Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Orbán Viktor és a Keresztyénüldözés - Orbán az Európa Parlamentben

 

 

 

 

 

 

 

2012-01-20.
Soós József "Titán"
(orbán, vona és külföldi antikrisztusi bűnbandái gyűlölettenyészete által 100%-ban BETILTOTT Keresztyén Oknyomozó és Tényfeltáró, Újságíró, Roma Jogvédő, a Pszichiátriai Állami Bűnözést Leleplezők Nemzetközi Emberjogi Szövetsége (PÁBLENESZ) alelnöke, a Törökök Életvédelmi és Emberjogi Szövetsége (TÉESZ) sajtószóvivője, a bolygó egyik Legfőbb Echelon-Tanúja)


Néhány gondolat az EURÓPA PARLAMENTBEN elhangzott dolgokról…


A HÍRHÁTTÉR szeretettel üdvözöl mindenkit a JÉZUS KRISZTUS nevében! Az Európa Parlamentben elhangzott dolgokra szeretnénk néhány gondolatban reagálni. Melyek STRASBOURG – ban elhangzottak 2012. 01. 18. szerda napján. Az ülésen részt vett orbán viktor (nevét szándékosan kis betűvel írva) terrorista magyar miniszterelnök is.

A HÍRHÁTTÉR keresztyén munkatársa TITÁN SOÓS JÓZSEF az internet egyik híradós portálján a Strasbourg városában székelő Európa Parlament gyűléséből élőben leadott internetes közvetítésből végignézett több felszólalást, köztük orbán viktor népirtó, hazaáruló, apartheid, terrorista záróbeszédét is.

Az anyagunkat kezdenénk azzal, hogy felszólítjuk ORBÁN VIKTOR terroristát arra, hogy soha az életben többet ne merje HAZUG SZÁJÁRA VENNI a "KERESZTYÉN" szót, és soha többet ne merje magát egy elektrosokkos népnyúzó gyilkos, amilyen orbán viktor, KERESZTYÉNNEK nevezni. Ne merje magát úgy kijelenteni, hogy "Ő maga" , és az általa vezetett "ország" KERESZTYÉN, és JÉZUS KRISZTUS törvényeit követő!

Amit orbán viktor kiejtett a száján, az már-már egyenesen ISTENKÁROMLÁS! Nem méltó ahhoz, hogy HAZUG MÓDON magát KERESZTYÉNNEK nevezze. A BŰNTETTEIT melyeket ISTEN és a LAKOSSÁG ellen elkövet, azt pedig POZITÍV ÉRTÉKEKNEK TÜNTETI FEL. Hazug módon KERESZTYÉNNEK vallotta magát, és az EGY IGAZ ISTEN nevével védi magát, tetteit jónak tünteti fel, ISTENNEK tetsző módon tünteti fel. Az ISTEN, és JÉZUS KRISZTUS sátrában keres menedéket az a bűnös, aki soha, semmilyen körülmények között sem tartotta be a TÖRVÉNYT. A TÖRVÉNY pedig ISTENTŐL van! JÉZUS KRISZTUS Urunk, a MEGVÁLTÓ, MEGTARTÓ, TANÍTÓ, GYÓGYÍTÓ Krisztus által minden népek javát szolgálva az ÉPÍTŐK, a keresztyének a világ népei ÁLDÁSÁRA minden népekre kiterjesztették az EVANGÉLIUMOT, az ISTEN IGAZSÁGÁT!

Orbán Viktor terrorista, keresztyénüldöző, keresztyéngyűlölő ezeket sanyargatja, üldözi, gyilkolja, politikai módszerekkel ellehetetleníti! Ez a JÚDÁS FÉREG azt meri magáról mondani, hogy Ő keresztyén! Ebben az emberben, annyi gerincesség sincs, mint amennyi JÚDÁSBAN volt! Ez a féreg ELÁRULTA AZ EMBERISÉGET, ÜLDÖZI A KERESZTYÉNEKET, ennek ellenére azt meri mondani HAZUG MOCSKOS SZÁJÁN, hogy ő keresztyén, és az ország, melyet vezet, az is keresztyén, és "szabadságharcos" nemzet!

Orbán Viktor hazudik, hazudik, hazudik!

A HÍRHÁTTÉR az élő történelem, mindig az igazat mondja, ezért üldöznek bennünket a HAZUGOK, az ördög fiai, a sátánista ORBÁN – OBAMA – SARKOZY – MERKEL - féle hulladékok!

