Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Molnár F. Árpád: Az EU-ból való kilépés katasztrofális gazdasági és emberjogi következményekkel fenyeget

 

 

 

 

2012-03-08.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM)A HÍRHÁTTÉR Főszerkesztője, a Keresztyén Molnár F. Árpád - aki minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb és Legbetiltottabb Újságírója, és akit már A HÍRHÁTTÉR megalapítása előtt (nem csak belsősök és titkosszolgálatok, hanem értelmesebb kívülállók is) a világ Legfőbb és Legnagyobb hatásúra Teremtett Echelon-Tanújának tartottak - álláspontja szerint a magyar népnek minden valószínűség szerint sokat ártana az Európai Unióból való kilépés, miközben a magyar kormány és maffiáik részéről elterjesztett és egyre kötelezőbb rasszizmus és fasizmus, valamint a Jézus Krisztus Tanúinak üldözése indokolhatja Magyarország EU-ból történő kizárását.

A HÍRHÁTTÉR Munkatársai a legutóbbi megbeszélésen egyetértettek abban, hogy az EU-ból való távozás egyrészt valószínű, hogy a nyugat megtorló gazdasági és egyéb akciósorozatát eredményezné, másrészt az ország jó eséllyel e bosszúsorozat nélkül is olyan gazdasági helyzetbe kerülne, amilyen az EU-n kívüli kelet-európai országokat sújtja, ahol - így pl. Ukrajnában és más szláv államokban - egy kilogramm hús áráért közel egy hónapig kell dolgozni, miközben persze hatalmas a munkanélküliség is, a - ukrán ismerőseink szavait idézve - gazdasági katasztrófa pedig folyamatos. Van élet az EU-n kívül - mondta Molnár F. Árpád (Orbán Viktor egykori szavait idézve) -, csak éppen - folytatta a Molnár - minden valószínűség szerint súlyos gazdasági és emberjogi katasztrófa árán.

A HÍRHÁTTÉR Betiltott Főszerkesztője, aki egyúttal a legsikeresebb és legjobb eredményeket felmutatott Roma Jogvédő is, kiemelte, hogy az is fenyegeti Magyarországot, hogy mihelyst az Európai Unión kívül kerül, Orbán Viktor és a Keresztyén Emberjogvédőket Keresztyén mivoltuk és a politikai bűnözést leleplező tevékenységük, továbbá főleg Krisztusi Hátterük miatt üldöző sátáni fasiszta maffia olyan súlyos emberjogi válságot és üldözést folytathatna, amilyenhez képest az eddigiek már elenyészők. Már ez a mostani Magyarország sem képes arra - mondta Molnár -, csakis szoros nemzetközi felügyelet és kényszersorozat alatt, hogy bármiféle önmérsékletet tanúsítson a Keresztyének és emberjogvédők elleni koncepciós perekben, az egyre féktelenebb cigány- és zsidógyűlöletben, az egyre nyíltabban felvállalt orbáni és vona gábori rasszizmusban és fasizmusban. Abban az államban, amelyben 10 youtube-os magyar hozzászólóból gyakran 10 örvend Adolf Hitlernek a zsidók és a cigányok ellen elkövetett népirtásain, és heil Orbán(!), heil Vona(!) felkiáltásokkal szavaz a zsidóság és a cigányság teljes kiirtására!

Az Alapító-Főszerkesztő és Project-Főkoordinátor Molnár F. Árpád az EU és a nyugat elleni, a legtöbb esetben neonáci talajú harag és gyűlölet kapcsán hangoztatta: bármennyire elégedetlen valaki az Európai Unióval, meg kell értenie annak, aki túl tud nőni saját indulatain, hogy az EU-ból való kilépés nem az ország függetlenségét, hanem nagy valószínűséggel az ország gazdasági, intellektuális, morális és emberjogi katasztrófáját okozná. Helyesebben még annál is nagyobbat, ami egyébként fenyeget. Az irracionális elme légvárra alapoz - fűzte hozzá -, amikor egy ilyen saját disznólétében fetrengő apartheid államban azt hiszi, hogy az EU-n kívül felállítható lenne egy olyan magyar vezetés, amely nem korrupt, bűnöző, továbbra is minden mozdíthatót ellopó, klientúrát építő, minden békésebb mentalitást megtorló, súlyosan despotikus. A magyarok abban reménykednek, hogy egy EU-n kívüli Magyarország - amely nyíltan fajgyűlölő, a nem rasszistákat és nem fasisztákat üldöző, betiltó és halomra mészároló - a fasiszta gyűlöletrendszere folytán alkalmas a felemelkedésre. Hogy ez a tévképzet mennyire Előre Bejelentetten szkizofréniás - igen, szó szerint sok esetben a szkizoid személyiségzavart és a bűnöző alkatú, antiszociális paranoid pszichopátiát meghaladó, egyenesen tudathasadásos elmebetegségbe fordult téboly -, azt A HÍRHÁTTÉR évekkel ezelőtt sokszor és Előre Bejelentette!

Ugyanakkor - mondták Molnár F. Árpád és Domján Tibor Világszintű Keresztyén Echelon-Leleplezők - az, hogy Magyarország nem lép ki az EU-ból, és az nem is omlik össze, nem garantálja Magyarország gazdasági csődjének elkerülését, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy azt "bárki", aki ennek meggátolására tehet, el akarja hárítani. Ugyanis a Magyarország elleni gazdasági, természeti stb. megtorló katasztrófák - ismételte a Keresztyén Molnár F. Árpád, a világ Legfőbb Echelon-Tanúja, a Legüldözöttebb magyarországi Újságíró - AZ ISTENI Törvényeket Megvető és Gyűlölő, az Echelon-Tényfeltárókat és -Leleplezőket főleg fasiszta bandákkal üldöző és betiltó, a zsidóság és a cigányság kiirtásáért tízezrével őrjöngő, tehát már kollektíven agyonterhelt magyar nép merőben méltatlanná vált bármiféle ISTENI Védelemre és Kegyelemre. Aki ismeri A TEREMTŐ ISTEN Gondolkodásmódját - legalább azért, mert ha nem is Kapta Meg Őt Személyesen, de minimum elolvasta és megtanulta a Bibliában foglalt, évezredeket átölelő egységes Tanúságtételeket és AZ ISTEN Részéről tervszerűen Szerkesztett Ókori Történelmi Dokumentumokat -, az gyorsan felfogja, hogy A HÍRHÁTTÉR Keresztyén Prófétáinak, a Jézus Krisztus Tanúinak és Tanúságtevőinek üldözése, AZ ISTENI Szeretet-Erkölcsöknek pedig Adolf Hitler és a fasiszta tömegmészárlások legmélyebb és legalantasabb sátáni gyűlöletre cserélése bármikor Okozhatta A MINDENHATÓ Elkerülhetetlenül Bekövetkezésre Gondolt, a Júdásként vizsgát vizsgára halmozott magyar nép és hozzájuk méltó fasiszta vezetőik elleni Káoszt és örökké példaértékű Megtorló Katasztrófát.


Cikkajánlatainkból:
2012-03-01. Kronológiai Kordokumentum Orbán Viktor HÍRHÁTTÉR elleni fasiszta halálvágtájáról, a legújabb házkutatásról és a TASZ elleni fasiszta támadásokról (NEMZETKÖZI FELJELENTÉS!) (KLIKK a cikkre!)

2012-01-25. A vizsgált magyarok szinte 100%-a gyönyörködik a német állam törökök és más nemzetiségűek elleni fasiszta lemészárlásában! (Cigánykiirtási statisztikával!) (KLIKK a cikkre!)

03.08., 2012., 8.kerület, Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.