Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Kádár János még a kapitalisták és a jobboldaliak körében is népszerűbb, mint Orbán Viktor (És Átok az Orbán-családra!)

 


 

 

2012-11-22. [Utolsó frissítés: 11:39 órakor]
Molnár F. Árpád "ELI" (Halálos fenyegetésekkel üldözött és BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Emberjogvédő, a Legfőbb Roma Jogvédő, minden magyarok Első és a világ Legmélyebb HAARP- és elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg, és aki általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja.)


Miközben szegény, szerencsétlen Orbán Viktor, akit a világsajtó is csak fasisztának vagy elmebetegnek, máskor náci elmebetegnek nevez - nem egyszer horogkereszttel ábrázolva -, éppen az ezredik törvényét erőlteti a lakosságra, amelyben megtiltja, hogy bárkiről utcanév, pártnév, civil szervezet elnevezése stb. maradjon, akinek köze volt a kommunista rendszernek akár a kiépítéséhez is, volt az a személy bármilyen jóindulatú (hiszen a kommunista eszme egyet jelentett a burzsoá kizsákmányolókkal szemben az egyenlő vagyonelosztás Krisztusi Eszméjével), aközben a messzemenően kapitalista és jobboldali, valamint a szélsőjobboldal által is sűrűn látogatott Pest Megyei Hírhatár Internetes közvélemény-kutatásából kiderül, hogy az emberek már annyira utálják Orbán Viktort, hogy az általa betiltott és üldözött Kádár Jánosnak sokkal inkább állítanának szobrot, még az egyre nagyobb kultuszt és megvetést elszenvedő Horthy Miklóshoz képest is. Hiába a kormány ama fasiszta propagandája, hogy Orbán Viktor a megváltó, hiába az ATV gyáva talpnyalása, amivel úgynevezett baloldaliakként titkolják az összes meghatározó náci üldözést, és az ATV-ben tegnap már a Bánó András keze alá hajtott Havas Henrik és baloldalinak csúfolt társai is mesterkélt tudományossággal diskuráltak Orbán Viktor közröhejt és közmegvetést kiváltott, szállóigévé lett elmebeteg kijelentéséről, miszerint "Nincsenek megszorítások", hátha akkor megkegyelmez a náci földesúr, és még több pénzt ereszt Bánó András magánzsebébe, már ez sem segít. Az emberek bizony az ATV pénzért folytatólagosan elkövetett neonáci és a lakosság elbutítását és minden orbáni titkosítást építő és támogató törekvései ellenére is a kisembereknek, a kisnyugdíjasoknak állítanának szobrot a legszívesebben, rögtön utána pedig a kisemberek mára egyre inkább nagyobb példázatának, a betiltott és üldözött Kádár Jánosnak, aki mögött a Fidesz-kormány által kényszerített Horthy Miklós kultusza kevesebb, mint feleannyi szavazatot kapott Kádár Jánoshoz képest. Orbán Viktor Horthy Miklóshoz képest is csaknem harmadannyira kedvelt, míg a lista legvégét - Orbán Viktor mögött - Rákosi Mátyás zárja, ami arra utal, hogy a nép nagyon is megfontoltan döntött Horthy Miklós, de főleg Orbán Viktor és Rákosi Mátyás helyett a munkás ember és annak kétségtelenül sok tekintetben minden magyar időket illetően legnagyobb vezetője, Kádár János mellett.

Ahhoz hasonló ez, amit Orbán Viktor és lakájai József Attilával művelnek: ismeretes az 1956-ban gyakori jelmondat, miszerint "Nagy Imrét a kormányba, Rákosit a Dunába!". A nép most is egy kommunistára voksol egy despota szociopata helyett, mintegy ehhez hasonlóan: "Kádár Jánost a kormányba, Orbánt a Dunába!". A nép akkor is az általa megértett utat választotta, most is ezt tette: Kádár Jánosnál csak a nép egyszerű fiát tartotta előbbre, a névtelen kisnyugdíjast, viszont Orbán Viktort és Rákosi Mátyást a legutolsó helyre taposta!

