk választani, ezért meg is tesszük ezt. TITÁN SOÓS JÓZSEF választott! NEM TART IGÉNYT SEMMIFÉLE ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA SEM. Kizárólag az ISTEN ÁLDÁSA az amire vágyik. Semmi másra nem.

Abban az időben, mikor megszülettünk  ÖNKÉNYESEN A MAGYAR ÁLLAM A TULAJDONÁNAK TEKINTETT BENNÜNKET! De milyen jogon???

Milyen jogon akart engem birtokolni bármilyen állam, és a hatalom, mely’ mögötte áll???

Semmi joga nem volt ahhoz, hogy rám kényszerítse akaratát, semmi joga nem volt érinteni engem, NEM VOLT JOGA OLTÁSOKAT BELÉMNYOMNI, melyeknek tartalmáról semmiben sem világosított föl engem, sem pedig azokat, akik a környezetemben döntésképesek, felnőtt emberek voltak.

A TULAJDONÁNAK TEKINTETT AZ ÁLLAM, minden erővel azon munkálkodott, hogy a HATALMÁT, akaratát rám kényszerítse. A kezdetektől meg akart törni, be akart állítani a sorba, de ez soha sem ment neki. Ezért lettek az EMBERÖLÉSI KÍSÉRLETEK, melyek mind egytől egyig kudarcba fulladtak. A Felsőbb hatalom AKARATA által, mert ha nem így lett volna, akkor most nem lennék az élők sorában. De ez nem történhetett meg, hiszen LE KELLETT ÍRNI MINDENT, a rendszert össze kellett roppantani. Ez eleve el lett rendelve! Ezért születtem meg. A HATALOM pedig eleve ezért üldözött.

NEM VAGYOK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR! Semmi közöm a magyarokhoz. Ez elmondatott több olyan anyagban, mely’ napjainkra VILÁGTÖRTÉNELMIVÉ NŐTTE KI MAGÁT. Nem vagyok a világ része, csupán benne élek. De nem vagyok része neki. NEM AZÉRT LETTEM, hogy SZOLGÁLJAM a világot, hanem azért vagyok, hogy ISTENT SZOLGÁLJAM. Ez kettő különféle hatalom, és egyszerre csak az egyik URAT lehet szolgálni. Ez a SZENTÍRÁSBAN benne áll!

A világtörténelmi anyag, melyet a MAGYAROK még nem értenek, csak azok, akik belsősek a rendszer titkaiban, csak azok értik még…..

A címe pedig a következő!  AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG VISSZAADÁSA – ÉS A BEFEJEZETT TÖRTÉNELEM !

Ebben kinyilatkozásra kerül hogy lemondtunk a MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL. Dokumentálva lett, világtörténelemmé vált, nem megsemmisíthető. Nem vagyunk hajlandóak semmilyen bűntettben osztályrészt vállalni, ELHATÁROLÓDUNK MINDEN BŰNCSELEKMÉNYTŐL, LAKOSSÁG ELLEN ELKÖVETETT EMBERISÉG ELLENES BŰNTETTŐL, ÁLLAMI BŰNCSELEKMÉNYTŐL. Ezért LEMONDUNK az állampolgárságról.

Nem kell olyan ország állampolgársága, amelyik a LAKOSSÁG ELLEN ELKÖVETI A SOHA EL NEM ÉVÜLŐ BŰNTETTEIT. Nem kell olyan ország állampolgársága mely’ MEGGYILKOLÁSSAL FENYEGETI AZOKAT, akik a KATONAI ECHELON FEGYVEREKRŐL NYÍLTAN BESZÉL! Meggyilkolással, börtönnel fenyegeti a MAGYAR ÁLLAM azokat, akik a NEMZETKÖZILEG TITKOLT KATONAI TECHNOLÓGIÁKRÓL A LAKOSSÁGOT TÁJÉKOZTATJÁK.

