Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Feljelentés Ilan Mor izraeli nagykövetnél, Pintér Sándornál és Nánási Lászlónál (Bács-Kiskun megye nyíltan hitlerista főügyésze) a horogkereszt nemzetközi jelkép meggyalázása miatt Molnár F. Árpád (ELI) antifasiszta Keresztény és Echelon-Tanú ellen!

 

2012-10-26.
FELJELENTÉS!

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövet , Dél-Kalifornia legnagyobb kilakoltató ingatlanmaffia cégének vezetője, Eleni Tsakopoulos Kounalakistól kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig bezárólag stb.)


Feljelentés Ilan Mor izraeli nagykövetnél, Pintér Sándornál és Nánási Lászlónál (Bács-Kiskun megye nyíltan hitlerista főügyésze) a horogkereszt nemzetközi jelkép meggyalázása miatt Molnár F. Árpád (ELI) antifasiszta Keresztény és Echelon-Tanú ellen!


Tisztelt Ilan Mor, Pintér Sándor és Nánási László!

Bár az Önöknél és kormányaiknál tett iszonyú mennyiségű és súlyú antifasiszta Feljelentéseink hatására - hogy a horogkeresztet, mint nemzetközi jelképet és annak szentségét megvédjék - ellenünk indították egyik házkutatást a másik után, egyik betiltást a másik után, intézték egyik erőszakos elmeorvosi vizsgálatot a másik után, egyik fegyveres hatósági terrorista és nyíltan a lakosság elrettentését szolgáló erőszakos elhurcolást a másik után (és kivétel nélkül antifasiszta és életvédelmi rendezvényekről), mégis Önökhöz fordulunk, mert továbbra sem vagyunk képesek belátni Benjmain Netanjahu izraeli elnök, Barack Obama amerikai elnök, Leon Panetta "védelmi" miniszter, David Petraeus CIA-főigazgató, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Pintér Sándor rendőrminiszter és polgári titkosszolgálati miniszter, egyúttal Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa és leplezetlenül fasiszta bűnbandáik ama követeléseit, miszerint fejezzük be a zsidóság és a cigányság teljes kiirtását követelő anonim Internetes tömegek elleni feljelentéseket, ne akadályozzuk a Magyarország elfasizálására tett leplezetlen nemzetközi amerikai-magyar kormánytörekvéseket, és fejezzük be a horogkeresztnek, mint sérthetetlen nemzetközi jelképnek a gyalázását, különben további sorozatos és kiterjesztett fegyveres állami terrorizmust folytatva ellenünk és környezetünk ellen, teljes médiatitkolás mellett, házkutatások és életveszélyes fenyegetések tömegeit beváltva börtönbe, elmegyógyintézetbe zárnak minket, családjainkat legalább szétverik, és meg fognak minket gyilkolni.

Kérjük Ilan Mor Urat, Izrael kormányának, a Mossadnak és Benjamin Netanjahu izraeli elnöknek magyarországi képviselőjét és szócsövét, hogy segítsen minket, Keresztyén antifasisztákat is zsidókat meggyőzni, miért kellene nekünk is Izrael, valamint USA és Magyarország közös terrorizmusa Magyarország elleni fasiszta céljainak meghajolva imádni és magasztalni a horogkeresztet, és miért ne tartsuk be Magyarország törvényeit, amely még csak gyakorlatban alkalmazza a horogkereszt kötelező dicsőítését és a hitleri, zsidók elleni koncepciós pereket, de még nem iktatta törvénybe, ahogyan Hitler is előbb vezette be a terrort, és aztán-közben hozott rá úgynevezett "törvényeket".

Emlékeztetnénk arra is, hogy amikor Izraelben még nem a Sátán tombolt, akkor az ilyen fasiszta bűntettek izraeli képviselőit a Mossad politikai gyilkosságok útján sorban és tömegével likvidálta, az izraeli politikusok megölésétől a külföldi fasiszta politikusok bölcs meggyilkolásáig bezárólag, mivel nem csak Izrael örök maradandó jövőjét árulták el és lökték a teljes megsemmisítés szélére, de fasiszta bűnözőkként és az Emberiség elleni roppant közveszélyes antikrisztus sátáni terroristákként az egész zsidóságot, a teljes Keresztyénséget és az Emberiség minden népét, nemzetét, rasszát, faját és nyelvét a faji alapú kiirtás irányába taszították!

Kérjük, osszák meg velünk, hogy amint JAHVE Dicsősége és Elismertsége valamelyest is helyreáll Izraelben (Az Örökkévaló Erejével és Bölcs Akaratával és Végzése Szerint helyreállítjuk), milyen indoklást és bizonyítást tudnak eszközölni a tekintetben, hogy ne a mózesi törvények, vagy a világ számos állama törvényei értelmében ítéljük Önöket halálra hazaárulásért, más, ellenséges kormányokkal való fasiszta, és az egész bolygót közvetlen fasiszta lezülléssel fenyegető globális, abszolút planetáris áruló szövetkezésért, és az Emberiség despotizmus és teljes faji katasztrófája felé lökéséért, melyet a fasizmus tudatos, éveken át folytatólagosan elkövetett gerjesztésével és a zsidóság, valamint a kereszténység antifasiszta törekvéseinek teljes lényegi eltitkolásával és kiirtásával követtek és követnek el, figyelemelterelésül utcai nácikat mutogatva saját médiumaikban, miközben mindenki ismerete szerint minden magyar idők leglátványosabb hamis vádas bűnperét folytatták és folytatják ellenünk, a végére kéz a kézben, egymásnak gratulálva Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusával, Pintér Sándorral, a zsidóüldözések és keresztényüldözések legfőbb rendőri és titkosszolgálati szervezőjével és vezetőjével, akinek főnöke az az Önök által elismert Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit - hála nekünk az Isten Nevében - a világsajtó (nagyon helyesen) hol nácinak, hol elmebetegnek, hol fasiszta elmebetegnek deklarál.

Az alábbi Cikkünk alapján - Önökhöz igazodva, segítve az Önök fasiszta, sátáni, démoni halálvágtáját és kollektív nagy babiloni öngyilkosságát és az Örökkévaló Általi Bosszúját - büntető feljelentést teszünk Molnár F. Árpád zsidó és roma jogvédő, Keresztyén antifasiszta Újságíró, Filmrendező és Echelon-Tanú ellen!

A Feljelentést kiemelten követeljük továbbítani Bács-Kiskun megye hírhedt fasiszta elektrosokkos, nyíltan terrorista náci halálügyészének, Pintér Sándor hű szövetségesének, náci bajtársának és közpénzparazita végrehajtó szociopata paranoid bűnözőjének, Nánási László extrémterrorista halálügyésznek, bács megye főügyészének, a feljelentéshez csatolva bizonyítékként az alábbi Cikket is, melynek a Címe és elérhetősége többek között ez:

Antimagyarizmus! Molnár F. Árpád megint meggyalázta a horogkeresztet! (Feljelentés a fasiszta kormánynál!)
http://www.hirhatter.org/antimagyarizmus.htm


2012.10.26., Budapest, Hungary

A Feljelentéshez az imént linkelt Cikk Tartalma a következő:

 

2012-08-07.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - az amerikai nagykövet Eleni Tsakopoulos Kounalakistól kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig,  az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, külföldi médiumokig és kormányszervekig bezárólag stb.)


Tisztelt Hatóságok! Feljelentés a horogkereszt nyilvános megsértése és a fasizmus csodálatos eszméjének nyílt gyalázása miatt!


Kérjük, vizsgálják meg az alábbi Cikk törvényességét, és amennyiben fasizmust vélnek felfedezni, haladéktalanul tegyék meg a következő feljelentést, hogy együtt üldözhessük a fasisztákat, mert mi bizony el nem eresztjük őket, főleg, amik közpénzből garázdálkodnak a Földön, és Zsidókat, Cigányokat, meg Keresztény antifasisztákat üldöztek!

Az alábbi Cikkhez mellékelt képek alapján ugyanis - amik ezúttal sem hajlandók a hitleri horogkeresztet dicsőségben ábrázolni, hanem gyalázzák a fasizmussal együtt - felmerül

a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 269/A. §-ába ütköző Nemzeti jelkép megsértése bűncselekmény, amely kimondja:

"Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját vagy címerét sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."


Tudjuk, hogy a horogkereszt kötelező dicsőítését az egyébként leplezetlenül fasiszta kormány hivatalosan még nem tette törvénybe, de a magyarországi, magyarbánözői fasiszta joggyakorlat a horogkereszt mindennemű lealacsonyítását házkutatásokkal, fegyveres hatósági elhurcolásokkal, lefoglalásokkal, bizonyíték-elkobzásokkal, bírósági ítéletekkel, fegyveres hatósági kényszerelmeorvosi vizsgálatokkal etc. üldözi, különösen, ha a horogkeresztet Zsidók és Keresztények, valamint Cigányok gyalázzák.

Túl ezen az Önkényuralmi jelképek használatát szabályozó antifasiszta törvény, a Btk. 269/B. § (2) bejkezdése kimondja:

Nem büntethető az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt [azaz horogkeresztet stb. ábrázoló kép használata miatt - a szerk.], aki azt ismeretterjesztő, oktatási, tudományos, művészeti célból vagy a történelem, illetve a jelenkor eseményeiről szóló tájékoztatás céljából követi el.


Tehát senki nem büntethető, aki a horogkeresztet Orbán Viktor, Polt Péter stb. fasiszta tettei és a jelenkor korlátlan náci debilitása és nyílt állami fasizmusa ábrázolására prezentálja. Ezért tehát - mivel kiindulási alapunk egy elmebeteg diktátor elmebeteg fasiszta közpénzes söpredéke - mégis üldözni kell, mert egy fasiszta kormány semmiképpen nem tarthatja be saját törvényeit sem, hiszen azért csak fasiszta és tróger pszichopata bűnöző, hogy ne tartsa be a törvényeket, másrészt pedig a nyíltan és életveszélyes fenyegetések tömegeivel megkövetelt fasizmus imádata, mely a kormány szent programja, nem tűrheti az általa szent jelképként megkövetelt hitlerista horogkereszt semminemű sértését.

Kérjük, hogy amelyik állami közpénzparazitának nem tetszik valami az alábbi Cikkben és Képekben, haladéktalanul zubogjon alá arról a hegyről, jó hangosan, egymás hegyén-hátán fröccsenve, lehetőleg minél többen egymás hegyére-hátára borulva, és okvetlenül írja alá, hogy ő volt ezen és ezen bűntársaival, mert mi nem csak üldözni kívánjuk a fasizmust, hanem LE IS FOGUNK AZZAL SZÁMOLNI(!!!), tehát szépen ki fogjuk egymás tetteit egészíteni, hogy eljussunk oda, ahová MI AKARUNK!

Íme a Cikk:

http://www.hirhatter.org/az_elmebeteg.htm

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu