Vissza a főoldalra

HÍRHÁTTÉR
Hírek mögött a valóság
Elhallgatott hírek

BETILTOTT LAP!

Csaknem minden nap bővülő tartalommal, rádiós és filmes anyagokkal!
!ÍRJON ÉS NYISSON TOPIC-OT A HÍRHÁTTÉR ÚJ FÓRUMÁBAN!!

HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA - A világot irányító elmeuralmi Echelon-Rendszer világszintű leleplezésén keresztül a Világrendszer "összeomlását" és újraformálását közvetlenül előidéző médium.       A hirhatter.com orbáni és vona-fajú lefoglalásai és elkobzásai után az amerikai hirhatter.org címről.

   

Orbán Viktor papcsáki falurombolása miatt feljelentés, Orbán gondnokság alá helyezésének kezdeményezésével

 

 


 

2013-02-20.
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (Minden magyarok Első és a világ Legfőbb HAARP- és Elmetechnológiai Filmjeinek Rendezője, minden magyarok Előre Bejelentve Legüldözöttebb Médiuma, akit minden európai idők Legtöbb Echelon-Tanúja keresett meg a világ minden részéből!)

(A Molnár F. Árpád (ELI), Domján Tibor és Kovács Adrienn Nikoletta által tett FELJELENTÉSKÉNT világszerte postázva - mint mindig - Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai nagykövettől és Ilan Mor izraeli nagykövettől kezdve Budapest összes rendőrkapitányságán át a magyar és külföldi polgári és katonai titkosszolgálatok sokaságáig, az FBI és más nemzetközi nyomozószerveknek, számos külföldi diplomáciai követségnek, több tucat magyar országgyűlési képviselőnek, Orbán Viktor és más miniszterelnökök címeire, belföldi és külföldi médiumokig és kormányszervekig, a legnagyobb magyar médiumoktól a vezető külföldi médiumok sokaságáig bezárólag stb.)


Nemzetközi Feljelentés az ORFK-nál, a BRFK-nál, a kerületi rendőrkapitányságoknál és Orbán Viktor miniszterelnöknél beosztottja és országgyűlési képviselőtársa, Papcsák Ferenc XIV. kerületi Fideszes polgármester zuglói önkormányzata és ismeretlen közpénzparazita bűnözői ellen!

Ezen feljelentéssel szeretnénk ismételten kezdeményezni Orbán Viktor elmeorvosi vizsgálatát, és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését, továbbá auto- és heteroagresszív, kiemelten és az egész társadalomra rendkívül közveszélyes és irdatlan pusztításokat okozó elmebetegsége és elmebetegségéből fakadó bűntettei miatt védett környezetben, tehát zárt pszichiátriai vagy elmegyógyászati intézményben megvalósított kényszergyógykezelése elrendelését.

Kérjük a hatóságokat, hogy Orbán Viktor cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésének kezdeményezéséről szóló jelen feljelentésünket továbbítsák - mert ez a törvény(!) - az Orbán Viktor bejelentett lakóhelye szerinti illetékes önkormányzathoz!

Alulírottak megtesszük az alábbi tárgyban első feljelentésünket, melyet terveink szerint a továbbiak követnek, mivel a Btk. 155. §-a szerinti népirtás bűntette is folytatólagosan, éveken át, bűnszervezetben került, kerül és kerül eztán elkövetésre!

Jelen esetben külön feljelentést teszünk
a Btk. 316. § (1), (2), (4) és (5), netán ezeken kívül a (6) és (7) bekezdések szerinti Lopás bűncselekmény miatt is
ismeretlen tettesek ellen,

akik láthatóan bűnszervezetben (tehát a büntetési tétel a duplájára emelkedett, a szabadságvesztés pedig fegyházbüntetésre változott) 2011. október 18-án egy több, mint fél évtizede, néhány kunyhóban és faházban lakó hajléktalancsalád lakhelyét az ingó és ingatlantulajdonosok távollétében lerombolta, továbbá összes értékeiket - minden ruhaneművel, tisztálkodási szerrel, munkaeszközzel stb. - egyszerűen ellopta, eltulajdonította, azokat soha többet vissza nem szolgáltatta, azokkal elszámolni a mai napig sem tud.

