Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

A rasszizmus és a fasizmus pszichomechanikájáról és a betegség lefelé spirális inflációjáról

 

 

 


 

2013-02-18. [Utolsó frissítés: 14 óra 05 perc.]
Cikk: Molnár F. Árpád "ELI" (Halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Emberjogvédő, Roma Jogvédő, minden magyar idők legtöbb, az állami pszichiátriai bűnözést leleplező Dokumentumfilmjének Rendezője, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)

(Világszerte postázva - mint mindig - Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


Bevezető

Egy betegség, vagy egy jellemvonás könnyebb definiálhatóságát a szakma - tehát nem a politikai bűnözés, ami Magyarországot egy az egyben áthatja Pigniczki Zsuzsannától Keller Éváig bezárólag, hanem a valódi szakma - mindig elmebetegeken szokta vizsgálni. Mi is hasonlóan tesszük: tárgykörünkben, a rasszista és a fasiszta elme betegségeinek körüljárása kapcsán minden magyarok legsötétebb és legösszeférhetetlenebb nácijainak és zaklató, rosszindulatú, bűnöző alkatú, instabil és súlyosan paranoid skizoid és skizofréniás pszichopatáinak Internetes és világi küszködéseit vizsgálva azonnal látjuk a rasszista és fasiszta jellem egészét kibontakozni. Minden magyarok legösszeférhetetlenebb és legobszcénabb fasiszta és szociopata társaságát egyébként az elmebeteggé nyilvánított, súlyos testi sértésért és állandó szexuális zaklatásért hónapokig előzetes letartóztatásban ült dr. Fórizs Eszter rángatta egybe, melyet el is nevezett többek között "a professzorok társaságának", mivel a 13-15 millió magyar legzaklatóbb, legobszcénabb, leggyűlölködőbb, legzsidózóbb, legcigányozóbb, a fasizmust leginkább követelő és a Bibliai Nagy Szajháról megírt módon mindenki torkán lenyomni igyekvő ösztönállati pszichopatákról, súlyosan polikriminalizált halmazati perszonopatákról és elmebetegekről van szó, akik egyetlen silány és bizonytalan összetartó ereje a mindenféle népekkel és minden magasabb rendű erkölccsel és értelmesebb vagy erkölcsösebb személlyel szembeni gyilkos düh és esztelen gyűlölet. A súlyosan rasszista és fasiszta banda kvázi közös büntetőjogi stb. paraméterei a faji alapú és az erkölcs gyűlöletéből fakadó becsületsértés, hamis vád, rágalmazás, a Btk. 155. §-a szerinti és egyéb értelmezésben vágyott és szervezett népirtás, az emberjogvédőkkel szembeni elkeseredett gyűlölet, a gyűlölködésben, a hamis vádakban és a rosszindulatban nem partner személyek, valamint a jogvédőkkel és saját családjuk ellen elkövetett állandó zaklatásos bűntettek, a környezetükkel szembeni állandó szexuális zaklatás, primitív és gátlástalan ösztöneiktől hajtott késztetéseik állandó obszcén és primitív szexuális kifejezésekkel, obszcenitással, szélsőséges vulgaritással való kritikátlan és gátlástalan kiélési kényszere, a fenyegetés és az életveszélyes fenyegetés stb., stb.

Ahogy az egyik HÍRHÁTTÉRES levél egy részlete összegzi - egyébként nem jelképes megnevezésekkel, hanem minden kifejezés mögött a valódi személyek húzódnak meg(!) - minden magyarok leglerobbantabb intellektusú és legkritikátlanabbul morális idióta ösztönbandáját:

"Eszes tamások, bolond jóskák, meg alkoholista besúgók, retardált, mindenhonnan megvetett legszélsőségesebb nácik elmebeteggé nyilvánított bűnöző disznócsordája ez, amihez valóban nincsen hasonló a 13-15 [millió - a szerk.] magyar között. Ha tudsz ilyet, vagy bolondjóska mutat egyet, vagy egy a professzorok [mert az egyik náci tag "a professzorok társaságának" nevezte - a szerk.] mocskos szájú, zsidózó, cigányozó, buzizó - nem egy esetben - homoszexuálisai közül, akkor nosza (...)!"