Történt más is az EURÓPA PARLAMENTBEN, mégpedig az, hogy rólunk, HÍRHÁTTÉR keresztyénekről beszéltek! Rólunk PRÓFÉTÁKRÓL, keresztyénekről, akik minden körülmények között ISTEN TÖRVÉNYEIT, JÉZUS KRISZTUS tanításait követik, mert ez az életünk, ezért lettünk!

Az elhangzott mondatot, mondatokat JEGYZETELTEM papírnoteszbe.

A mondat pedig így hangzik, de szándékosan NEM MONDOM A FELSZÓLALÓ SZEMÉLY NEVÉT, ÉS AZ ORSZÁGOT MELYET KÉPVISELT! Legyen ez intő példa, és legyen ez "EURÓPA FÉLELME" … >>>

"Malomkő van Magyarország vállán, ezt a malomkövet le kell venni Magyarország válláról. A függetlensége van veszélyben Magyarországnak!"

Elmondjuk a lényegét ennek a mondatnak, bár a TITKOSSZOLGÁLATOK nagyon jól értik, ezek részben KATONAI KÓDOK. De a lakosság számára ismerté tesszük, mert nem mindenkinek adatott meg, hogy látván lásson, és hallván, halljon, és értsen! Ezért elmondjuk!
A "MALOM" kezdetektől fogva a HÍRHÁTTÉR egyik jelképe, épen úgy, mint a KÉK SZÍN, és egyéb más szimbólum! A "MALOM" a kezdetektől fogva szinte minden hírháttér anyagban felbukkan védjegy, cégjegy! Nekünk az ISMERTETŐ JELÜNK, "márkajelzésünk"…
A "MALOMBAN" mit szoktak csinálni, dolgozni, ki dolgozik ott, mi annak a neve??? A malomban a MOLNÁR dolgozik. A MOLNÁR őrli a búzát, az árpát! És egyéb más gabonaféleségeket. Az "ŐRLÉS" az egyúttal darabolás, felosztás, az értékes, életet adó termény feldolgozása, használhatóvá tétele. Ezek közül a BÚZA, és az ÁRPA a legnemesebb! De a BÚZA többet ér mint az Árpa, ezt a SZENTÍRÁS pontosan megfogalmazza! A "MALOMBAN" található a "MALOMKŐ", mely ŐRLI a GABONAFÉLÉKET, feldolgozza azokat. Továbbá a SZENTÍRÁS beszél arról, hogy az orbán-féle botránkozást okozóknak MALOMKŐ a lábára, a nyakára kötve, és tengerbe hajítás! Halál! Halál!

A gonoszok lábára MALOMKÖVET kötnek, és a TENGERBE HAJÍTJÁK ŐKET A KŐVEL EGYÜTT!!!

Malomkő = a munka végzésének eszköze! MALOM = ahol a munkát végzik! MOLNÁR = aki a munkát végzi, a becsületes dolgozó!

Jelen esetben a MUNKA VÉGZŐJÉNEK A BECSÜLETES NEVE = Molnár F. Árpád!

A MUNKA VÉGZÉSÉNEK HELYE = A HÍRHÁTTÉR melynek egyik legfőbb jelképe, ismertető jele a MALOM! A malomkő pedig az IGAZSÁG, A TUDÁS!

Persze ennél sokkal halmozottabb információ volt elrejtve ebben a mondatban, és a JELKÉPRENDSZERBEN,de ha ezt megérti, és az összefüggéseket meglátja az olvasó, az már bőségesen elegendő tudást biztosít számára, hogy értelemmé váljon benne az elhangzott szó!

A következő mondat, mely így hangzott el az EURÓPA PARLAMENTBEN!

"A függetlensége van veszélyben Magyarországnak!"

Az UTOLSÓ TRIANONRA gondolt. A legfőbb értelme ez volt a mondatnak. Ahogy megmondtuk, és sok anyagunkban kinyilatkoztuk, az ISTENT TAGADÓ, ISTENTŐL ELFORDULÓ NÉP elveszik, megsemmisül, szétszóródik!

Előre elmondatott, hogy mi történik azzal a NEMZETTEL, NÉPPEL amelyik MEGTAGADJA ISTENT, ELFORDUL AZ ISTENTŐL, NEM TARTJA MEG A TÖRVÉNYT, JÉZUS KRISZTUS SZAVAIT!

Megsemmisül, elvész! Nem marad fent az a nemzet, mely elfordul az Istentől, és ÜLDÖZI AZ EVANGÉLIUMOT!

Voltak más felszólalások is. Elhangzott többek között az is, hogy "politikai célokra ne használja senki a vallást!"