A károsultak azért nem voltak a helyszínen, mert éppen munkahelyükön tartózkodtak, amelynek fizetéséből természetesen nem telik sem lakásvásárlásra, sem lakásbérlésre, nem úgy, mint a faluromboló, az ő pénzükből élősködő parazita, munkakerülő, szociopata és extrém agresszív és rosszindulatú bűnöző alkatú pszichopata, a jogait hiányoló lakosság tömegeit feljelentgető paranoid pszichopata polgármestereknek és szintén a mi közpénzünkön kitartott multimilliomos önkormányzati bűnözőiknek.

A helyszínt az önkormányzat a hajléktalan kunyhó- és faházlakókkal évek óta békés, jó kapcsolatban élő MÁV-tól kibérelte a mi közpénzünkön, majd mintha Papcsák Ferenc és Orbán Viktor tulajdona volna, munkagépeket és közpénzen fizetett rendőröket, közterület-fenntartókat stb. küldött oda, és közpénzen iszonyatos károkat okozva eldózerolt és ellopott mindent, mondván, hogy az az övék, és a helyén ún. "felvonulási területet" akarnak kialakítani, természetesen szintén közpénzen, azaz a mi és a hajléktalanjaink vagyonán, mert ők így döntöttek a lakosság háta mögött, a lakosság további személyeit maximálisan elszegényítve, tönkre téve, földönfutóvá hajítva. A maffia azóta a területet puszta tarlóként (tarlósként) vegetálja, parlagon hagyva, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva ezzel az iszonyú moslék és rosszindulatú, mániákusan szociopata hitlerorbán-pintéri közpénz-pocsékolással! HŰTLEN KEZELÉS BŰNTETTÉNEK ÉS NÉPIRTÁS BŰNTETTÉNEK HÍVJÁK, HOGY ÉLETEK TÖNKRE TÉTELE CÉLJÁBÓL ÉS EREDMÉNYÉVEL PUSZTASÁGOKAT, SIVATAGOKAT, MÁSUTT ÜRES LAKÁSOK TÖMEGEIT HAGYJÁK MAGUK MÖGÖTT EZEK AZ UNDORÍTÓ FASISZTA ORBÁNI ÉS PINTÉRI TERRORISTA BŰNÖZŐK!)

A megszállottan faluromboló és szegény-, valamint hajléktalangyártó orbán-pintéri paraziták, munkakerülő, élősködő szociopata fasiszta maffia másnap, 2011. október 19-én egy az előzőtől nem távoli helyen, a Francia úton további falurombolást követett el, eldózerolva az általuk évek óta folytatólagosan alsórendű állampolgárokként propagált és gyűlölt szegényeket, összes ingóságukkal és ingatlanukkal együtt. Azt a területet is "felvonulási területté" nyilvánítás címén kaparintotta meg az orbán-pintéri, Papcsák Ferenc közvetlen beosztásában tevékenykedő szervezett bűnözői maffiacsoport, amelyre azóta valóban felvonulnak a környékbeli kutyások, hogy kutyáik oda vizeljenek és végezzék szilárd állagú és hasmenéses nagy dolgukat. Ahhoz a gyakorlathoz hasonlít ez, amiről a Vizoviczki-féle hajógyári szigeti példák tanúskodnak, amikor az Orbán Viktorhoz, Pintér Sándorhoz és Papcsák Ferenchez hasonló módszerekkel glasszáló bűnözői csoport, a legfőbb vezető megbízásából felgyújtotta a hajléktalanok kunyhóit és sátrait, elégetve az összes ingóságaikat és vagyonukat, ahogyan - Adolf Hitler hírhedt gyakorlatát ismételve - a két idült elmebeteg szociopata népirtó terroristától, Orbán Viktortól és Pintér Sándortól látta. Az égetések és rombolások nyilvános fasiszta hitleri gyakorlatának egyenes következményei az ugyan eme fasiszta orbán-pintéri gyűlölethorda pszichiátriai agyégetései és az agyégetések, emberégetések összese eltussolása és folytatólagos elkövetése, mégpedig Adolf Hitlertől Sztálinon át Orbán Viktor nyílt fasiszta diktatúrájáig bezárólag, amely ekként is vált hírhedtté az egész Földön, külön gyűlölködését indukálva ezzel a világ államai ellen a fasiszta elmebeteg Orbán Viktor miniszterelnöknek.

Papcsák Ferenc Fideszes feljelentő polgármester dologkerülő, rosszindulatú bűnözői ellen az A Város Mindenkié nevű jogvédő szervezet (tehát az ellenség), és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (tehát még egy jogvédő, azaz ellenség) támogatásával az alsórendűvé nyilvánított zsidók, helyesebben hajléktalanok bírósági úton, polgári peres eljárást indítottak Papcsák Ferenc orbáni polgármester Zuglói Önkormányzata ellen, fejenként 6 millió Ft-os kártérítést követelve maradék jogaik sárba tiprásáért és életkörülményeik szándékos, mérhetetlenül primitív és rosszindulatú tudatos orbán-papcsáki lerombolásáért. A bírósági per polgári per, mi viszont ugyanakkor az első büntetőperes eljárást is kezdeményezzük, amit további büntető feljelentéseinknek kell követnie a Fideszes Papcsák Ferenc által irányított szociopata és extrémen polikriminalizált bűnöző alkatú pszichopata, közpénzkitartott bűnöző faluromboló és faluégető háborús fenevad közpénzparazita csorda ellen.

Mindhalálig.

Tisztában vagyunk azzal, hogy Orbán Viktor óta - akit a világsajtóban általunk Előre Hangoztatva - csak fasisztának, elmebetegnek, máskor fasiszta elmebetegnek neveznek, a hajléktalanok, a rokkantak, a nyugdíjasok, a betegek, a szegények, a cigányok csupán hitvány, munkakerülő, alsórendű, csaló és bűnöző rétegekként vannak nyilvánosan deklarálva, ugyanakkor a mi antiorbáni értékrendünkben az ellenük bűnszervezetben és egyoldalúan elkövetett fasiszta bandatámadások elkövetőire továbbra is vonatkozik a Büntető Törvénykönyv össze paragrafusa! Az összes! Ezért amikor ezek a bűnbandák Orbán Viktor, Pintér Sándor, Kocsis Máté, Lázár János, Tarlós István vagy Papcsák Ferenc nevében jönnek azzal, hogy nekik joguk van minden falurombolásra vagy lakáségetésekre, és joguk van bárkinek az értékeit egyszerűen teherautókkal ellopni és ismeretlen helyre vinni, gyakran a csoportos rablás bűntettének tényállását kimerítő bűntettekkel, mi, akik nem vagyunk a világsajtóban fasiszta elmebetegként számon tartva, mint Orbán Viktor, sem ennek a náci és elmebeteg tébolyult bűnözőnek bűnbandájaként számon tartva, tisztában vagyunk a hatályos törvényekkel, s hogy a tolvaj az tolvaj, a bűnöző az bűnöző, a csoportos rablás összes elkövetője elkövetője a csoportos rablás bűntettének, a földbirtokos maffia az földbirtokos maffia, a náci az náci, az elmebeteg pedig csupán elmebeteg, merőben korlátozott felfogóképességgel, és cselekvőképtelenül, ahogyan az napi tetteiből és fasiszta bűntársai szociopata maffiájának nyilvános gaztetteiből az égig emelt nagy babiloni toronyként látszik, immáron a világsajtó által és a nemzetközi jogvédő szervekkel is bőven kommunikálva.

Ezen feljelentéssel szeretnénk ismételten kezdeményezni Orbán Viktor elmeorvosi vizsgálatát, és cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezését, továbbá auto- és heteroagresszív, kiemelten és az egész társadalomra rendkívül közveszélyes és irdatlan pusztításokat okozó elmebetegsége és elmebetegségéből fakadó bűntettei miatt védett környezetben, tehát zárt pszichiátriai vagy elmegyógyászati intézményben megvalósított kényszergyógykezelése elrendelését. Bár ezt a gyakorlatot a világsajtóban csak fasiszta elmebetegként deklarált Orbán Viktor a közélet neves személyei ellen szokta alkalmazni, akik nem támogatják a falurombolásokat, az állami pszichiátriai gyilkosságok egy évszázadra visszanyúló eltussolását és adekvát folytatólagos biztosítását, a rokkantüldözést, a szegényüldözést, a cigánygyűlöletet, a zsidógyűlöletet, a keresztényüldözéseket stb., ugyanakkor mivel mi szegény fasiszta elmebeteg úrral ellentétben egészségesek és normálisak vagyunk, így nem szorulunk arra, hogy az egészségesektől rettegjünk, hanem kereken kimondjuk, hogy a közveszélyes elmebetegek viszont valóban elmegyógyintézetbe zárandók.

Kérjük a hatóságokat, hogy Orbán Viktor cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésének kezdeményezéséről szóló jelen feljelentésünket továbbítsák - mert ez a törvény(!) - az Orbán Viktor bejelentett lakóhelye szerinti illetékes önkormányzathoz!

2013.02.20., Budapest, Hungary.

