Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!
Napi friss! - Rövid hírek és kommentek
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       *** hirhatter.com ***

 

   

Molnár F. Árpád Feljelentése Orbán és Balsai ellen a Balsai-jelentés eltussolása miatt

 

 

 

 

 

 

 

2011-10-05.
Molnár F. Árpád "ELI" (orbántól 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, a Legkedveltebb Roma Jogvédő, operatőr, Filmrendező, a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja)

[Elküldve Budapest összes rendőrkapitányságának, rengeteg magyar és külföldi igazságügyi szervnek, a miniszterelnököknek, számos külföldi diplomáciai képviseletnek, több tucat országgyűlési képviselőnek, médiumok tömegeinek, belföldi és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatoknak stb.]


MOLNÁR F. ÁRPÁD FELJELENTÉSE ORBÁN ÉS BALSAI ELLEN A BALSAI-JELENTÉS ELTUSSOLÁSA MIATT


FELJELENTŐ:
 Molnár F. Árpád
 Születetett: Kecskemét, 1972.11.13.
 Anyja neve: Retezár Mária.
 Feljelentő Címe:
 Telefon: +36/30/919-6386.
 hirhatter.multimedia@gmail.com
 Hír tv, MTV, Echo tv, Pest Megyei Bíróság (Miszori László tanácselnöknek címezve) stb.
 
 Polt Péter legfőbb ügyész és összes címzett hatóságok!
 
 Orbán Viktor magyar miniszterelnök a sajtóból Balsai-jelentésként hírhedtté vált, Balsai István Fideszes országgyűlési képviselő nevével jegyzett, nevezett politikusnak az igazságügyi és politikai bűnszervezetek által életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő bűntettei tömegeit leleplező jelentését titkosította, és hosszú hónapokig - várva a politikailag-anyagilag számára, tehát Orbán Viktor számára kedvező pillanatot, avagy személyes vélt érdekeinek megfelelően örökre lenyelve, minden bűntettet és megnyomorítást stb. eltussolva, azaz bűncselekmények halmazatát elkövetve - a nyilvánosság és az igazságszolgáltatás elől elrejtette! Ehhez Balsai István Fideszes országgyűlési képviselőt bűncselekményekre felbujtva rávette, hogy vele, Orbán Viktorral közösen vegyen részt az ország történelmében legbizonyítottabb életfogytos bűntettek és a lakosság ezrei elleni terrorcselekmények eltussolásában!
 
 Mindezekre tekintettel én, Molnár F. Árpád (születetett: Kecskemét, 1972.11.13.; anyja neve: Retezár Mária), A HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA Alapító-Főszerkesztője, aki a 2006-os életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő bűntettek ÉLETFOGYTIG TARTÓ MINŐSÉGÉRE - ismereteink szerint - elsőként hívtam fel a figyelmet, számos, Orbán Viktor és bűntársai által BETILTOTT Feljelentést és Filmek tömegét publikálva e témakörben is (KLIKK az egyik legfőbb Feljelentésfilmünkre!: http://hirhatter.bplaced.net/feljelentes_es_bizonyito.htm),
 
 Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Balsai István Fideszes országgyűlési képviselő ellen
 
 FELJELENTÉST teszek
 
 --- 1. BŰNPÁRTOLÁS BŰNTETTE miatt a Btk. 244. § (1) a), b), c), továbbá (2), továbbá (3) a) és b) alapján, továbbá
 --- 2. HIVATALI VISSZAÉLÉS BŰNTETTE miatt a Btk. 225. § alapján
 --- 3... és más bűncselekmények miatt!
 
 Orbán Viktor azzal, hogy az egész ország által köztudott, a legképzetlenebb és legegyügyűbb lakosa számára is egyértelmű rendőri, ügyészi és bírói bűntettek ezreit, tízezreit eltussolta, a hivatalosan, máig gúny és megvetés tárgyát képező éppen csak kinyögött Balsai-jelentésben megfogalmazott tényeket elrejtette, és a bűnszervezet élén utasítást adott a titkosításra, bűncselekményeket követett el olyan a legkiemelkedőbb bűntettek legkevesebb ezreiben, amiket a Btk. és a nemzetközi emberjogi törvénykezés életfogytiglannal büntet! Orbán Viktor a közbizalmat és törvényességet, valamint erkölcsöt leginkább megkövetelő funkciójában, tehát miniszterelnökként a teljes 2006-os rendőrterrorista, ügyészterrorista és bíróterrorista, a hatályos törvények értelmében életfogytig tartó fegyházbüntetéssel büntetendő bűnözőt megvédte, ezzel szinte korlátlan utat nyitva az elkövető bűnszervezeti rendőri, bűnszervezeti ügyészi és bűnszervezeti bírói bűnszervezetek bűntettei további folytatása biztosítására, az életellenes cselekmények ismétlésére és fékevesztett gyakorlására!
 
 Bűnpártolás
 244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna
 a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
 b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik,
 c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában,
 vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 (2) Bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a bűnpártolást haszonszerzés végett követi el.
 (3) A büntetés bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűnpártolást
 a) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásával, az alkotmányos rend elleni szervezkedéssel, lázadással, rombolással, hazaárulással, hűtlenséggel, az ellenség támogatásával, kémkedéssel, emberöléssel [166. § (1)-(2) bek.], emberrablással, terrorcselekménnyel, légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítésével vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekménnyel kapcsolatban követik el,
 b) hivatalos személy eljárása során követi el.
 
 Hivatali visszaélés
 225. § Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
 
 
 Követelem, hogy a sok ezer és naponta olykor egy tucat FELJELENTÉSÜNK eltitkolása, eltussolása és lenyelése ellenében FELJELENTÉSEM folyományára tett intézkedéseikről és további bűnszervezeti szervezkedéseikről minket az alábbi címeken értesítsenek!:
 Telefon: +36/30/919-6386
 E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com
 Az alábbi címek mindegyikén, mivel mindezekkel kapcsolatban állunk: Hír tv, MTV, Echo tv, Pest Megyei Bíróság (Miszori László tanácselnöknek címezve) stb.
 
 Molnár F. Árpád
 2011.10.05., VIII. kerület, Budapest, Hungary


 Orbán Viktor
100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett, eredetileg putyini KGB-s Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

Molnár F. Árpád2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

Jézus Krisztus2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

 

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.