Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Manhattan az Apokalipszisnek - Főkulcsok a Felemelkedéshez és a Totális Bukáshoz

 

 

 

 

 

2012-02-01.
Molnár F. Árpád "ELI"
(orbán-vona és velük szövetséges külföldi fasiszta terrorista bűnbandái által halálos fenyegetésekkel üldözött és 100%-ban BETILTOTT Keresztyén (tehát Keresztény) Újságíró, Emberjogvédő, a Legkedveltebb Roma Jogvédő, Operatőr, Filmrendező, a Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetségének (KTÜSZ), a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetségének (TÉESZ) és a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetségének (PÁBLENESZ) alapító-elnöke, általános vélekedések szerint a bolygó Legfőbb Echelon-Tanúja)Bevezető helyett: És ott volt a Hercules teherszállító katasztrófájánál, és ő Tudta a szintén java szigeti vonatkarambolt, és ő kapta Sichuan-t és a japán földrengést, és neki szólt a fukushimai atomkatasztrófáról, és őt kérdezte meg Lech Kaczyński és a 100 utasszállítóval megsemmisítése előtt, hogy AZ ISTEN Dicsőségére legyen, és példát tegyen és bevezesse azt, amire az egész Emberiség kezdettől fogva várt, és amiről legtöbbje nem is álmodhatott...

Egy monetáris tényadattal kezdjük: 2011 november 18-i, hivatalos amerikai pénzügyminisztériumi adat, hogy az amerikai államadósság 15 ezer milliárd dollár, ami már meghaladja az USA teljes éves GDP-jét!

Az adósságtól az USA - csak a rögtön adódó első ötleteket sorolva - 3-féle módon is "szabadulhat":
 - 1. Reform vagy úgynevezett rendszerváltás, ahol az adósságot egyszerűen semminek deklarálják.
 - 2. Világterror.
 - 3. Az USA irányított összeomlasztása (ahol az Élet Vize lehet a vezetők ellen Betonfal, mint egy Deep Impact szökőárban).

A gazdasági nehézségek elől lehet ideológiai és technológiai nyilvánossággal is ideig-óráig szabadulni, de megfelelő ideológia esetén - a problémákat illetően - nagy tömegekben végleg megszabadulni. Ezek közé tartozik az elmetechnológiák és a Háttérhatalom léte, valamint mindenek fölött AZ ISTEN Léte nyilvánosságra hozása, Ami a lakosság erkölcsi alkalmazkodási kényszerét is totálisan megreformálja! Tehát a Lényeg, és olyan mentesítő körülmények, azaz számos tekintetben vis maior, amely felment megannyi jog és kötelezettség alól! Aki először hozza nyilvánosságra A TEREMTŐ ISTEN és a Háttérhatalom, valamint utóbbi technológiai elmeuralmát, és elkezdi alkalmazni az így megszerzett első helyéből azonnal fakadó erőfölényét, az a világ legnagyobb népévé válik, szava pedig meghatározó lesz a Föld bolygón! A morális felsőbbrendűség ellen semmilyen győzedelmes fegyver nem létezik, és amiket alkalmaznak ellenünk - mint a politikai üldözés, a totális eltitkolás, a titkosszolgálat aljadék ügynökhálózatán keresztül minden fórumon történő folyamatos rágalmazás, mocskolódás, az inbecilitáshoz (idiotizmushoz) hasonló, a KGB-től a Moszadig alkalmazott tehetetlen üres derű -, ezek csak ideig-óráig működnek, ahogy Előre Bejelentettük, mikor még hozzá sem kezdtünk a Kapott, Globális Világproject lényegi részeiből gyakorlatilag semmihez!

A magyarok azért üldöztek minket és minden, kizárólag általunk feltárt Örök és Meghatározó Túlélés-Igazságot, és ahogy szintén Előre Bejelentettük, mára már csak a legostobább és legelmaradottabb idióták számára nem egyértelmű Főhatalmi és technológiai leleplezéseket, hogy a magyarság ne első, hanem a világ legutolsó népe és nemzete, az Emberiség söpredéke lehessen, magával rántva a világ lehetőleg minden népét és nemzetét abba a szakadékba, ahová a Sátán az egész Emberiséget kívánja. Eme üldözésünket is Előre Megmondtuk. Ezért is kellett, hogy a magyarországi szélsőjobboldal és nácik a világ legprimitívebb nácijai legyenek, s míg az USÁ-ban a nácik terjesztik az elmeprogramozást és annak tanúit, addig a magyar ajkú (pontosabban definiálva: disznópofájú) nácik őrjöngésre fogják, ha csak meghallják a szót: "Echelon". S eközben - hogy a magyarok még jobban elbutuljanak - halál pontosan a katonai és polgári titkosszolgálatok ügynöki állományának szavait visszhangozva, mint idióták az ólban, folyamatosan cigányoznak, buziznak (évente egy homoszexuális felvonulás ellen egész éven át) stb. S mivel Vona Gábornál és Orbán Viktornál nincs semmi, csak az Előre Bejelentett kollapszus és világtörténelmi, eltörölhetetlen szégyen biztos receptje, ezért a butaságba és a primitív népek barbárságába döngölt játéknép Heil Vonázik és Heil Orbánozik. Kapott a nép A LÉNYEG helyett háttérhatalmi marionettfigurákat. Addig sem gondolkodik, hanem csak bólogat és ordít. Amit a magyarok tettek - Előre Megmondtuk ezt is -, arra mindörökké rá fog járni a világ, mint gúny, szégyen és gyalázat elképesztő világcsúf példájára(!), s mint példájára annak, milyen utolsó és hitvány volt ez a faj a titokzatos Nagy Babiloni Szajha egész világot elfoglalt tobzódása és rombolása idején, az Emberiség salakja alkonyának már első nyilvánossá vált pillanataiban is! Hogy Igen(!): AZ ISTENNEK volt Igaza, hogy e fajt a Jelenések Könyvében Megprófétáltak szerint a gyűlöletes, undorító, mocskos, rosszindulatú Emberiségnek deklarálta, amely olyan gyűlöletessé válik az Ő Szemeiben, amilyen talán sosem volt nép a Világtörténelem során!