Mindenki tudja, ahogy én pl. abszolút vezér vagyok abban, hogy senki több titkot nem tárt fel a szocialista és a Kádár-rendszer állami pszichiátriai bűnözéséből és tömeggyilkosságaiból - aminek elkövetőiért és a népirtások folytatólagos elkövetéséért annyira retteg ez a szánalmas, ütődött, retardált szociopata elmebeteg, szegény Orbán Viktor -, ennek ellenére egyértelmű, hogy bizony a Kádár-rendszerben nem csak mindenkinek volt munkája, de annyira volt, hogy aki akart, az kényelmesen elintézte, hogy rokkant nyugdíjas legyen. Nem volt nyomorult  kormányfő, aki a munkahelyükről kirúgott tömegeket lustasággal, munkakerüléssel és mihaszna himpellérséggel vádolta volna, s mivel volt munkahely mindenkinek, Kádár János Úr pedig - mert a többi politikushoz képest Úr - nem üldözte azokat, akik "legálisan", alkalmazva a szocialista rendszer - a nevében benne van, amihez Orbán Viktornak köze sincs: - szociális hálóját, ami megvédte őket. Aki kölcsönt vett fel - máig emlékszem a konstrukcióra - 20 év kölcsönlejárattal is biztosan tudta, hogy lesz jövedelme, amiből kényelmesen vissza tudja fizetni, hiszen az állam megvédi a lakosságot, nem pedig üldözi, mint Orbán Viktor, és tudta minden egyszerű ember, hogy ha egyik munkahely nem jó, mehet a másikba, a harmadikba, a tizedikbe, a huszadikba. Ha pedig lebetegszik, Kádár János tanítandó szociális hálója teljes védelmet fog nyújtani, ha pedig nincs kedve dolgozni, akkor a KMK-t (a közveszélyes munkakerülő titulusát) egy nyugdíjazással, Kádár János Úr orra előtt, minden hátrányos következmény nélkül megteheti. Mert Kádár János Úr nem üldözi a lakosságot.

Mert Kádár János nem gyűlölte népét, mint Orbán Viktor, mert Kádár János nem üldözte a lakosságot, mint a szociális állam túloldalán, az antiszociális, retardált állam létrehozója, Orbán Viktor, sőt, Kádár elérte, hogy mivel nem gyalázta és nem üldözte a szegényeket, a kicsiket és a nagyokat, nem tette földönfutóvá a magyarok tízezreit, hatalmas pártrendőrséggel utcákra dózerolva, hogy aztán börtönökbe zárhassa őket, mondván, hogy kint vannak az utcán, nem nyilvánította munkaképessé az egy tüdővel élőket és az egy lábúakat, hogy elvehesse maradék megélhetésüket, óbégatván és nyomván a nép fejébe a legszélsőségesebb őrültségeket, hogy a nyomorékok munkakerülő mutánsok, akik elrabolják az ő tisztességes úton megkeresett jogos millióit és pintéri milliárdjaikat, nem verte szét a családokat, hanem támogatta őket, Kádár János nem taszította hitelcsapdába nemzetközi bűnszervezetekkel a saját népét, hogy aztán gyűlölködve és vihogva dobálja ki őket tömegesen az utcákra (csak a napi botrányokból: terhes nőt, kismamákat, több gyermekes családokat, 90 éven felüli és beteg nyugdíjas asszonyokat, tolókocsis és láb nélküli nyomorékokat), ezért nem is néztek úgy Kádár Jánosra - sem belföldön a nép, sem külföldön a világsajtó -, mint ahogyan Orbán Viktorra, akit viszont egy szánalmas, akarnok, nyomorult, súlyosan deviáns pszichopatának, szociopatának, és a fasizmus tébolyult eszméje által alámerült paranoiás szkizofréniásnak tartanak.

Bizony, beteg vagy te, Orbán Gáspár, beteg vagy te, Orbán Ráhel; élősködő, vérszívó piócák, rokkant elméjű, morális idióta és retardált paraziták vagytok a Föld testén és a Világmindenség lelkén, akik mások üldöztetéséből és halálából, az intézményesített nemzetközi állami bűnözésből keresitek a súlyos milliókat, a nép millióit, tehát ellenségeitek millióit. Súlyosan elmebeteg apátok pedig arra tanított meg még minket, Keresztyén Emberjogvédőket is, hogy bizony, hogy létezik az a családi kollektív bűnösség, ami miatt ahogyan ti üldöztétek és tettétek tönkre a családok tömegeit, úgy kell veletek is elbánni: a legkisebb genetikai és elektromágneses roncstól a legnagyobbig, az utolsó szálig!