NEM KÉNYSZERÍTHETI RÁM A MAGYAR ÁLLAMN AZT, HOGY ÉN BŰNSZERVEZETBEN, BŰNKÖTELÉKLBEN osztályrészt vállaljak mindezekből a szörnyűségekből. NEM KÉNYSZERÍTHETI RÁM.  Ugyanis NEM VAGYOK HAJLANDÓ SEMMILYEN ÁLLAMI BŰNTETTBEN, KATONAI BŰNCSELEKMÉNYBEN, TERRORCSELEKMÉNYBEN, APARTHEID BŰNTETTBEN, NÉPIRTÁSBAN RÉSZT VENNI. NEM VESZEK RÉSZT SEMMILYEN ÁLLAMI BŰNTETTBEN SEM.

Továbbá NEM VAGYOK ALÁRENDELT VISZONYBAN A MAGYAR ÁLLAMNAK. NEM VAGYOK ALÁRENDELTJE EGYIK ÁLLAMNAK SEM.  Elkülönülök, elhatárolódok a MAGYAR ÁLLAMTÓL, és más államoktól is. Semmi közöm hozzájuk, semmi közöm!

Ezért lesz az UTOLSÓ TRIANON! Leráztam magamról a port, nem fogadták meg a JÓ SZÓT NEM TARTOTTÁK MEG A TÖRVÉNYT, MELY’ A MINDENHATÓ SZENT ATYA ÁLTAL VALÓ! Nem értették meg a tanításokat, nem akarják ISTEN TÖRVÉNYÉT. Akkor kapjanak helyette valami mást, kapjanak valami nagyon rosszat. Akinek nem kell az ISTEN, és MEGTAGADJA AZ ÚR JÉZUST, az kapja meg az érte járó jutalmat, legyen akarata szerint, fizessen élte.

AZ IGAZSÁGOT ELHALLGATTÁTOK, ÜLDÖZTÉTEK MAGYAROK! ÜLDÖZTÉTEK, MI TÖBB GYŰLÖLTÉTEK!

Akinek nem kell a JÓ, az kapjon helyette valami mást! Mert két út létezik, a keskeny, melyet kevesen találnak meg, az örök életbe, Isten országába vezető út,  és van a másik út, melyen sokan járnak, a sötétségbe visz, és a kárhozat a vége, a halálba vezető út.

Ez az ország meghasonlott önmagával, ezért el kell buknia, vége kell hogy legyen neki, UTOLSÓ TRIANON! Ez legyen az övé, mert ezt választotta!

NEM VAGYOK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, ez az irodalmi anyag TÖRTÉNELMI MŰ! Soha nem lehet eltitkolni, megsemmisíteni azt, hogy LEMONDTAM az állampolgárságomról. Nem vagyok állampolgár, és nem tartok igényt semmire, amely ettől az országtól való.

De! VAN VALAMI, AMIRŐL SOHA NEM MONDOK LE, AZ PEDIG AZ ÉLETHEZ VALÓ JOG, A SZABAD VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÁS JOGA, A SZABADSÁGHOZ VALÓ JOG, A SZABAD ÉLETTÉR MEGVÁLASZTÁSÁHOZ VALÓ JOGOM. TOVÁBBÁ AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG.

Ezt bárhol is élek a világban, állampolgárságtól, bőrszíntől, nemi hovatartozástól, nemzetséghez való tartozástól függetlenül MINDENHOL, ÉS MINDEN IDŐBEN MEGILLET BÁRKIT. Mert az Isten minden emberi lényt egyenlőnek teremtett meg. Ezt az ISTEN adta jogot korlátozza, semmisíti meg az összes ország államvezetése.

Az ÉLETHEZ, EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ, SZABADSÁGHOZ, SZABAD VÉLEMÉY NYILVÁNÍTÁSHOZ való jogomról nem mondok le. Ez megillet minden embert, bárhol éljen a világban! Ahhoz sincs joga egy országnak sem, hogy kitoloncoljon bárhonnan is, hiszen az ISTEN MEGADTA A SZABADSÁG JOGOKAT, ezért személyi szabadságjogom, gondolkodásom joga azt eldönteni, hogy a Föld melyik részén, milyen földrajzi területen élek.

Engem NEM ÉRDEKEL, HOGY EZ A TERÜLET, AHOL MOST TARTÓZKODOM A MAGYAR ÁLLAMMAFFIA FENHATÓSÁGA ALÁ TARTOZIK. Ez engem nem érdekel. Semmi közöm hozzájuk.

