Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Elrejtett amerikai-angol jog és törvény (Munkatársunk fordította angolból magyarra)

 

 

 

 

 

 

2012-03-18.
HHMM-Munkatársunk érdeklődését felkeltette az alábbi témakör. Ő fordította angolból magyarra. A terület kapcsán állítólag komoly politikai üldözések folynak Nagy-Britanniában. A Cikk tartalma nem A HÍRHÁTTÉR Munkatársainak véleménye, hanem angol nyelvből történt fordítás.


Nagy Britannia az Amerikai Egyesült Államok irányítója

II. Erzsébet királyné megváltoztatta és kontrollálja az Amerikai Egyesült Államok (továbbiakban: USA) társadalombiztosítását a következő képpen:
S.I. No.1778 a társadalombiztosításról szóló 1997-es törvény, amit 1997 július 22-én ratifikáltak a Buckingham palotában, 1997 szeptember elsejével lépett életbe. Őfelsége összhangban az 1992-es TB törvény 179 (1)(a), (2) bekezdéseivel és minden más hatalommal ami feljogosítja elégedett, és a tanácsot következőképp utasítja:
"Erre a rendeletre (az USA) társadalombiztosításaként szabad hivatkozni és 1997 szeptember elsejével lép életbe"

Új értelmet nyerne a szövetségi bíró William Wayne Justice kijelentése, miszerint az utasításait Angliából kapná?
Ez a rendelet újradefiniálja a TB törvény szavait és változtat néhány törvényen az USA-ban.

Emlékezzünk csak hogy III. György angol király volt a "főkincstárosa és választófejedelme a Római Birodalomnak és az USA-nak" Ld.: 1738-as békeszerződés 8.rendelete. Nagy-Britannia a pápa ügynöke és egyben felelős az USA "gyarmat"-nak.

Amit az emberek nem tudnak az az, hogy az alapító atyák és III. György király egységszándékban dolgozott hogy térdre kényszerítsék az amerikai polgárokat, hogy beiktassanak egy központi kormányzatot ami felettük áll és hogy hozzáláncolják őket egy akkora adóssághoz amit lehetetlen kifizetni. Először azt kell tisztán látni, hogy az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK egy jogi személy ami létezett a függetlenségi háború előtt. Ld.: Respublica v. Sweers Dallas 43. 28 U.S.C. 3002 (15).

Ezen kívül realizálnunk kell a tényt, hogy György nem csak angol és ír hanem francia király is volt. (1783-as párizsi békeszerződés 8. rendelete, ami kimondja hogy Nagy-Britanniának és az USA-nak mindkettőnek örökké való hozzáférése van a Missisippi folyóhoz.)

1783. január 22-én a kongresszus ratifikált egy szerződést annak a 21 kölcsönnek a visszafizetésére, amit az USA korporáció 1778 február 28 és 1782 július 5 között felvett. Vagyis az USA ZRt. tartozik a királynak pénzzel, aminek fizetése 1788 január elsején válik esedékessé. Nem tűnik hihetetlennek, hogy a király támogatta mindkét oldalát a függetlenségi háborúnak?
De sok munka volt még hátra. Az államszövetség, amit 1781 március 1-jén deklaráltak kijelenti a tizenkettedik paragrafusban hogy "minden számla amit felhasználtak, minden pénz amit kölcsön kértek illetve minden szerződésben vállalt adósság a kongresszus jóváhagyásával a jelenlegi konföderáció létrejöttével fenntartva ezen USA-nak felszámolt díjakat kifizetendő
és a köz hitének megelégedettségére ünnepélyesen ígéretet téve."

A függetlenségi háború elvesztésével - még akkor is, ha ez a háború nem szolgált semmi másra azon kívül hogy az embereket a király adósaivá tegyék - a munka még nem lett bevégezve.

Most hogy a kölcsönök törlesztése esedékessé vált, összehívtak egy gyűlést Annapolisban, hogy megvitassák az ország gazdasági instabilitását a konföderáció bekezdései értelmében. Csupán 5 állam reprezentálta magát ezen összejövetelen, de felmerült egy igény miszerint következő évben is hívjanak össze egy gyűlést a konföderáció bekezdéseinek módosítására.

1787. február 21-én a kongresszus jóváhagyta ezt a tanácskozást, hogy megtartsák Philadelphiában május 14-én. Valamit tenniük kellett a feltornyosuló adósság ellen. Vajmi keveset tudtak az emberek arról hogy az ún. alapító atyák azért fogják újraszervezni az USA-t mert csődben van.