Tehát a szakma évszázadok óta rendszeres metodikájának megfelelően annak ellenére, hogy a fasiszta jellemről való rövid elemzést minden magyarok legprimitívebb és legobszcénabb rasszista és fasiszta pszichopatái, legkötekedőbb és legösszeférhetetlenebb sóska jóskái őrjöngései és bizonyságtételei alapján tesszük, azonnal megmutatkozik a fasizmus általános jellemdebilitása, korlátoltsága és az abszolút sötétségbe hajló ösztönállati tébolya:

A fasiszta személyiségről

A rasszizmus és a fasizmus kapcsán világszerte mindig, minden felmérés ugyanazt mutatja, amit a józan elme következtetései deklarálnak: hogy a rasszizmus és a fasizmus eszméjének - mely valójában sokkal-sokkal inkább ösztön, mint gondolkodás - minden időben, társadalomban és helyen főként az iskolázatlan, alacsonyabb IQ-jú, butább, képzetlenebb, műveletlenebb személyek válnak foglyává. Ezt gyakran azzal az értelmes elme számára is evidens okkal magyarázzák, hogy a rasszizmus és a fasizmus a világot olyan leegyszerűsített módon látja, ami egy rétegzettebb, intellektuálisabb elme számára nem csak silány, ostoba, szűklátókörű, beszűkült és primitív, de erkölcsileg is abszolút elfogadhatatlan.

Másként: a nácik főleg a butákból kerülnek ki, mert a nácizmus nem csak nem engedi meg az értelmes gondolkodást, a következetes, összegző, átlátó, intellektuális mentalitást, de kifejezetten gyűlöli és ellenségként kezeli. Ahogyan a hitleri Németország idején is láttuk: semmi nem volt nagyobb ellenség, mint az intelligencia és az erkölcs. Azért, mert a fasizmus olyan súlyosan intoleráns és rosszindulatú ösztönállati termék, ami csak akkor létezhet, ha kiirtja az értelmes gondolkodás, a józan belátó képesség és az erkölcsi minimum egész arzenálját.

A rasszista, a fasiszta, a náci érzékeli, hogy amit képvisel, a társadalom egészségesebb része számára felvállalhatatlan. Mivel a náci - a beteg eszméinek létjogosultságát - sem logikai, sem morális szempontból nem képes igazolni, így amikor szembesítik lelki sötétségével, mentális betegségével, gyakran kissé visszavonul. Ekkor találkozunk a tagadással: a náci személyiség - mivel önkritikára és valódi belátásra képtelen - hazudozással próbálja csökkenteni felelősségét (ez is pszichopátiás tünet), és akkor is mismásol, csúsztat és mint a vízfolyás, úgy hazudik, ha egy perccel korábban, vagy levélváltás esetén pár sorral előbb még nyíltan sulykolta szociopátiás gyűlölettébolyát. Mivel azonban egész mentalitása beteges ösztöndominanciából fakad, ahol a józan belátás, a logika és a racionalitás mindig legyőzetik a primitív, legalacsonyabbrendű ösztönök által, ezért a fasiszta személyiség - mely mindig legalább súlyos pszichopátia is - nem képes tartósan visszakozni. A beteg elme újabb csatára indul a gyűlölet, a vulgaritás, az obszcenitás által motiválva, ahol előbb-utóbb ismét önmaga minőségének silányságával szembesül, s hogy elkerülje a további egzisztenciális veszteséget, ismét visszakozni kénytelen. Aztán újra meglódul, újra elvágódik, újra visszalép és így tovább és így tovább. Az ördögi kör a súlyos személyiségzavarokból, más esetekben az elmebetegségből fakad, és gyakran egy olyan spirálisan lefelé mozgó önpusztításhoz vezet, amiből nem csak kiszállás nem létezik, de az egyén egyre és egyre inkább elbutul, szellemileg leépül, értelmi és erkölcsi szempontból imbecillissé, idiótává, analfabétává válik, és megérkezünk a jellem teljes káoszáig, gyakran az elmebetegség manifesztációjáig.

Amit látunk, az az állandó kudarcélmény, ami a fasiszta személyt mind mélyebbre taszítja, hiszen mással sem szembesül, mint saját hitványságával, értéktelenségével, butaságával, ostobaságával, jellemgyengeségével és jellemtelenségével, s hogy semmiféle magasabb erkölcsi vagy kulturális értéket hordozó személy, közösség, csoport nem képes elfogadni és befogadni, ahol pedig tolerálják nyomorult szerencsétlenségét, ott is állandó frusztrációkkal, a fasiszta eszmékkel szembeni ellenállással, a fasizmussal szembeni megvetéssel, illetve a nácik butasága és barbársága vonatkozásában elhangzó viccekkel és gúnyolódásokkal találkozik. A saját értéktelenség, a hasztalanság, fölöslegesség, sőt, kártékonyság állandó megélése, valamint a társadalom minden értékesebb és értelmesebb részének és tagjának ellenállása, ennek tetejébe a fasiszta ösztöniség állandó gyűlölködése, aminek a beteg egyén szintén nem képes kellő gyakorlati utat adni, olyan állandó frusztrációs halmazt generál, ami a személy további tulajdonságaira is infláló hatást gyakorol. Az infláció pedig újabb frusztrációkhoz vezet, ami könnyen további és további - az ördögi kör - leépülésekbe, elsatnyulásokba, lealjasulásokba torkollik.

A fasiszta egyén tehát mind pillanatnyi állapotában, mind személyisége karrierjét tekintve szuicid, azaz önpusztító, önromboló, öngyilkos természetű.

A fasizmus társadalmi katasztrófája és globális társadalmi következményei

Érdekes megfigyelni, hogy ez társadalmilag is így működik: minden olyan rendszer, ami fasizmusba borult, mindig rövid életű volt, mivel legfőbb ellenségeivel - az intelligenciával, a tudással, az erkölccsel, tehát amik egy társadalmat, egy nemzetet, egy bolygót és a civilizációkat boldogságban, jólétben, békében, biztonságban és szeretetben összefogják - le kell számolnia. Muszáj leszámolnia a logikával, tehát a stratégiával, és muszáj elpusztítania a becsületet, a tisztességet, a józan észt és az erkölcsöket, hiszen ha nem teszi, akkor maga a fasizmus szűnik meg létezni. Egy fasiszta individuumban éppen úgy, mint a rasszista, náci társadalomban nincs helye semminek, ami nem a legundorítóbb ösztönökből fakad, mert intellektuális és morális katasztrófa nélkül nincsen fasizmus. Sem egyéni, sem társadalmi szinten. Mivel a fasiszta rendszer mindent ösztönei szerint ítél, ezért - ahogyan Hitler egész Európájában is láttuk - faji alapon üldözi a tudást és a józan észt is. Ezért akiket Hitler és Európa elüldözött, mindazok egyrészt kimentek az Amerikai Egyesült Államokba, másrészt kivándoroltak Palesztinába, és elüldözött zsenialitásuk és tehetségük folytán az őket mélyen gyűlölő arabok között is hamar létrehozták Izraelt. Eközben az elüldözött zsidók és más nemzetiségű zsenik az USÁ-ban feltalálták az atombombát, megnyerték a II. Világháborút, és míg azt láttuk, hogy az európai fasizmus előtt a találmányokban és a Nobel-díjakban abszolút elsöprően vezetett Európa, a buta és szánalmasan primitív, obszcén fasizmus - kiüldözve saját hőseit és alkotó zsenijeit - az USÁ-t tette a világ legnagyobb katonai és gazdasági hatalmává, a fasizmus által gyűlölt társát, Izraelt pozícionálva melléje. Ahogyan a nácik mai napig tartó, a nyilvánvaló tények ellen tiltakozó kritikátlanságából és a győztes USA és Izrael gazdasági, politikai és katonai világhatalmából is egyértelműen deklarált: a Nobel-díjak aránya is annyira megfordult, hogy az USA toronymagasan kezdte vezetni és vezeti mind a mai napig a Nobel-díjasok arzenálját. Miközben a szánalmas, elhülyült magyaroknak itt maradtak a Fórizs Eszterek és őrjöngő bolondjóskáik, a butaság, a barbárság és a legszélsőségesebb és súlyosan elmebeteg intellektuális és erkölcsi öngyilkosság, aközben ellenpólusuk, a stratégiai zsenialitás a világhatalomhoz sétált. Amíg bolondjóska és a fórizsok náci tébolybandája zsidózott és buzizott, addig ellenpólusuk, a zsenialitás kvantumfizikát és társadalomtudományt tanult és elfoglalta a fél világot, megnyerve a titkos III. Világháborút, és kitermelve a távirányított bolondjóskákat és az elmebeteg náci fórizsokat.

A fasiszta rendszerek és gerinctelen jellemek egész társadalomban látható biztos csődje az is, hogy amikor a magyar nácik főleg a youtube-on és a magyar szervereken tobzódó szánalmas ösztönállati, primitív tömegei és Nemzeti Hírhálós, Kovács Jánosos náci elmebetegei a zsidóság és az USA katonai, gazdasági és politikai hatalmáról hallanak, és annak okairól, miszerint a nácik üldözték el a tudást és a józan észt, éppen a fasiszta tömegek kritikátlan skizoid és skizofréniás ösztöndomináns szuicidizmusából fakadóan, állati ösztöneik nem engedik őket ennek belátására. Azért, mert a fasizmus nem értelem és stratégia, hanem ösztön, ezért neki mindennél előbbre való, hogy ösztöneiből fakadóan önmaga hitványságát és butaságát szellemi talentumként dicsőítse, és esztelen gyűlölködjön, ahogyan a veszettség vírusával beoltott tébolyult állat, semmint hogy tanuljon ösztönei folytán megcélzott ellenségeitől és saját végzetes, abszolút végzetes hibáiból. Mivel a fasiszta inkább csak állat, mint ember, így nem képes deklarálni, hogy a tények elüldözése, eltitkolása és gyűlölete eleve bukásra ítélte, és ismét arra van rendelve, hogy ellenségei lábai alá vettessék. Minden zsidónak, minden értelmesnek, minden bölcsnek, minden kereszténynek, és mindenkinek a lábai alá, akiben több ész van egy hibbant és ostoba nemzeti hírhálós és barikád nevű szennylapos, ezért engedélyezetten uszító és gyűlölködő, az egész magyarságot öngyilkos rohamvágtában hajtó nácinál. Mivel a náci nem gondolkodó és elemző ember, hanem sokkal inkább hasonlít egy ösztönéletet vegetáló állathoz, így az egyén kritikátlansága kizárja az önismeretet és az ebből fakadó egzisztenciális fejlődést. Ezért a fasizmus itt is eleve bukásra és öngyilkosságra van ítélve.

A fasiszta beteg entitás kliséi és a homoszexualitás

A fasiszta elme betegsége világszerte ugyanazokat a kliséket hordozza: a primitív, ösztönállatiságtól hajtott együgyű elme mindig, mindenütt a cigányozást, a zsidózást, a buzizást tűzi zászlajára, ahogyan Magyarországon is azt láttuk (belülről) mind az MSZP-kormány, mind a Fidesz-kormány irányítása alatt, hogy a titkosszolgálati műveletek nagyon jelentős része is a cigányozás, a zsidózás és a buzizás lakossági ügynökökön keresztüli szervezéséről szólt, amivel kellően el lehet butítani a lakosságot, és más erők által kellően irányíthatóvá válik alacsony sorba, állati sorba taszítása, és a világ számára elfogadhatatlan minőségbe vetése stb. folytán.

Érdemes megjegyezni, hogy Magyarország tervszerű és általunk Előre Bejelentett elfasizálása és szellemi, valamint szintén és ugyancsak kizárólag általunk Előre Bejelentett intellektuális és morális imbecillitása, történelmien súlyosra Predesztinált, mesterséges értelmi és erkölcsi inflációja sok olyan köztudottan homoszexuális személyt lökött a fasiszta hordák sorába, akik személyes kudarcélményeiket és félelmeiket olyannyira a nácizmusban és a homoszexuálisok üldözésében próbálták meg redukálni, hogy többük minden magyarok legbuzgóbban buzizó neonácija lett. Olyan homoszexuálisokról beszélünk, akik minden magyarok legbuzizóbb homoszexuálisai, mégpedig a nácik soraiban, még a nácikat is túlharsogva! Az egyén rettegése attól, hogy homoszexuális, bizony, gyakran olyan sorstragédiákhoz vezet, hogy a csekély problémát - amit a homoszexualitás jelenthet - a fasizmusra, tehát a világ legordenárébb, legocsmányabb és legelfogadhatatlanabb bűnöző és Emberiségellenes, Istenkáromló gyűlöletállati ösztönsötétségébe alámerülve próbálja redukálni. Érdekes megfigyelni, hogy itt is hasonló ördögi körről, az állandó kudarcélményről, és a körkörösen lefelé süllyedő egyén spirális inflációjáról van szó, amiképpen azon ösztönállati primitív pszichopaták és szociopaták esetében is, akiknek kocsmai ösztönélete autentikusan kényszeríti őket a fasizmus büdös mocsarába. A homoszexualitás és a fasiszta beteg ember között komoly minőségkülönbség van, hiszen a homoszexuálisok gyakran zsenik és az Emberiség jótevői, míg aki náci, az mindig egy darab féreg a leghitványabb és leggerinctelenebb gyűlöletállatok egymásban csúszó-mászó, szánalmas blondjóskáiból és alkoholista fórizsi pszichopatáiból. Ugyanakkor vannak homoszexuálisok, akikben olyan tagadást, félelmet, szégyenérzetet és gátlást formál hétköznapi állapotuk (a lakosság 5-10%-a homoszexuális), mégpedig messze leggyakrabban éppen a társadalom leghitványabb csúszómászóinak röfögései hatására, hogy inkább választják az Istennel legellenségesebb szociopata és primitív, gátlástalan pszichopata, gyűlölködő náci bűnöző szerepét, csak ne érezzenek bűntudatot vagy félelmet nemi identitásuk miatt. Ez az egzisztenciális katasztrófa - ahogyan a többi fasiszta bűnözőnél is - nem egy esetben elmebetegséggé fajul.

A Kapcsolódó Irodalomból:
2012-01-25. HÍRHÁTTÉR TV: A párt, amely leghangosabban imádta a pszichiátriai terrorizmust (+ a párt patológiájából és a fasizmushoz vezető genetikai elkorcsosulásról)
(Film, 10:28.88 perc; KLIKK!)

 

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu