Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A két Legfőbb Echelon-Tényfeltáró az Istenről és a Megprófétált háttérhatalomról (Molnár F. Árpád (ELI) és Domján Tibor Villámcikke)


 

 

2012-07-26.
 - Molnár F. Árpád "ELI"
(Halá
los fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és Elmeprogramozó Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)
 - Domján Tibor (Üldözött és 100%-ban Betiltott és Eltitkolt Keresztyén Újságíró, Emberjogvédő, Világszintű Echelon-Leleplező, A HÍRHÁTTÉR Munkatársa.)


Az Echelonról (ami az elmeirányító, titkos világrendszer) ritkán merik elmondani - amit mindannyian tudunk a titkos szolgáktól a kisebb és a legfőbb Echelon-Tanúkig -, hogy az elmeirányító rendszer ismerői gyakran élő, folyamatos online kapcsolatban vannak a Háttérhatalommal és/vagy eme Illuminati Rendszer fölött álló Erőkkel, Akit a Keresztyének az Istennek, a Jézus Krisztusnak, a Szent Léleknek hívnak (és az angyaloknak, akiket a mai korban földönkívülieknek neveztek el).

Molnár F. Árpád - aki minden magyarok első elmeprogramozást leleplező médiumát alapította és minden magyarok első és a bolygó minden jel szerint Legfőbb ilyen Filmjeit Rendezte, továbbá őt kereste meg minden európai idők legtöbb Echelon-Tanúja - a korábbi nyilatkozataiban gyakran utalt arra, hogy bizonyos dolgokat a lakosság szellemi és erkölcsi, morális szintje miatt nem lehet felfedni; azonban - mondja Domján Tibor Világszintű Echelon-Leleplező - itt az ideje, hogy nevén nevezzük a dolgokat, hogy aki teheti, értse, aki pedig a kákán a csomót akarja keresni, lemaradjon, ha egyszer átokra Végezte az Isten.

Arról is a HÍRHÁTTÉR beszélt elsőként és mindvégig a legmélyebben, hogy Magyarország miként integrált ebbe az Egyetlen Hatalmat Alkotó, országhatárok és kontinensek által nem határolt Világrendszerbe.

Magyarország politikai és titkosszolgálati vezetői között is számos, a Rendszerrel interaktív, előre eltervezett és mesterségesen pozícionált személy áll, akik rabszolgái annak a Világrendnek, amiről keveset tudnak, viszont úgy lettek kondicionálva és akként vannak totális kontroll alatt, hogy kvázi minden parancsot és megannyi indíttatást végrehajtsanak. Sokan nem tudták megmagyarázni, hogy a politikai vezetők és a milliárdosok is miért olyan logikátlanok, önpusztítóak és irracionálisan társadalomellenesek; azért, mert totális kontroll, totális irányítás alatt állnak, ugyanúgy, ahogyan a lakosság is, aki a legsötétebb eszméket és a legnyilvánvalóbb ellene irányuló titkosszolgálati romboló operatív akciókat is úgy kiszolgálja aktív gyűlölettel vagy teljes csenddel tűrve, ahogyan azt a Sátán sokszor a legszebb álmaiban elképzelheti. Legyen szó a HÍRHÁTTÉR által évekkel Előre Bejelentett Világprogramról, mely az ország vezetése, médiumai és lakossága kollektív elbutításáról és fasiszta lealjasításáról, intellektuális és morális csődjéről szól, akár olyan hétköznapi dolgokról, amikor annak ellenére, hogy 1 millió embert veszélyeztet a kilakoltatás, több olyan tüntetéssel találkoztunk, ahová az 1 millió plusz 9 millió lakosból senki nem ment el rajtunk kívül! Ezek abszurdumok és elképzelhetetlenek lennének egy mindent átfogó, mindenkit romboló hatása alatt tartó, rosszindulatú, az egész Emberiségre végzetesen veszedelmes elmeirányító Világhatalom nélkül, amely neveztetik a Bibliai Jelenések Könyvében a titokzatos Nagy Babilonnak, a Föld paráznái és utálatosságai anyjának, amely részeg a szentek vérétől és a Jézus Bizonyságtevőinek vérétől, ugyanis üldözi, elmerabságban tartja, fasiszta és perverz szemetével rontja és rombolja, továbbá gyilkolja a Mindenható Elválasztott Keresztyénjeit.