1787. szeptember 17-én 12 állam delegáltjai elfogadták az Alkotmányt. Az államok ezáltal kezessé váltak. A kezes pedig a civil törvények értelmében olyasvalaki aki egyszerű megállapodás folytán felelős lesz más adósságának kifizetéséért.
Tehát az államok lettek a felelősek a királynak kifizetni az adósságot, nem az amerikai emberek mert ők nem szerződő felek az alkotmányban és sosem szavaztak róla. 1790-ben egy törvény lépett életbe ami egy rendelkezés az USA adósságainak törlesztésére. Ez az első alapszabály 138-178.oldalán fellelhető. Ezen törvény eltörli az államokat és körzeteket hoz létre helyettük. Aki nem hiszi, járjon utána.(pl Pennsylvaniában van kettő, ilyen Washington District of Columbia (D.C.) stb.).
Ezen törvényben minden körzethez hozzárendelték a tartozás egy részét.

Az államok következő lépése kormányaik újraszervezése volt, amit a legtöbb 1790-ben meg is tett. Erre azért volt szükség hogy az embereket legálisan az adóssághoz lehessen láncolni. Az eredeti állami alkotmányokat sosem bocsátották az emberek rendelkezésére hogy szavazhassanak róla. Tehát a kormányok új alkotmányokat írtak és azokról szavaztatták meg a köznépet ilyen módon rájuk oktrojálva a Nagy-Britanniának való tartozást. Az emberek az állam polgárai lettek ily módon, ezáltal ipso facto (ezen tényből kifolyólag) lemondva az Amerikai Egyesült Államok-béli állampolgárságukról. Az állampolgár egy fiktív entitás tagja és szinonimája az alárendelt, alattvaló.

Amiről azt hiszi az ember hogy egy állam, a valóságban egy korporáció, más szóval egy Személy (mesterséges, jogi személy)

"A Pennsylvaniai államközösség egy jogi személy" 9 F. Supp 272 a "személy" szó nem foglalja magában az államot. 12 Op Atty Gen 176.

Államok nem léteznek, csupán korporációk, jogi személyek. Minden politikai intézmény ezen a bolygón egy jogi személy. A jogi személy egy mesterséges entitás, egy jogi fikció. Csupán az emberek agyában létezik. Tulajdonképpen képek az elménkben, amik beszélnek hozzánk. A munkánkat, tulajdonainkat elzálogosítjuk és gyermekeinket is egy fikciónak vetjük alá.

Mielőtt tovább mennénk, vizsgáljunk meg pár dolgot az alkotmányban.

A hatodik cikkely első része továbbra is érvényben tartja a királytól felvett kölcsönöket; minden adósság és kötelezettség amit az alkotmány előtt szerződésben vállaltak érvényes lesz az USA ellen az alkotmány értelmében, a konföderáció keretein belül is.

Egy másik csemege az első cikkely nyolcadik részének második záradéka ami megállapítja, hogy "A kongresszus rendelkezik a hatalommal hogy az USA nevében hitelt vegyen fel. Erre azért volt szükség, hogy az USA (ami 1788 január 1-jén csődbe ment) kölcsönhöz jusson és mivel az államok (nem az emberek) a szerződő felek az alkotmányban, emiatt felelősséggel tartoznak a kölcsönért.

Következő lépés volt az Amerikai Egyesült Állami Bank létrehozása volt 1791-ben. Ez egy magánbank (akárcsak a jelenlegi jegybank szerepét betöltő magánbank, a FED) 25000 részvénnyel, amiből 18000-t Angliában birtokoltak. A bank kölcsönzött pénzt az USA-nak biztosítékokért, kötvényekért cserébe.

Ezek után az USA hitelezői, köztük a király is azt szerette volna hogy kamatostul fizessék ki őket a hitelekért cserébe, amit adtak.
Ekkor Alexander Hamilton előrukkolt egy csodálatos ötlettel, hogy adóztassák meg az alkoholt. Az emberek ellenálltak, tehát George Washington elnök kiküldte a hadsereget hogy szedje be az adót, amit meg is tettek. Ez a whiskey forradalom néven jutott be a köztudatba. A hadsereg dolga az adószedés. Hogyan sikerült az USA-nak adót szedni az emberektől, ha azok nem is szerződő felek az alkotmányban? Hát úgy, hogy rabszolgák. Az USA a "zavarító" atyákhoz, leszármazottaikhoz és Nagy-Britanniához tartozik.

Amerika nem több, mint egy gyarmat. Mindig is az volt. Hányszor próbálták meg az amerikai emberek bíróságon védelmükre használni az alkotmányt, amikor a bíró mondta nekik, hogy nem tudják. Mivel nem szerződő, aláíró felek. Rabszolgák. Aki nem hiszi, nézze meg Padelford Fay & Co.vs The Mayorand Alderman of the City of Savannah 14 Georgia 438, 520-ot, ami kimondja:"Valóban, semmilyen magánembernek nem áll jogában panaszt tenni, vádolni a bíróságon az alkotmány megszegéséért, mivel az alkotmány igaz hogy egy szerződés, de ő nem szerződő fél."

Most vissza a hadsereghez. Ha elolvassuk az első cikkely nyolcadik részének tizenötödik záradékát, láthatjuk hogy megállapítja hogy a fegyveres erők dolga az unió törvényeinek végrehajtása. A tizenhatodik záradék kijelenti, hogy a kongresszus szervezi meg, fegyverzi fel és szabályozza a hadsereget és kormányozván ezen erőket az USA szolgálatába állítva alkalmazzák. Vagyis a fegyveres erők nem azért vannak, hogy megvédjenek engem és téged, hanem hogy begyűjtsék a vagyonunkat.

Ahogy látható, amit az alkotmánynak köszönhetünk csupán egy katonai kormány, ami őrzi a királyi kereskedelmet és rabszolgává teszi az amerikaiakat. (...)

Sokan a zsidókat hibáztatják a problémáinkért Zsidó törvények irányítják az egész bolygót, ahogy láthatjuk a zsidó törvényben, idézve Menachem Elon, az Izraeli Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesét:
"Minden a babiloni talmudban kötelező egész Izraelre. Minden városnak és országnak követnie kell a szokásokat, végre kell hajtania a rendeleteket és véghezvinni a a Talmudi bölcsességeket, mert az egész zsidóság elfogadott mindent ami a Talmudban le van írva. A bölcsek, akik adoptálták a törvényeket és rendeleteket, megszervezték a gyakorlatot, levezették a törvényeket, megalkottak mindent vagy a legtöbbet Izrael Bölcsességeiből. Ők kapták meg az egész Tóra alapjainak hagyományait, egy töretlen örökséget ami visszanyúl a mi tanítónk, Mózes idejére.

A bibliai értelemben vett Mammon szerint élünk. A mammon definíció szerint civil törvényt és eljárásmódot jelent.

Ha most a "Shetar hatásai az angol törvényekre"c. írásra vetünk egy pillantást -- a zsidók törvénye a föld törvényévé válik, ahogy megtalálható a Georgetown jogi szakfolyóirat 71.számában 1179-1200 oldalakon (bővebben: http://constitutionalgov.us/Archive/Commerce/JewishShetar.pdf)
Kristálytisztán kiviláglik eme szakfolyóiratból, hogy a zsidók a Normann és angolszász királyok tulajdonai. Továbbá megmagyarázza, hogy a Talmud a föld törvénye. Elmagyarázza továbbá, hogyan lett a babilóniai Talmud a föld törvényévé, amit közismertebb nevén ma UCC-ként, Egységes Kereskedelmi Kódexként ismerhetünk.
Az írott hitelszerződés- a zsidó shetar egy visszatartási jog minden vagyonra, közismertebb nevén a jelzálog intézménye.
Az értekezés azt is megmagyarázza hogy a zsidók Nagy-Britannia tulajdona és hogy ők lettek a bankrendszer felelőseivé megtéve.

A babilóniai Talmud szerint élünk, innét származik az összes problémánk. 1066-ban jutott el Angliába és a pápa, királyok illetve keresztény egyházak által lett kikényszerítve. Totális és könyörtelen elmekontroll, embereket arra tanítják, hogy olyan dolgokban higgyenek amik nem is léteznek.
(...)

Meg kell értenünk, hogy Nagy-Britannia (6.cikkely első rész), az USA és a tagállamok az aláíró felek az alkotmányban, nem magánemberek.(...)
Ha az ember az alkotmányra hivatkozik a bíróságon (legalábbis az USA-ban), túlkapásnak minősül ugyanis egy olyan szerződést szeg meg, amit nem írt alá. (...)
Néhány példa: "Egy gyermek elsődleges kontrollja és felügyelete a kormányzat dolga" Tillman V. Roberts 108 So.62

"A házasság egy olyan szerződés, amiben három szerződő fél van- a férj, a feleség és az állam." Van Koten 154 N.E.146

"Minden vagyon legfőbb tulajdonosa az állam: az egyéni ún. tulajdon a kormány folytán lehetséges t.i. a jog csupán használathoz kötődik, és a használatnak összhangban kell lennie a törvényekkel és alárendelt az állam kénye-kedvének."
Szenátusi dokumentum No.43 73rd Congress 1st session. (...)

" Az adásvételi jog egy abszolút elidegeníthetetlen jog, valójában nem létezik mióta kormányok lettek létrehozva és nem is létezhet egyetlen kormány alatt sem." Wynehamer v.The People. 13 N.Y. Rep. 378, 481

Nagy-Britannia mind a mai napig az amerikai emberektől szedi az adót. Az IRS (~amerikai adóhatóság) nem az USA kormányának ügynöksége. (...) Az 1040-es formula, ami alapján "adóznak" az amerikai állampolgárok tulajdonképpen adósságok összegyűjtése egy privát szerződés alapján, amit úgy hívnak hogy az Egyesült Amerikai Államok Alkotmányának 6.bekezdésének első része illetve egyéb megállapodások . Láttatok már tehenet adót fizetni amikor a fejőgépet rákötik a tőgyére? Persze hogy nem, mivel egyetlen tehénnek sincs tulajdona és nincs kompenzálva a munkájáért. Vagyis az ember sem birtokol semmit amit a munkája teremtett. Még a munkaerejét sem.

A munkaerőt jelenleg hitelpénzben mérik. Csupán egy olyan kis részét kaphatja meg belőle az ember, amiből jut élelmere, ruhára, lakhatásra , és ami a legfontosabb- még több rabszolga nemzésére. Feltűnt, hogy hány másik rabszolga sértődik meg, amikor az ember visszatartja a munkaerejét? Ilyenkor extrémnek, terroristának, szabad embernek és kormányellenesnek szoktak bélyegezni.

A igazsághoz hozzá tartozik hogy te nem akarsz rabszolga lenni. De nincs jogod másokat kényszeríteni a szabadságra ha egyszer a másik rabszolga akar lenni és csak rajta múlik. Ha hajlongani akarnak és cégeket szolgálni, hagyni kell. Szabadok lennénk, ha a rabszolganövendékek nem lennének. Az USA, Nagy-Britannia és a pápa sem létezne, mert senki nem ismerné el őket.
A szerző személy szerint úgy gondolja, hogy azoknak, akik hatalmon vannak szintén elegük van a rabszolgákból. Minden, amit a szolgák tesznek hogy körben állnak és mondják, hogy ingyenes egészségügyi ellátást, ingyen nevelést, ingyen lakhatást akarnak és kérve kérik hogy fegyverezzék le őket. A szerző egyetért abban is, hogy egy rabszolgának nem kell fegyver. Hogyan ne lenne érthető a kormány születésszabályozása? Remélem, hogy a rabszolgák szaporodása leáll, legalábbis lelassul.

Ahogy látható, az emberek a tehenek, az adóhivatal aki feji őket, az USA ZRt. foglalkozik a nyájjal, Nagy-Britannia a hűbéres és a farm földesura a pápa.

"Meggyőződve arról, hogy a vallási elvek a legmeghatározóbban hozzájárulnak ahhoz hogy a nemzetek passzív engedelmességet tanusítsanak továbbra is hercegeik iránt, a magas rangú szerződő felek deklarálják azon intenciójukat hogy fenntartják a jelenlegi helyzetet azon mértékben ahogy a klérus adoptálja a saját érdekeinek javítását ami bensőségesen kötődik a hercegek hatalmának megőrzésével; és a szerződő hatalmak együttesen köszönik a pápának, amit eddig tett értük és nyomatékosan kérik az állandó együttműködést a nemzetek engedelmességén alapuló nézeteikben." Veronai szerződés (1822) 3.cikkelye

Ha a legfőbb főpap mindamellett hogy betartatja a törvényt, kötelességünk engedelmeskedni.
XIV Benedek, De Syn. Dioec, lib, ix.,c. vii.,n.4.Prati, 1844
A pápai törvények kötelezőek anélkül hogy világi uralkodói megerősítésre szorulnának. Syllabus, prop. 28, 29, 44.
Továbbá az USA-ban a pápa bármilyen törvényt eltörölhet bármikor.(Elements of Ecclesaiastical law vol i 53-54)
Ez mutatja eléggé, hogy a pápa uralja Földet?

A pápa a legfőbb tulajdonosa mindennek a világban. Ld 1213-as egyezmény, illetve 1455-ös és 1492-es bullák.

Ezt folytathatnám még sokáig. De ne hagyd, hogy ez az információ elrettentsen, mert e nélkül nem lehetünk szabadok. Meg kell érteni, hogy minden rabszolgaság és szabadság az elménk szüleménye. Ha az elméd megengedi és megérti, hogy az USA, Nagy-Britannia és a Vatikán jogi személyek, amik semmi egyebek mint fiktív entitások beleépítve az elménkbe, akkor meg fogjuk érteni hogy azért voltunk rabszolgák, mert hittünk eme hazugságban.

Több info:
Nicole Terry 630K, Willow Street
Highspire, Pennsylvania 17034
717-986-0239
(Forrás:http://www.natural-person.ca/pdf/Great_Britain_owns_USA.PDF
http://www.apfn.net/messageboard/02-04-05/discussion.cgi.57.html)

8.kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.