Sajnálatos módon, épen ugyanazzal a joggal bitorolja HAMISAN, HAZUG módon ezt a területet, mint amilyen módon ’’ JOGOT FORMÁL ’’ ahhoz, hogy azok felett az emberek felett uralkodjon, akik ezen a területen élnek. Teszi is ezt, hiszen minden erővel igyekszik az URALMAT GYAKOROLNI RAJTUK. Ehhez a KATONAI ECHELON FEGYVEREKET is felhasználja. Ha pedig valaki ellenszegül MEGÖLI AZT. Ehhez megvannak az eszközök, és a módszerek….

NEM VAGYOK A TULAJDONA A MAGYAR ÁLLAMNAK, ÉS MÁS ÁLLAMNAK SEM, TOVÁBBÁ A HÁTTÉRHATALOMNAK SEM VAGYOK A RABSZOLGÁJA. Semmi köze nincs hozzám.

A MAGYAR ÁLLAM JOGOT FORMÁL AHHOZ A TERÜLETHEZ, melyeket meghagytak nekik 1920 – ban a TRIANONI DÖNTÉS értelmében. Jogot formál a megmaradt területekhez, és a rajta élő emberekhez. Úgy tesz, mint ha a 93 –ezer négyzetkilométeren élő emberek az ÁLLAM TULAJDONA VOLNÁNAK. De joggal hiszi, hiszen mindenkit EGYÉNI AZONOSÍTÓ JELLEL LÁTOTT EL. Épen úgy, mint az ÁRUT az üzletekben. Illetve a GÉPKOCSIKAT a forgalmi rendszám, alvázszám, motorszám szerint.

Minden embernek aki ÁLLAMPOLGÁR van SZEMÉLYI SZÁMA, SZEMÉLY IGAZOLVÁNY SZÁMA, ADÓSZÁMA, TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁSI SZÁMA, BANKSZÁMLA SZÁMA stb……stb…….stb…..

CSUPÁN SORSZÁM, egy egy darab az ember nekik, semmi értéket nem képez számukra. Ezt bizonyítja az is, hogy bármit megtehetnek velük. Az ÉLETVITELT, az ÉLETSZÍNVONALAT is úgy állítja be minden ország ahogy akarja. De azon soha nem gondolkodtatok el, hogy az OSZTRÁK munkásnak is két keze van, épen úgy mint a MAGYARNAK, akkor miért ér többet az ő munkája, mint A MAGYAR által elvégzett munka???

Miért ér többet az Osztrák ember által elvégzett munka, mint a magyaré????  Pedig mind a kettőnek két keze van, és az egyik sokkal többet is dolgozik……….mégis rosszabbul él…….

Mindent az ÁLLAM határoz meg, SOHA NEM VOLT DEMOKRÁCIA! Azt is az állam határozza meg, hogy MILYEN HAZUGSÁGOKAT KELL NÉZNI, HALLGATNI A TELEVÍZIÓBAN, RÁDIÓBAN. Azt is, hogy MILYEN MINŐSÉGŰ ÉTELEK, ITALOK, FOGYASZTÁSI CIKKEK LEGYENEK KERESKEDELMI FORGALOMBAN…

Egyébként, miért kap a ’’ pénzéért ’’ több, és jobb minőségű árút, szolgáltatást egyik ország, a másiknál. Miért van a tartós fogyasztási cikkek között különbség még azonos gyártmány esetén is, annak tükrében, hogy melyik országba szállítják azt…..

A HÁTTÉRHATALOM szabályozza be! Azért van különbség. Le vannak osztva a lapok a világban! A KÖZPONTI VILÁGKORMÁNY dönti el, hogy melyik országban milyen legyen az ÉLET MINŐSÉGE, milyen arányban alakuljon a SZÜLETÉS SZABÁLYOZÁS, és minden, minden előre el van döntve, ütemterv szerint megy végbe.