Ez egyértelmű mondat, nem kíván hozzáfűzni valót. Többek között ORBÁN VIKTOR Júdás-patkánynak szóltak ezek a mondatok. Mert minden eszközzel védeni kívánja magát.

Mikor az egész EURÓPAI PARLAMENT nem több, mint "Show", játék az egész. Játék, egy játékbolygón, megszerkesztett játékszabályokkal…

Sok-sok játékszabály, melyet nemzetközi megállapodások keretében betartanak a "játékbolygón"… egy gyors példa erre…
Az EU-parlamentben is bevett szokás az, hogy mikor egy KÉPVISELŐ telefonál, a kezét a szája elé teszi, az arcát eltakarva, hogy ne látszódjon mit beszél, ne lehessen leolvasni a szájáról semmit sem…

Azt figyelmen kívül hagyva, hogy az egész ÉPÜLET BE VAN TECHNIKÁZVA A LEGMODERNEBB TITKOSSZOLGÁLATI ESZKÖZÖKKEL, TECHNOLÓGIÁKKAL, továbbá minden TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATORNA ÉS ADATFORGALOM MEGFIGYELÉSRE, RÖGZÍTÉSRE, TÁROLÁSRA KERÜL. Továbbá az összes képviselő NEMZETKÖZI TITKOS SZERZŐDÉSEK ÉRTELMÉBEN TOTÁLIS, TELJES KÖRŰ TITKOSSZOLGÁLATI MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL. Egészen ÉLETE VÉGÉIG!

Játékszabályok, a játékbolygón. TUDATHASADÁSOS barmok, akik csak eszközök, panelek, fogyócikkek a világtörténelem sakktábláján…

Az előbbiekhez kapcsolódva kijelentjük, és az EURÓPAI UNIÓ tudtára hozzuk, hogy mindazok, akik kiállnak a MAGYARORSZÁGI BŰNTETTEK mellett, és a MAGYARORSZÁGI BŰNELKÖVETŐK VÉDELMÉBEN, azok együtt fognak elbukni velük! Együtt buknak el!

Azok, akik üldözik a KERESZTYÉNEKET, és TITKOLJÁK AZ IGAZSÁGOT, az emberek elől elrejtik az ÖRÖMHÍRT, az EVANGÉLIUMOT, azok megfizetnek bűneikért! Árában fizetnek meg mindenért!

A MAGYAR ÁLLAM útjában áll az igazságnak, a MAGYAR állam üldözi, gyötri a keresztyéneket, és gyűlöli, sanyargatja a PRÓFÉTÁKAT! Ezért fizetniük kell nekik. Fizetni kell nekik!

Mindazok, akik ISTENT MEGTAGADJÁK, ISTEN TANÍTÁSAIT ÜLDÖZIK, GYŰLÖLIK, MÉLTÓAK ARRA, HOGY ELBUKJANAK! El kell azoknak bukni, akik a kezdetektől meglévő törvényeket NEM TARTJÁK BE, figyelmen kívül hagyják, sőt, örömüket lelik abban, hogy vétenek a törvény ellen! Azoknak, el kell veszni! El kell veszni!

Az EVANGÉLIUM útjában nem állhat senki! Nem állhat semmi! Mert a királyságnak ezt a jó hírét az egész lakott földön hirdetni kell! Jézus Krisztus tanításai a TÖRVÉNY! Melyek soha el nem múlnak, érvényüket nem vesztik el. A Föld, és ÉG elmúlik, de az ÚR JÉZUS Szavai mindörökkön, örökké létezni fognak! Egy vessző, vagy ióta el nem vész a törvényből, amíg meg nem lesznek azok a dolgok, amiket Ő Előre Kijelentett!

Felelős szerkesztő: TITÁN Soós József       keresztyén, emberjogvédő, életvédő, Roma jogvédő, hajléktalan jogvédő, tényfeltáró, oknyomozó, riporter, újságíró, média főmunkatárs, ECHELON-Tanú!

Elérhetőség: Sopron, Kapuvár,     06  20   298  95  46

Kelt.: Sopron, Kapuvár,   2012. 01. 19.  csütörtök   13 óra 00 perc

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telephone: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

Molnár F. Árpád és Soós József az "Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség" című 2009-es Hírháttér-filmben.HÍRHÁTTÉR - Ahol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád (Echelon-Tanú)/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

Jézus Krisztus2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok /Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
/Soós József "Titán" - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu

A HÍRHÁTTÉR születése
2007. július 15-én
.