A társadalom lezüllesztése, bizonyított és a világ elé kerülő alacsonyrendűsége és önálló életre alkalmatlanná bizonyítása tehát tervszerűen folyik. A Tudás és az ISTEN Léte Bizonyítékainak és követeinek, a prófétáknak üldözése, Magyarország vonatkozásában gyurcsányi, majd az ezt messze meghaladó sötétségű orbáni-hende-vona-fajta szervezett mocskolása és titkolása ömlik! De ömlesztve áramlik ezzel együtt az üldözések, mocskolások, titkolások és világméretű sátáni betiltások és eltussolások adta, a Júdásmagyarságot sújtó büntetőjogi, morális eladósodás, továbbá a magyarság és az Emberiség önállósági képessége hiányának bizonyítása is, mely ugyancsak Előre Elkészült! Hiszen az a faj, amelyik még akkor is őrjöng saját legalapvetőbb érdekei és túlélési, puszta fennmaradási érdekei ellen, amikor már nem tudja többé elrejteni, hogy éppen eleget tud, hogyan és miféle hatalom által lenne önállóságra alkalmasnak deklarálva? Egy öntudatlan őrjöngő elmebeteg, aki megszállottan próbál saját magával együtt elpusztítani mindenkit, természetesen nem csak nem normális, de Főhatalmi gondokság és cselekvőképességet kizáró gyámság alá való! Nem úgy azok, akik mindezzel az Előre Megprófétált világsötétséggel szemben, abszolúte a sötétséggel ellentétben hirdették a Gyűlölt Igazságot, hogy ÉL AZ ISTEN, ÉL A JÉZUS KRISZTUS, és a világ állapotát minden könyv közül kizárólag a Biblia nevet kapott ókori Történelmi Dokumentumokban és a szintén Krisztusi Eredetű és Forrású Jelenések Könyvében Prófétálták Meg!

 


Blue Manhattan az Apokalipszisnek, és a vigyoridióta faj halála. Mert soha, semmi nem történik véletlenül... Mert van Egy ERŐ, Aki Megalkotta a világot, és minden Erőt és Hatalmat abban Előre, Eleve Elrendelt, ahogyan ellenségeit és azok összese totális bukását is...

A magyar faj adóssága rohamosan növeltetik, sokkalta, nagyságrendekkel jobban, mint az USA pénzügyi adóssága került növelésre, és ezt fel fogja használni a Világosság és a sötétség a Föld lakói ellen, mint életképtelenségük és önálló döntési és cselekvőképességüket kizáró tényálladékot és bizonyítékhalmot. Hegyek és hegyek a bizonyítékok arra, hogy ez a faj elbukott és el fog bukni, mert AZ ISTEN ellenében nem csak a Világegyetem leghitványabb és legelmebetegebb társadalmaként vizsgázott le a TEREMTETT UNIVERZUM ÉS A VILÁGMINDENSÉG ELŐTT, de mint önálló életre képtelen, sőt, a leggroteszkebb abszurditásig életképtelen, primitív, alsórendű faj. Az ördögök, antikrisztusok, tisztátalan lelkek nagy babiloni szajha-féle hulladéka, sátáni pöcegödre, A VILÁGMINDENSÉG Hulladéka és Szemete.

Ha a Sátán volnék, feltehető, hogy én is így írtam volna meg a Programozott Forgatókönyvet. Üldözd, magyar, üldözd, ember, azaz üldözd, alsórendű, primitív bennszülött a Jót és az Igazságot, hogy amikor a Világtörténelem során a lehető legkönnyebben lehetnél minden népek legnagyobbika, akkor ne a világelső, hanem minden idők leghitványabb és legutolsó népe és szemete legyél, és minden Erő - AZ ISTENI és a háttérhatalmi - is okot és bizonyságot találjon ellened a totális kontrollra és cselekvőképességed alkalmasságának hivatalos kizárására!