Megesett - hogy csak egy példát mondjak a tengernyiből -, hogy az idős, beteg asszonynak alig több, mint 70 ezer Ft-os tartozása volt, amit a Koppány Csoport szegényei és politikai üldözöttei a helyszínen kezdtek összeadni. A feléig jutottak a tartozás összeadásának, amikor elmebeteg, tébolyult, fasiszta apátoknak a mi pénzünkön kitartott himpellére közölte, amit annyi családdal szoktatok, mikor kiderül, hogy megadnák a tartozásaikat: hogy akkor pénz sem kell, csak kilakoltatni és kilakoltatni minden áron! Hát bizony mondom nektek: ahogyan ti eljártatok és apátok Veéres pszichiátriai és minden lakost üldöző terrorizmusából élősködtetek - ti sötét, sátáni, himpellér, vérszívó paraziták -, úgy bánjon el veletek az Isten, a ti Legfőbb Ellenségetek, a Krisztus, Akit ti üldöztetek, a JAHVE, Akinek Léte Bizonyítékait gyűlölettel titkoltátok, és dőzsölve Júdás árulásaiból degeszre tömtétek pofátokat az Örökkévaló Prófétáinak üldözéséből és eltitkolásából, és verjen meg az ISTEN és a Föld titeket és minden felmenő és lemenő rokonaitokat és magotokat Átokkal, és pusztává tegye a Teremtő, a Rettenetes, lakatlanná és örök sivár sivataggá a földet, ahol ti születtetek! A Világmindenség és minden szent angyalok és megölöttek Isten Előtt Kiimádkozott Átka üldözzön és tegye tönkre elméteket az Életre, és szolgáljon ez Örök Példázatul a Világmindenség minden Győztese és hozzátok hasonló Örök Vesztese számára, hogy íme, így jártak az Isten és az Emberiség Ellenségei!

A lakosságot nem lehet elfogultsággal vádolni, mert - ismételjük el - a szintén szocialistának nevezett Rákosi Mátyást Orbán Viktorral együtt a szeméttelep legaljára utasította! Nem! A nép Kádár Jánost emelte ki, aki valóban elérte azt a szociális mértéket, hogy mindenki, aki nem lázadt a kormány ellen, biztonságban érezhette magát! Orbán Viktor viszont azokat is módszeresen üldözi, akik rá szavaztak, ráadásul üldözi azzal a Pintér Sándorral örök kéz a kézben, aki Európa leghírhedtebb tömeggyilkos politikusa, és a száznál több budapesti bombarobbantás legfőbb szervezője és eltussolója! Orbán Viktor azokat is gyűlöli, akik rá szavaztak! Egy tébolyult, ámokfutó, súlyosan paranoid szociopata, egy rendkívül szélsőséges bűnöző alkatú, primitív reakciókra hajlamos schizoid, bűnöző alkatú pszichopata, akinek bűncselekményei arzenálja miatt kifejezetten multikriminális és polikriminális személyiségszerkezetről, halmozott személyiségzavarokról (perszonopátiákról), vagy kifejezetten paranoiás schizophreniáról, azaz tudathasadásos, másként lélekhasadásos elmebetegségről beszélünk!

És valóban! Összevetve a két rendszert: ha a tébolyult ámokfutó, a Föld Nagy Elmebetege, azaz Orbán Viktor betiltja a kádári kommunizmus jelképeit, neveit, utcaneveit, s miközben József Attilát a Dunába, aközben Horthy Miklóst a piedesztálra követeli, kényszeríti, háborúzza és erőlteti, nem-e lenne itt már most az ideje annak, hogy a két rezsim összehasonlítása hatására - nevezetesen Kádár és a szocializmus, vagy Orbán és a kapitalizmus - szépen felkészüljünk a kapitalista rendszerek összes személyeinek és jelképeinek betiltására, a kádári szocializmus eszméinek pedig az engedélyezésére?

De bizony: ha a kapitalista rendszer összes jelképét és személyeit nem is szabad betiltanunk - hiszen az elvakultság lenne -, az viszont minden épebb felfogóképességű Keresztyén, zsidó, ateista, civil, kommunista, kapitalista, királypárti stb. számára evidens intellektuális, logikai és erkölcsi, morális következtetés: Orbán Viktor és súlyosan beteg gondolatai egészen biztosan tiltólistára, és nem csak az Emberiség, hanem a Világmindenség Szemétdombjára valók, és oda is kerülnek! A súlyos elmebeteg megannyi intézkedése, amit mindössze 2 év alatt elkövetett - a kilakoltatásoktól kezdve, a hajléktalanüldözéseken és tömeges bebörtönzéseken, a jogvédőüldözésektől, a nyugdíjas és a láb nélküli rokkantak tömeges üldözéséig bezárólag, a cigányellenes, keresztény- és zsidóüldöző fasiszta terrorizmusáig bezárólag -, nem csak hivatalból, törvényileg és nemzetközi, emberjogi ítélőszékek által üldözendő, de mint a világ összes népére és nemzetére, rasszára és nyelvére fenyegető közellenség, kifejezetten törvényileg és erkölcsileg üldözendő és betiltandó, megtiltandó! Orbán törvényeit és intézkedéseit az egész világon BE KELL TILTANI!

BE KELL TILTANI!

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu