Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Emberprogramozások Magyarországon, Európában és más kontinenseken - Beszámoló attól, akit minden európai idők legtöbb Echelon-tanúja keresett meg!

 

 

 

2012-04-28.
Molnár F. Árpád "ELI"
(halálos fenyegetésekkel üldözött és 100%-ban BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legkedveltebb Roma Jogvédő, Operatőr, Filmrendező, minden magyar idők első és a világ legmélyebb HAARP- és Echelon-Filmjeinek rendezője, általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja)És megkerestek Echelon-tanúk, kémek, illuminátusok, HAARP-fejlesztők...

Az első Echelon-tanúk már akkor jelentkeztek nálam, amikor az Echelon elmetechnológiai rendszerek, módszerek, eszközök stb. leleplezésébe még bele sem kezdtem. Ezen személyek között voltak, akik a titkosszolgálatoktól értesültek arról, hogy mélységi ismeretekkel és közvetlen beavatásokkal rendelkezem, és voltak, akik felismerték az illuminátusi kódolásokat a HÍRHÁTTÉR filmjeiben, amik szerkesztései kívülállók előtt olyan rejtettek és érthetetlenek voltak, mint magyarok előtt a kínai írás, vagy ellenségeink előtt a bölcsesség.

Háttérhatalmi beavatásukat és interaktivitásukat felfedők között olyanok is voltak, akik egyik-másik kormány legfőbb vezetői közül kerültek ki, és akiknek esze ágában sem volt titkolni, hogy interaktív háttérhatalmi beavatottak, és annak ellenére tudják, hogy én is az vagyok, hogy soha, senkinek nem beszéltem erről, de még a HÍHRÁTTÉRT sem hoztam létre.

Az eltelt időszakokban a világ mindenféle részéből jelentkeztek üldözöttek, túlélők, ahogyan a skandináv és az amerikai HAARP fejlesztői, kutatói és tanácsadói közül valók is, ahogy olyanok is, akik viszont a magyar polgári és katonai titkosszolgálatok hivatásos és volt hivatásos állományú tagjai, valamint titkosszolgálati vezetők rokonai, családtagjai voltak, továbbá olyanok, akik más magyar titkosszolgálatok belsősei vagy eminensei voltak. A magyar polgári és katonai titkosszolgálatok, valamint más belföldi, de szintén állami titkosszolgálatok ügynökei, valamint magyar titkosszolgálati vezetők rokonai, családtagjai Orbán Viktor 2010-es miniszterelnökségétől kezdve - jobbára igen látványosan politikai, azaz titkosszolgálati vezetői megbízásokat teljesítve - a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium, a Balajti László vezette Alkotmányvédelmi Hivatal (AVH) - régi nevén Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) -, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ, NSZ), valamint a Hende Csaba által irányított katonai titkosszolgálatok részéről kértek találkozókat. Ez utóbbiak legalább zöme utólag is élesen tetten érhetően a HÍRHÁTTÉR ellen és ellenem szervezett koncepciós perekhez keresett útvonalat, és próbált verbális információkat szerezni arról, melyik orbáni politikusról, pintéri főrendőrről, a Fidesz által védett maffiákról és keresztapákról milyen információkkal és bizonyítékokkal rendelkezem. Mint mondom, ezen megkeresések zöme Orbán Viktorék, valamint Pintér Sándor felől lett megvalósítva, mert úgy próbálkoztak ellenem szervezkedni, hogy közben azon aggodalmaskodtak, kikről miket tudok még, valamint hogy akiket aztán a koncepciós perekben megbíztak, mennyi egyéb terhelő adattal és bizonyítékkal tudok szolgálni a megbuktatásukra. Voltak természetesen jóindulatú informális megkeresések is.