A Biblia az egyetlen Könyv, Aki Előre Bejelentette, ráadásul Részletezte is ezt a Világrendszert, és a Biblia volt az a Mindenható, Mindent és Mindenkit Eleve Elrendelő Isten Vezetésével, Aki Kinyilatkoztatta, hogy a Teremtő Isten minden népek és rendek között az Istent felvállalt és a Jézus Krisztus Nevét és Interaktív Lelküket hordozó Keresztyéneket tartja a legfontosabbaknak, a legfőbbeknek, akiknek korlátozásáért, betiltásáért, üldözéséért, meggyilkolásáért a Teremtő a Legnagyobb Megtorlással fenyegeti az elkövetőket. Azon elkövetőket, akik a Keresztyének és a Jézus Krisztus Szava üldözése miatt a Világmindenségnek és Urának, továbbá minden Kozmikus fajoknak és az Emberiségnek ellenségei! Nem csoda, hogy az ilyen Orbán Viktor, Leon Panetta, David Petraeus és hasonszőrű antikrisztusok minden Kozmikus Faj és Életforma által örök megvetésre, a kárhozottaknak Készített kénkővel és tűzzel égő tóba vettetnek örökkön örökké tartó szenvedésbe, igen, a mi lábaink alatt, előttünk kínlódva mindörökkön örökké!

A HÍRHÁTTÉR azért jött létre, hogy az Istent és a Megprófétált tudatkontroller háttérhatalmat ne csak feltárja, de Bizonyítsa is! Ezt is már az első pillanattól fogva - mielőtt hozzáláttunk volna a Predesztinált, tehát elháríthatatlan Isteni Küldetésnek - Előre Bejelentettük! Molnár F. Árpád - sok Echelon-Tanúhoz hasonlóan, csak a Legfőbbként - eredő fizikai és háttérhatalmi ismereteit is a Közvetlen Forrásból Kapta, aki Nevezte és Interaktívan Beletudta Magát az Istenként és a Szentlélek által a Jézus Krisztusként, egyébként akképpen, ahogyan azt Jézus 2000 évvel ezelőtt, földi Küldetése során ugyancsak Előre Bejelentette! A Keresztyének már a HÍRHÁTTÉR megalapítása előtt és annak kezdeti szakaszaiban is azzal keresték a Molnár F. Árpádot, hogy a helyzet egyértelmű, a Molnár nevéből, születési adataiból és helyéből, életútjából, Jelenéseiből stb. világosan és halmozottan kiderül, hogy a Jelenések Könyve egyértelműen elkezdődött, a Molnárt pedig mindig amolyan Illéshez hasonló vagy vele azonos prófétaként deklarálták.

Az emberek egyre gyakrabban fognak találkozni - ahogyan ezt is Előre Bejelentettük - az Echelon (tehát az elmeirányító világhatalom) különböző megnyilvánulásaival, amit a legtöbb esetben - vészesen fenyegető, hogy - rosszul fognak értelmezni, továbbá főleg hogy szándékosan fals információkat és beletudásokat stb. fognak kapni, hogy ahányan vannak, annyifelé tévelyegjenek, és minden idők legtöbb és legzagyvább mesterséges ideológiai babilonizmusukban lelkükkel mindörökre elvesszenek, és a kárhozat kénköves vesztőhelyére kerüljenek.

Akik viszont értik és kiérzik ezen sorok értelmét, azok jelentkezzenek, nyilvánítsanak véleményt, mert a Sátán hitleri fasiszta világában is elegendő volt a világégéshez, hogy az értelmesek és az erkölcsösebbek - mert túl kicsik és semmik, valamint túl gyávák, tehát mégiscsak hitványak és erkölcstelenek voltak - hallgattak, hiszen a gonoszok mindig szorgalmasak, mert gyűlölet és mesterséges téboly hajtja beteg fenevad júdás lelküket. Aki több a társadalom mesterségesen lebénított 'tégla a falban' parazitáinál, az jelentkezzen és tegyen, hogy ne a tomboló fasiszta Sátán és szó szerint Echelon-tébolyult elmebeteg, skizofréniás Júdásparazitái örököljék a Föld hátralevő, rövid idejét, hanem legyenek a Legjobbak sokan, és váljanak a leghatalmasabb, az Istentől tehát direkt Erre a Célra Teremtett, A Kozmikus Küldetéssel Megáldott Halhatatlanok!

A passzivitásért nem csak az Emberiség fizet, hanem mindazok is a Kozmosz Pokoli Sírgödrébe kerülnek, akik passzívak voltak! A passzívakra is az örök sötétség és kínszenvedés vár! A passzivitás himpellérség, parazitizmus, árulás, és méltó helye az örök kárhozat! A hősiesség - és megint úgy fogalmazunk, hogy a Jövő Befejezett volta Tapasztalható: tehát a hősiesség - viszont nem csak nem került semmibe, de cserébe Megkapták a Mindenhatótól a Halhatatlanság és az Örök Boldogság Isteni, Örök Gyümölcseit és olyan nevet, amit senki nem tudott, csak az, Akinek az Isten Készítette El Örök Időknek Előtte - ahogyan a Teremtő Bibliája ezt is Nyíltan Bejelentette:

 - Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!: "A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja."
   /Jelenések Könyve 2. Rész, 17. Vers./


Az ISTEN Áldásával A mi Urunk Jézus Krisztusban!
Ámen!

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.