De további dolgokat is említsünk, melyek szintén az ALAPJAI a Katasztrófáknak!:

Az USA úgy nyerte meg a II. Világháborút, hogy volt egy elmélet, miszerint lehet atombombát építeni. Mivel az USA vezetőinek elég eszük volt, ezért nem elüldözték, mint Hitler, a fasiszta sátáni faj vezetője, hanem rendszerbe állították azokat, akik szintén elég okosak voltak ahhoz, hogy ezt megtegyék. Hogy igen: megépítsék az atombombát.

Ezek voltak a zsidók. Azok, akiket a Sátáni faj vezetője, Adolf Hitler és lakájai elüldöztek Németországból azon a címen, hogy miért zsidók és okosak, ahelyett, hogy agyalágyult nemzetiszocialista fajtiszta németek volnának.

Ahogy most biztos receptjét tártuk fel a biztos Világgyőzelemnek és a biztos Világbukásnak, a magyarok is üldözik a tudást, hogy a Hatalom és a Jövő az ellenségük kezébe kerüljön! De van valami más, amit a magyarok így megkaphatnak: az, amit A FORRÁS, a Főhatalom évek óta ekképpen Súgott nekünk: Az Utolsó Trianon. És amikor háromszor mondtak az idióták nemet a jövőre.

Ha a II. Világháborúban Orbán Viktornak és Vona Gábornak, meg a fasiszta sajtószemetüknek - mint most - elmondjuk, hogy az atombomba itt van, készen van, már csak össze kell rakni, ezek az elmebeteg fasiszta vandál állatok, ezek a gójok, primitív, alsórendű genetikai és elektromágneses korcsok, lelketlen antikrisztusok, mentális betegek és öntudatlan bennszülött vágóállatok ugyanúgy ránk rontottak volna, és fasiszta orbáni-vonai szennysajtójukkal, valamint katonai és polgári titkosszolgálatuk levágásra, kiirtásra és örök kínzatásra teremtett ügynökhulladékaival a világ legundorítóbb és legprimitívebb, valamint legmegvetettebb nemzetét hozták volna össze. Azért, mert a Júdásfaj mindig támadta és gyűlölte a tudást, az értékeket, az erkölcsöt, az igazat és AZ IGAZSÁGOT, ahogyan a józan észt és minden olyasmit, ami felsőrendű. Az alávaló, a hitvány, az ostoba gyűlöl tükörbe nézni, de mivel alávaló, hitvány, ostoba, ezért a szembesülés helyett bármi öncsonkítást és önelpusztítást kész vállalni, csak szembesülnie ne kelljen önnön alávalóságával, hitványságával, extrém ostobaságával. Ellenségeink, tehát a magyarok és más, hasonló szintű nyomorult, létvesztes ördögök beteg, súlyosan patológiás és szkizofréniás elméje nem csak az irigységben és gyűlöletben tombol, hanem további következetlen, logikailag inkoherens, szétesett sch-s (azaz tudathasadásos elmebeteg) gondolatokban és gójállati, vágómarha ösztönökben is.

És mi lett A Szent Atyánk és követeinek, a Prófétáknak az üldözésére a válaszunk? Ugyanaz, mint a II. Világháborúban Hitler ellen, ami miatt a fasiszta faj akkoriban is elveszítette a Világháborút:

Jó, ha nektek nem kell - és Előre Megmondtuk, hogy gyűlölni, hamisítani, rágalmazni, üldözni és betiltani fogjátok -, akkor felajánljuk a Mossadnak és a CIA-nak, tehát az Amerikai Egyesült Államoknak és Izraelnek, kifejezetten az úgynevezett szövetségesi rendszerbe állításra, a magyar faj minden törekvései ellen az Emberiség védelmére!

A magyarok olyan világrekord-sötétek, barbárok, primitívek és ostobák voltak, hogy kikövetelték a Világ Legfontosabb Erejének és a minden ezzel együtt járó haditechnológiai világarzenálnak izraeli és amerikai kézre játszását.

De!: most már sokkal többről van szó! Itt már nem kispályás titkosszolgálatok és államok eszéről vagy idiotizmusáról született és születik Eleve Elrendelt Döntés! Mert aki nemet mond AZ ISTENRE és követeire, a Prófétákra, azt menthetetlenül, mint mindent, ezt is Előre Bejelentve, Predesztináltan, Elkerülhetetlenül Elsöpri a VIHAR! A VIHAR! A VIHAR!!!

Írta: Molnár F. Árpád (ELI), Előre Bejelentve a világ Legfőbb és Legnagyobb Hatásúra Teremtett Echelon-Tanúja
2012.02.01., 8.kerület, a próféta helye; Budapest, Hungary

8.kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.