A HÍRHÁTTÉR 2007 nyarától kezdődő szakaszaihoz visszatérve: Ezen időszakban és azt követően, az Echelon-filmek gyártási (már gyakorlatilag) éveiben, hosszú-hosszú időn át az engem ért megkeresések szinte 100%-a során bárkit be tudtam szervezni a rejtett rendszerbe, a titkosszolgálatok mögé, a világ titkosszolgálatainak mozgatójába, a Háttérhatalomba, s vagy annak Végső Forrásába, Akit mi az Istennek nevezünk, minthogy tapasztalati keresztények vagyunk. Sőt, általános volt, hogy mielőtt a jelentkezővel (aki sokszor azt sem tudta, mi fog vele történni és hova jön) az első találkozás megtörtént volna, már kimerítő Ismereteket Kaptam nem csak az érdeklődési területeiről és gondolatvilágáról, de a szexualitása eltitkolt irányairól és milyenségéről is. Hogy egy - az Isten Áldásából Biztosított - mélységi háttérhatalmi beszervezés/beavatás mit jelent, a kívülállók számára pontosabb felvilágosításként most annyit: a régi-régi Echelon-tanúk beszámolóiból is dokumentált, hogy már a régi elmeprogramozások, titkosszolgálati fájlerek, élő könyvtárak, szexrabszolgák stb. felépítése is kiemelkedően olyan technológiai eszközökkel kerültek realizálásra, amik során a programozott alanyhoz egyáltalán nem értek hozzá. Hanem pusztán az elektromágneses hullámok erejével, amikor az alanyt mint egy mikrohullámú sütőbe, beültették, előtte képeket, hangokat stb. vetítettek egy monitoron, és elektromágneses hullámokkal mélybe véstek, kódoltak, töröltek információkat, memóriafalakat húztak fel és bontottak le, míg a kívánt hatást el nem érték.

A világszerte számos országból jelentkező Echelon-tanúk kapcsán az engem ért megkeresések zömében könnyű volt és maradt a hitelességükről tájékozódni mindenféle csodálatos jelenség nélkül is, mert a tanúskodó üldözöttek olyan dolgokról, továbbá biofizikai tapasztalatokról számoltak be, amiket kizárólag Echelon-tanúk ismernek, és amikről egyébként egymás közt sem beszélünk, de amikről minden mélyebben kvalifikált Echelon-tanú tud, és amikről ezen Echelon-tanúk félszavakból és pillantásokból is bőségesen megértik egymást, mire gondol a másik.

Az Echelon-tanúk nagyon jelentős része azért válik az Istenben hívővé, mert olyan hatalmas rejtett tudásra és ismeretre tesz szert, ami egyrészt elkerülhetetlenné teszi annak logikai úton végrehajtott megértését, hogy az Istennek mindenképpen léteznie kell, másrészt pedig a Kapott és Biztosított erkölcs automatikusan eredményezi azon Kijelentéseket, amiket a Jézus Krisztus Kijelentéseiként olvashatunk az Újszövetség elnevezést kapott ókori történelmi dokumentumokban, valamint a Mennyei Jelenések Könyvében; utóbbiban arról az új rendről is, a keresztények ama rendjéről, amely közvetlen Beavatkozások és Kapcsolat útján tud a legfőbb elmeprogramozó Háttérhatalomról, amely a világ országait, népeit, hadseregeit, titkosszolgálatait az Isten után irányítja. Ez ama Rendszer, amely a titkosszolgálatok földi sötétségbe zárt szülőatyja, a világ minden népét és nemzetét egyetlen központi irányítás alá vont, titokzatosnak nevezett Nagy Babilon, a Bibliában és a Jelenések Könyvében - a Jézus Krisztus Által - részletesen Megprófétált Háttérhatalom. Az illuminátusok létrehozója. Az a központi, az egész világot irányító hatalom, amelyről burkoltan és nyíltan beszélt Cathy O'Brien amerikai túlélő titkosszolgálati könyvtár és programozott szexrabszolga, továbbá sokak mellett Mark Phillips, az amerikai titkosszolgálatok hivatásos elmeprogramozója, vagy az ellenoldalon pl. Henry Kissinger, de John Fitzgerald Kennedy (JFK) is.

A mentális, a fizikai és a szexuális zaklatások miatt engem megkereső személyek létszáma hullámokban változott. Voltak igen csendes időszakok, máskor pedig glédában jöttek, és jó néhányszor megesett, hogy egy nap alatt többen is.


Magyarországi emberprogramozások

A főleg Magyarországról, kis részben Romániából és más környező országokból megkereső tanúk között is kisebbségben vannak azok, akiket állami intézményekben programoztak és kódoltak, és ezen belül is jóval kevesebben, akik alá is írták, hogy hozzájuk nyúlhatnak! Egyébként amikor az alanyokat intézményekben programozták, a programozásokat szinte az összes esetben már kisgyermekkortól kezdték el! Gyermekek természetesen nem írnak alá, de a felnőttként aláírók között relatíve gyakori, hogy programozásuk már kiskorukban elkezdődött, így kellően hajlítható akarattal rendelkeztek arra, hogy felnőttként - olykor másik államban, azaz Magyarországon - már önként vállalják a folytatást. Ez is bepillantást enged a titkosszolgálatok nemzetközi nyitottságába, s hogy a titkok zöme csak a lakosság előtt titok, amely a vezetők szemében puszta eszköz és fogyóeszköz a hatalom megszerzéséhez, megtartásához és erőszakos gyakorlásához.

A programozások és a személyiség-, valamint képesség-átszerkesztések jellemzően magánklinikákon, állami pszichiátriákon és katonai létesítményekben történtek és folynak. Az állami pszichiátriákra a régi, brutális, elavult módszerek sokkal jellemzőbbek, mint amiket magánklinikákon és katonai intézményekben folytatnak. A titkosszolgálatok - Magyarországon éppen úgy, mint külföldön - egyszerre folytatnak elmeprogramozásokat elavult módszerekkel és technológiai eszközökkel, valamint sokkal modernebb tudományos eszközökkel és módszerekkel. A titkosszolgálatokra itt is, ahogy a világon mindenütt az jellemző, hogy azt is újra kifejlesztetik és feltaláltatják, ami ugyanabban az adott államban egyébként már évtizedek óta rendelkezésre áll és bevett, alkalmazott találmány.

A legtöbben természetesen nemhogy nem írtak alá semmilyen dokumentumot, hogy engedélyeznék a rajtuk végzett agyprogramozásokat és mentális beavatkozásokat, de sokáig - akár évtizedekig - azt sem tudták, mi történik velük, míg sokan csak a HÍRHÁTTÉR tudományos és ismeretterjesztő, tehát az állam és a média által Üldözött, Elhallgatott és Betiltott Film- és Cikkirodalmából jöttek rá, hogy mi a valóság.


Jobban jártak, akiket én vittem be...

Mind az általam bevitt személyek, mind a tőlem függetlenül beavatásra került tanúknál gyakran felmerült probléma volt a nem közvetlen kontaktus által okozott környezeti, fizikai és szellemi zaklatások. Sok kellemetlen és veszélyes következményről - a beavatási időszakban - azért nem beszéltem az alanyoknak, mert nem állt szándékomban elriasztani őket attól a kiváltságos és felelősségteljes lehetőségtől, hogy olyan ismeretek és Kapcsolatok birtokába jutva, amikről mások nem is álmodhattak, a Megkapott Ismereteket akaratuk szerint tovább adva gyarapítsák az elveszett lelkű, fogságba vitt Emberiséget, szolgálva ezzel a Jelenések Könyvében egyébként Megprófétált és Elkerülhetetlenül bekövetkező, a világ minden részébe eljutó alapismereteket és bizonysághegyeket arról, hogy az Emberi Faj totális irányítás alatt áll, és egyedül az Istent a Jézus Krisztus által kérvén nyerhető menekülési útvonal és boldog halhatatlanság.

A súlyos fizikai zaklatások, továbbá a kimondottan pokoli közérzetet indukáló szexuális zaklatások viszont - az Istennek hála - kifejezetten olyan személyek ellen került elkövetésre, akiket nem én vittem az Interaktivitásba. A fizikai zaklatások közt olyan pokoli formák is léteznek, amiket általában jobb nem felfedni, mivel a titkosszolgálatoktól kezdve az Istenig az volt a jellemző mindig, hogy a titkosszolgálatok és a Hatalom bizonyos algoritmusok és kulcsok szerint Mozdul, ekképpen a sok tekintetben való titkolózással számos veszedelmes beavatkozás és globális, fizikai és szellemi vírusfertőzés elkerülhetővé válik.


Kik a zaklatók?

Az üldözöttekre Magyarországon is az jellemző, hogy sokan, akik nem rendelkeznek kellő ismerettel, a zaklatások eredetét kisebb csoportokhoz, szűkebb maffiákhoz és azok jobbára technológiai terrorizmusához kötik, valamint az üldözésüket kiváltó okok után keresgélnek. Sokan nem lepődnek meg, hogy a legtöbb személyi, idő- és eseménybeli egyezés miatt az áldozatok a legtöbbször felelősnek a magyarországi Hit Gyülekezetét, annak vezetőit és kimondottan Németh Sándort, a HGY magyarországi vezetőjét nevezik meg. Egyébként hasonló a helyzet a hagyományos maffiaügyeknél is, amik vonatkozásában Orbán Viktor és Pintér Sándor első helye után rögtön Németh Sándor és a hozzá kötött, vele egyként mozgónak deklarált titkosszolgálatok üldözéseiről, zaklatásairól, életveszélyes fenyegetéseiről, követéseiről, illegális behatolásairól etc. számolnak be. Az Echelon-ügyeket illetően tény, hogy azok legalább 90%-a semmiképpen nem írható Németh Sándor számlájára, aki tud az emberprogramozásról és hallgat róla, és aki ugyanakkor viszont feltétlenül eszköz a különböző őt pártoló és rá ellenségesen tekintő titkosszolgálatok kezében, hogy pro és kontra különféle maffiabotrányok vegyék körbe, valamint a mesterségesen előidézett mentális behatások változatos és jelentős botrányokat okozzanak; hol azért, hogy erősítsék, hol azért, hogy elriasszák a Hit Gyülekezete potenciális és jövőbeni, valamint alkalmazott keresztényeit. Fontos, hogy Németh Sándor az Echelon-botrányoknak nem a fő mumusa, hanem csupán statisztikailag - amikor közvetlen felelőst neveztek meg - Németh Sándorban gyanították a fő gonoszt. Tehát rengeteg zaklatásos botránnyal kerestek meg, de összességében mindezek csupán töredéke, amikor Németh Sándort gyanították afféle keresztapának.

Amikor az áldozatok - köztük teljes családok - különböző kisebb csoportokat sejtenek a sokszor évek óta tartó üldözések és kifejezett Echelon-zaklatások mögött, olyankor legtöbbször igyekszem lassan megértetni, hogy az alsó szinten folytatott zaklatásoknak is - most kifejezetten a technológiai eszközökkel elkövetett zaklatásokról beszélünk - jellemző háttere a katonai titkosszolgálat, amely ritkán választ terrorizmusa tárgyául tetten érhető bűnök alapján célcsaládot, célszemélyeket stb., hanem alsó szinten is számítógépes programok választanak - bizonyos algoritmusok szerint - személyeket, családokat. A választásokra ok bármi lehet: származás, valamely felmenő rokon valamilyen testi betegsége, a szülők egykori munkahelye, a célszemély vagy a család valamilyen genetikai sajátossága, egy-egy adott biológiai, elektromágneses, kvantum-összefonódási stb. fegyver tesztelése egy adott egészségügyi és szociális, illetve társadalmi sajátossággal, pozícióval stb. rendelkező család vagy családtag miatt, amiket mindig betetőz egy olyan - a titkosszolgálatok előtt is ritkán és maximum is csak részben ismert - fősodratú, a civilizációt és a fajokat Tervezetten meghatározó project, amikről legjobb esetben is csak fogalmuk lehet, de ők maguk sem tudják, miért hajtják végre a műveleteket és az üldözéseket, csak végrehajtják azokat. Úgy, ahogyan a Skull and Bones (Koponya és csontok), a Bohemian Grove és más elnöki, főbankári etc. háttérhatalmi szekták az imádatot, a szexuális rítusokat és emberáldozatokat stb. Egy olyan titokban megnyilatkozó háttérhatalomnak, amely a sötétségből való, amelynek szülője a Sátán, és amelynek célja az Emberiség tönkre tétele és az emberi lelkek kárhozatba taszítása.


Hogyan lehet védekezni? (A terjedelem miatt itt csak nagyon keveset)

A hozzám fordulóknak szinte vagy mindig elmondom, hogy ilyen ügyekkel üldözötteknek sosem tanácsos sem rendőrséghez, sem ügyészséghez, sem pszichiáterekhez fordulni. Ezen beszervezett állami maffiák azok, amik a leginkább agyonvertek rosszindulattal és sátáni sötétséggel. Ezek a rétegek azon halmazba tartoznak, akik a társadalom legalacsonyabb rendű szociális és törvényi indexével rendelkeznek, valamint a társadalom és az Emberiség védelmét célzó legpatológiásabb, legkevésbé megbízható és legkritikátlanabb felelősségi hányadosával bírnak.

Korábban a politikusok is kifejezetten életveszélyesek voltak, akiknek a legapróbb értesítése is gyakran azonnal maga után vonta a halmozott titkosszolgálati üldözéseket, melyeknek az Internet tulajdonképpen kezdeti szakaszában is olyan személyek voltak a Világhálón beszámoló tanúi - sokak nagy riadalmára -, amilyen az országról országra menekült Kopács Miklós volt, aki 1990 körül menekült német menekülttáborba, ott klasszikus körülmények között leleplezte a Moszadot, és pillanatok alatt olyan háborúba keveredett, hogy a CIA müncheni összekötő irodájától a német BND-n át, Magyarországra visszaköltözvén a helyi titkosszolgálatok részéről is halmozott zaklatásos terror alá került. A magyarországi titkosszolgálati bűnözésben a sok kiemelendő személy közül érdemes külön megemlíteni Orbán Viktor mellett az Orbán-kormány egykori igazságügy-miniszterét, a Kopács Miklós elleni megfigyeléseket és titkosszolgálati terrorizmust aláírásaival gyakran ismétlő Dávid Ibolyát, aki az MDF nevű párt elnöke volt.

Ma már - minthogy az Internet miatt rengeteg titok került nyilvánosságra - a politikusok értesítése általában csekély kockázattal jár, azaz nem von maga után azonnali fékevesztett titkosszolgálati üldözést. Természetesen ez is időszakonként fog változni, de most, 2012-ben, Magyarországon ez az érvényes. Túl sok információ lett publikus, túl sok ténytanút kellene a legszélsőségesebb üldözés alá venni, és túl nagy a politikusok és a titkosszolgálatok lebukásának veszélye.

A tanúk közül relatíve jelentős százalékban felkeresik a titkosszolgálatot, ahol mindig közlik velük, hogy ők nem folytatnak ilyen üldözéseket, illetve hogy nem ők azok, akik a zaklatásokat elkövetik, valamint - az ügyesebbek ezt is kihalásszák belőlük - ezen ügyekről és ilyen személyekről titkosszolgálati dokumentumokat nem adhatnak ki, mert ezen anyagok és a megfigyelt személyek anyagai államtitkot képeznek. Mivel az üldözés a mai nyilvánosság körülményei stb. okán a titkosszolgálatok felkeresését követően maximum is csekélyebb mértékben szokott felerősödni, ezért a tanúknak nyitva szoktam hagyni a lehetőséget, mondván: nem baj, hogy felkeresték a szolgálatokat, mert ezzel is politikai nyomást gyakoroltak - az egyébként elkerülhetetlenül bekövetkező - globális nyilvánosság irányába, amivel a technológiai rendszer létezése nyilvános beismerésre kerül.

A tanúknak szoktam javasolni, hogy írjanak az ombudsmannak, aki udvariasan fog felelni, hogy sajnos nem tud mit tenni az ügyben, legalább addig, amíg az alany végig nem járta a többi jogi procedúrát, és jogorvoslatra nem talált. El szoktam mondani, hogy az ombudsmanhoz azért célszerű fordulni, mert hadd szaporodjanak a titkos zaklatásos üldözésekről szóló, iktatott tanúbeszámolók, melyek már az első lépésben is további politikai nyomást képeznek ezen egyszerű tudományos, technológiai és hadászati tények köztudatba emeléséhez és elfogadásához, tehát a Háttérhatalom és titkosszolgálatai léte, eszközei és módszerei globális feltárásához, mely amúgy is elkerülhetetlenül bekövetkezik, de nekünk célunk, hogy a nyilvánossággal biztosítsuk az áldozatok életének és biztonságának védelmét, valamint az Isten Létezése bizonyítását, amik szintén elkerülhetetlenül bekövetkeznek.

A zaklatások olykor rendkívül erőteljessé, illetve elviselhetetlenné válnak. Ilyen esetekben jelentős enyhülést okozott az, ha a zaklatások áldozata legalább telefonon felkeresett (legalábbis amikor már fel bírta emelni a telefont). Akik tudatában vannak ezen látens rendszerek működésének, a legtöbben máris megértik, hogy a legalább telefonos megkeresésem minimum miért hozott azonnali enyhülést vagy radikális felszabadulást. Tehát akinek baja van, és képes rá, minimum hívjon fel telefonon!

Az erőteljes, elviselhetetlenségbe torkolló zaklatások elleni másik védekezési mód, amikor az áldozat legalább pár napra vagy egy hétre helyszínt változtat: ismerősökhöz, rokonokhoz stb. utazik. Ugyancsak nagyon fontos körülmény, hogy a célszemély ne maradjon egyedül! Ahogyan a Bibliában Kinyilatkoztatásra került a Mindenhatóról, az Örökkévalóról, hogy "rejtőzködő Isten vagy Te!", úgy igaz ez a Háttérhatalomra és a titkosszolgálatok összesére is! Mások előtt elkövetett titkosszolgálati botrányok mindig több kockázatot hordoznak magukban, ezért a legtöbb esetben - egyelőre - az Echelon Victim, tehát az Echelon-áldozat számára menedéket szokott jelenteni a társaság.

Azt is el kell mondani, hogy amíg ez a Tényfeltáró Cikk is hadtörténeti múzeumba nem kerül, azaz amíg nem lesz mindenki számára nyilvános és megértett, hogy az elmeprogramozói és biofizikai kontroll (világ)rendszere létezik, addig az Echelon-áldozatoknak nem célszerű olyanok előtt beszélni mindenféléről, akik nem tájékozottak, akik nem elég értelmesek, szakavatottak.

A javarészt elektromágneses és fejlettebb technológiákat alkalmazó üldözéseknek Magyarországon is célkeresztjében állnak - természetesen sokan megkerestek emiatt, így az elmúlt hetekben is - teljes családok is. Nem túl ritka, amikor - az elmúlt napokban is volt ilyen megkeresés - nagyszülő, szülő és felnőtt utód egyaránt széles körű titkosszolgálati, háttérhatalmi vagy magasabb hátterű zaklatásnak és üldözésnek van kitéve, és a pánik ilyen esetekben olykor elementáris. Amikor - ugyancsak konkrét magyarországi botrányokról beszélek - szülő és gyermek, máskor szülő és kisgyermek az üldözés alanya, olyankor is előidézett az elszigetelés, azaz mivel mindketten célponttá váltak és mindketten tudnak a titkos módszerekről, ezért van, hogy a háttér, a titkosszolgálat és akik ezek felett állnak, nem rejtik az üldözések tényét.

A családok és családtagok effajta üldözése ritkább, és a legtöbb tanú ma még arra panaszkodik, hogy környezete jobbára csak tévét néz, és mivel abban és a politikusok mindent elhallgatnak, ezért ismerőseik annyira buták, hogy sem megbeszélni nem tudnak velük semmit, sem a védelmükre nem számíthatnak. Nyilvánvaló, hogy az orbáni és Semjén Zsolt-féle antikrisztusoknak és pszichiátriai terroristáknak ezek is a legfőbb céljaik közé tartoznak. Orbán Viktor egyszerűen egy elképesztően, valóban kivételesen sötét sátáni gonosztevő, akinek vágtaszerű szellemi és morális leépülése abszolút szemmel követhető volt, Semjén Zsolt pedig legalább egy rendkívül gyenge és gyáva jellem, akinek valódi keresztény Istenhite csak annyira volt elegendő, hogy a háttérhatalom titkai és mészárlásai védelmében pozícióját megtartsa, valamint az Istent, a Jézus Krisztust, a világ keresztényeit és az Emberiséget elárulja, és az emberi faj gyászából és bukásából teletömve véres szajha zsebeit, nagyokat lakomázzon és haragborozzon a világ leghitványabb ördögeinek és antikrisztusainak júdásasztalánál.

A titkosszolgálati és háttérhatalmi brutális fizikai bántalmazásokhoz, kínzásokhoz és elviselhetetlen szexuális zaklatásokhoz képest más az, amikor pl. Salvador Dali festőművészről azt halljuk, hogy akkor volt a feleségéhez legközelebb, amikor egymás mellé ültek az autóban, mert Dali egyébként szeretkezni is úgy szeretkezett, hogy külön szobában, külön ágyon feküdtek. Mindegy, hogy Daliról mennyire ellenőrzött ez a tévében is elhangzott hír, mivel az Echelon-tanúk és az illuminátusok jelentős része közötti szexuális és egyéb, szavakkal le sem írható kontaktusok a kívülálló pogányok és a nem kellően szent keresztények álmaival vetekednek. Nem véletlenül nevezi a Jézus Krisztus a Mennyei Jelenésekben ezt a Rendszert a föld paráznáinak és utálatosságainak anyjaként, aki részeg a szentek vérétől, mivel egyebek mellett természetes, hogy az Echelon-tanúk és az illuminátusok jelentős része 'tetszik vagy sem ez van' alapon meríttetik alá a közeli és távoli társas kapcsolatokban, ahol olykor - nem véletlen, hogy az amerikai kormányokról is annyi szexuális botrány került napvilágra programozott szexrabszolgák részéről - a gátlások nem igazán az emberi faj biológiailag elrendelt normáihoz szabottak. A gondolatok változatos egyesítése nem csak kénytelen eltüntetni a titkokat, de - ahogyan Drábik János állítólag beszámolt a "Tudatmódosítás" című könyvében, amikor az NSA-s, számítógépek előtt, fejfedővel dolgozó ügynökökről beszélt - a rejtett hatalom kikapcsolja a gátlásokat is.

2012.04.28., 8.kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.