A hatalom ’’ látható vezetői ’’, akik csupán bábuk, bohócok a gépezetben kiszolgálják a HÁTTÉRBEN meghúzódó VILÁGKORMÁNYT. Látható, ahogy egyre jobban nyilvánosság elé kerül a HATALMA a Világkormánynak, úgy válik hiteltelenné az államok rendszerének látható vezetői. Most már szinte elő sem fordul olyan, hogy egy KORMÁNYZAT kitöltse a MANDÁTUMBAN MEGHATÁROZOTT IDEJÉT. Ez nem véletlen. Az elmúlt években MAGYARORSZÁG VONATKOZÁSÁBAN IS EZ LÁTHATÓ, NEM TUDJA, NINCS LEHETŐSÉGE KITÖLTENI A MANDÁTUM IDEJÉT A HATALOMNAK! Illetve a kormány vezető beosztásban lévő tagjainak!

Az ÁLLAM eszköze a HÁTTÉRHATALOMNAK! A föld különböző földrajzi területein különböző képen tartja a lakosságot. De a LEGFŐBB FELADAT mindenhol ugyanaz, ELNYOMNI A NAGY SOKASÁGOT, HATALMAT GYAKOROLNI FELETTÜK,

A FELADAT A HATALOM GYAKORLÁSA A NÉPTÖMEGEK FELETT. Ezt bármilyen eszközzel megvalósítják.

Aki nem hódol be nekik megtalálják a módját, hogy eltöröljék a Föld színéről. Így gondolkodnak ők! A világ összes országa egy HATALMI KÖZPONTBÓL VAN IRÁNYÍTVA.

Épen ezért nem kell a ’’ kiváltság ’’, hogy én bármelyik országnak is az ’’ ÁLLAMPOLGÁRA ’’ legyek. Nem tartok rá igényt, sőt! Követelem, hogy ez ne így legyen. De milyen furcsa, ……. Ők nem akarnak megszabadulni tőlem, és ők azok, akik minden lélekért, minden emberért ragaszkodnak. Nem akarják, hogy valaki is KISZAKADJON EBBŐL A KÖRBŐL, nem akarják, hogy függetlenítse bárki is magát tőlük, nem akarják, hogy megszabadulj tőlük.

Továbbá az is milyen érdekes, hogy azok akik állampolgárok, SEMMIT SEM SZÁMÍTANAK! Nem érdekli őket az, hogy HAJLÉKTALANOK FAGYNAK MEG, HALNAK ÉHEN AZ UTCÁKON, sőt olyan törvényeket hoznak, és olyan rendeleteket alkotnak meg, amelyik teljes mértékben MEGSEMMISÍTI AZ ÉLETTERÜKET, FELSZÁMOLJA AZ ÉLETHEZ VALÓ JOGAIKAT!

Miután az ’’ övüké lett ’’ az ember, már nem kell nekik tovább. Milyen érdekes, hogy HÁBORÚKBAN ezrével, tízezrével küldik egymás ellen az embereket, HALÁLBA KÜLDIK ŐKET, arra kényszerítik az embert, hogy ’’ EGYENRUHÁBA BÚJVA ’’ gyilkoljon, pusztítson. Még ki is tüntetik érte, ha elvégezte az állam által elvárt feladatot. Embert ember ellen küldenek, nem számít nekik semmi sem. De kinek a célja az, hogy emberek egymást öljék, gyilkolják, és miért???

Egyszerű a válasz! A SZENTÍRÁSBAN megtalálható! A GONOSZ minden embert el akar pusztítani, a HÁBORÚ FEJEDELME Ő, a PUSZTÍTÁST akarja.

Érdekes…….

Minden országnak van pénze arra, hogy KATONASÁGOT TARTSON FENT, MŰKÖDTESSEN. Háborúzni van pénz, arra nem drága az üzemanyag……… A jóra nincs pénz, a jóra nem költenek, te a PUSZTÍTÁSRA igen. Mert a KATONASÁG az egyenlő a HÁBORÚVAL a háború pedig a pusztítással, halállal egyenlő.

Arra akarja most a MAGYAR kormány kényszeríteni a lakosságot, hogy HADKÖTELEZETT LEGYEN! De milyen jogon??

Miért??? Különben is, kinek az érdekeit szolgálja a HÁBORÚ???  Mert nem a békés emberekét! Az EMBER BÉKÉT AKAR, NEM HÁBORÚT!

Milyen jogon kényszerít a HATALOM bárkit is arra, hogy GYILKOLJON, ÖLJÖN, ELLENSÉGES LEGYEN A MÁSIK EMBERTÁRSÁVAL SZEMBEN! Ez nem Istentől van, ez a GONOSZTÓL való. Ki, és miért akarja kényszeríteni az embert arra, hogy bárki ellen is kezet emeljen. Egyébként….kinek az érdeke ez???  Miért akarja ezt a MAGYAR KORMÁNY???

Titán Soós József NEM FOG ELEGET TENNI ENNEK A KÉRÉSNEK SEM, MERT NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, NEM TARTOZIK EGYETLEN ORSZÁGHOZ SEM. Nem fog fegyvert senki emberfiára, és nem kényszeríthető, hogy a másik embertársa ellen harcoljon. MEGTAGADOM AZ ÖSSZES VILÁGI TÖRVÉNYT, MELY’ AZ EMBERI ÉLET KIOLTÁSA ELLEN IRÁNYUL. Nem fogok fegyvert senkire sem, és nem erősítem egyetlen egy ország pusztító haderejét sem.

Segíteni vagyok itt, az IGAZSÁGOT elmondani, nem pedig azért, hogy a VILÁGKORMÁNY PUSZTÍTÓ GÉPEZETÉT SZOLGÁLJAM!

Nem kell a MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG, nem tartok rá igényt! KÖVETELEM MIELŐBB A VÁLASZT A LEGFELSŐBB MAGYAR ÁLLAMI SZERVEKTŐL. Nem kell az ÁLLAMPOLGÁRSÁG. Nem kell semmi sem ami ehhez köthető. Egyedül az ISTEN TÖRVÉNYE KELL NEKEM!

Nem vagyok, és nem is leszek része ennek a rendszernek. Nem kell, és nem tartok igényt a MAGYAR állam által biztosított ’’ előjogokra ’’, melyet az ÁLLAMPOLGÁROK SZÁMÁRA BIZTOSÍTANAK!

TITÁN SOÓS JÓZSEF nem magyar állampolgár! Ezt jobb, ha minél előbb tudatosítják magukban a VILÁGÁLLAMOT kiszolgáló magyar kormány tagjai! Válasz kérek, azonnal!

Ez lesz az ország utolsó Trianonja! Lerázom a port magamról, mert nem értette meg ez a nép mindazt, amit Isten törvénybe foglalt. Itt volt előtte mindvégig az IGAZSÁG SZAVA, és üldözte, betiltotta!

Ehhez szövetségeseket is talált! A SZÖVETSÉGESEK BUKJANAK EL EGYÜTT A MAGYAROKKAL, MINDAZOKKAL AKIK ISTEN ÚTJÁBAN ÁLLTAK. Bukjanak el mindazok, akik az emberiség elől titkolták mindazokat a szörnyűségeket, melyeket joguk lett volna tudni. NEM AKAROK OSZTÁLYRÉSZ VÁLLALNI EBBŐL! Lerázom magamról még a port is………

A MAGYAROK együtt bukjanak el azokkal, akik velük együtt üldözték az ISTEN TÖRVÉNSEIT, ÜLDÖZTÉK A VILÁGOSSÁGOT!

Azzal, hogy percről percre, óráról, órára, napról, napra igyekeznek minél tovább TITOKBAN TARTANI az IGAZSÁGOT, A FÉNYESSÉGET, azt érik el, hogy a TITKOLÓZÁS IDEJE ALATT is emberek halnak meg, lelkek kárhoznak el!

Ez bűn, az idő húzásával a bűnök száma is tovább szaporodik. Ehhez keresett cinkosokat, bűntársakat, bűnszövetséget a MAGYAR ÁLLAM.

Ezért lett lekapcsolva a HÍRHÁTTÉR! Minden követ megmozgatva TITKOS NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKAT KÖTVE betiltatta a HÍRHÁTTÉR munkásságát, elnémította az IGAZSÁG SZAVÁT!

A MAGYAR ÁLLAM, A MÉDIUMAIVAL együtt elkövette a bűntetteket. Minden állami bűntettet eltitkolt. MINDENKIT MEGFÉLEMLÍTETT AKI BESZÉLNI MERT RÓLA. Akik pedig nem hallgattak el, azokat MEGÖLETTE! Ezt tette hosszú időn keresztül, ehhez talált szövetségeseket! Most velük együtt fog elbukni, úgy, ahogy az előre meg lett prófétálva. Elbukik mindazokkal, akik szövetségben voltak a MAGYAR ÁLLAMMAL. A magyarok rosszindulata, sötétsége volt a veszte az összes országnak, az egész VILÁGRENDSZERNEK!

Előre elmondatott, hogy ELSÜLLYED AZ A HAJÓ, AMELYEN A MAGYAROK VANNAK, ÉS MINDAZOK VELE EGYÜTT SÜLLYEDNEK EL, AKIK A MAGYAROK HAJÓJÁRA FELSZÁLLNAK!

Ezért nyilatkozta ki a HÍRHÁTTÉR, hogy NEM VAGYUNK MAGYAROK, ÉS NEM KELL A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG SEM.

Nem kérte TITÁN SOÓS JÓZSEF azt, hogy BÁRMELYIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRA LEGYEN. Azt sem kérte, hogy ide szülessen meg, de az ISTEN így rendelte el. Ahogy most a FÉNYESSÉG ISTENE, A TÖRVÉNY KÖVETELI, HOGY HATÁROLÓDJUK EL A VILÁGTÓL, ÉS A VILÁG BŰNEITŐL. Ezt megtettük, megtettem!

A továbbiakban a MAGYAR ÁLLAMOT terheli a felelősség, ha az általunk kért intézkedést megtagadja! NINCS JOGA A MAGYAR ÁLLAMNAK AHHOZ, hogy bárkit is béklyóban, bilincsben tartson!

Nem kívánok semmilyen dologban sem együtt működni a MAGYAR ÁLLAMMAL, nem kell tőlük semmi sem, nem kell az állampolgárságuk sem. SEMMI SEM KELL TŐLÜK.

De ők kapnak majd sok mindent azért, amiért ISTEN FÉNYESSÉGÉT ÜLDÖZTÉK, A VILÁGOSSÁG LÁMPÁSÁT EL AKARTÁK OLTANI. Az ÉLET LÁMPÁSÁT KIOLTANI. Ezért megkapják az osztályrészüket. Bűnt követtek el, a bűn zsoldot követel, a bűn zsoldja a halál!

Az ÉLET FÉNYESSÉGÉT kaptátok meg, de nektek a HALÁL, és a BŰNÖK SÖTÉTSÉGE kellett! MOST FIZESSETEK ÉRTE! FIZESSÉTEK MEG ÁRÁBAN MINDAZT AMIT ELKÖVETTETEK.

Nem kell az ÁLLAMPOLGÁRSÁG! Lemondtam róla. Ettől kezdve a BŰNÖTÖK LESZ, ha nem úgy cselekedtek, ahogy megmondatott! Nincs joga senkit sem bilincsben tartani a MAGYAR ÁLLAMNAK, nem kötelezhet arra a MAGYAR állam, hogy bárki is osztályrész vállaljon azokból a bűntettekből, melyeket elkövetett a MAGYAR ÁLLAM.

Nem vagyok a TULAJDONA A MAGYAR ÁLLAMNAK, nem vagyok sorszám, nem vagyok vonalkód sem! Semmi közöm hozzátok, semmi közöm hozzátok!

De ez lett az utolsó Trianon, mert ennek az országnak vége. Minden tekintetben vége!

Egyre lejjebb süllyedtek! A MAGYARSÁG egyre mélyebbre zuhan! De ezt nem látjátok……..

Nem látjátok……….

Felelős szerkesztő..:   TITÁN SOÓS JÓZSEF         elérhetőség..:  06 20 298 95 46

Kelt.:  2011. 12. 26. hétfő   11-óra 11-perc
 

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.