FELJELENTŐK: Molnár F. Árpád
Született: Kecskemét, 1972.11.13.
Anyja neve: Retezár Mária
Személyazonosító igazolvány szám: 862762KA
Állandó lakcím (nem levelezésre!): Kecskemét 6000, Reptéri út 15/b., fsz. 2.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

TOVÁBBI FELJELENTŐ: Domján Tibor
Született: Veszprém, 1979.06.22.
Anyja neve: Kovács Irén
Állandó lakcím (nem levelezésre!): 8226 Alsóörs, Szabadság tér 11/1.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Molnár F. Árpád, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

TOVÁBBI FELJELENTŐ: Kovács Adrienn Nikoletta
Született: Hatvan, 1980.08.01.
Anyja neve: Serfőző Veronika
Állandó lakcím (nem levelezésre!): 3032 Apc, Bethlen Gábor út 19.
Hivatalos levelezési cím (ahová az értesítéseket küldhetik!): Kovács Adrienn Nikoletta, Soroksár 1239 Orbánhegyi dűlő 50.
Telefonszám: +36/30/919-6386
E-mail: hirhatter.multimedia@gmail.com

Budapest, Hungary
HÍRHÁTTÉR MULTIMÉDIA (HHMM): http://www.hirhatter.org/
hirhatter.multimedia@gmail.com
Telefon: +36/30/919-6386

——————————

We Are Christians and Echelon Witnesses and for Human Rights from Hungary. We are in danger, because PRESIDENT VIKTOR ORBAN IS KILLER AND ENEMY OF THE EARTH!

We are political pursued investigative journalists. They threaten us with assassinations: Viktor Orban (prime minister of Hungary) and more…


 Orbán Viktor 100%-ban eltussolt és a tanúkat sorozatban lemészárolt bűntetteiből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31.!

A Romák Elleni Állami Sorozatgyilkosság
Orbán Viktor általi eltussolásáról és világhírhedtté váló újságíró-üldözéséből: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.!

Az Orbán Viktor által teljes eltussolásra és folytatólagos szervezésre követelt, a világ minden népe és állami vezetése ellen irányuló utasszállító és katonai repülőgépek elleni tömeggyilkos robbantásos terrorcselekményekből egy csokorra való leleplezés: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.!

Az Orbán Viktor által vezetett és eltussolni próbált állami pszichiátriai kínzások, csonkítások, tömeggyilkosságok, Holocaust megbuktatásából egy csokorra való: KLIKK!: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.!

 


Szabó György évente 20 milliárdos Sanoma-cége és vezetői leplezetlenül és folytatólagosan, az Emberiséggel nyíltan kiirtó módon ellenségesek. Láthatóan élvezik a magyarság öngyilkos alantasságát és nyílt, bűnszervezeti anarchiáját.

 

A Szabó György vezette, az ellenséges titkosszolgálatok által támogatva évi 20 milliárdos bevételre szervezett Sanoma Budapest Zrt. globális fedő- és terrorszervezet által Karácsonyra betiltott filmlista (Mindet töltse le a Mozilla Download Helper programmal és terjessze!):
 1. A Világkormány totális uralmi technológiája ;
 2. Transit és Navstar mögött Babilon, Felül az Ég ;
 3. Titok - Elérni egy másik világot (Videoklip) ;
 4. 2012 - Mielőtt Babilon összeomlott ;
 5. Látszat-e a Kozmosz? Lett-e Isten az ember előtt? ;
 6. Eleve Elrendelés a popzenében (Jelenések Könyve; A NOX-tól a Garbage-ig) ;
 7. Abszolút Kontroll! A Trónfosztott Emberiség - Fotonok, Drogok, Nanorobotok ;
 8. Az eltussolt repülőkatasztrófa - Magyar állami- és CIA-merénylet Indonéziában (A közel 100 halott emlékére) ;
 9. A Föld-del(eted) - Együtt az Új Világkorszakba ;
10. Titok - Bíró Gergő: A Csitári hegyek alatt - Hírháttér kulcsfilmek

 

Az Info Rádiót és a BBC-t is magába olvasztott CEMP-csoport, Orbán, Pintér és orbánék terrorista, tömeggyilkos bűnbandái által üldözött, pl. az Indexen zsinórban betiltott életvédelmi filmjeink. Figyeljék, ahogy napi feljelentéseink és őket ért megkereséseink ellenére a CEMP-csoport és Orbán kimondottan az abszolút leplezhetetlen népirtásokért és tömeggyilkosságokért folytatott hajtóvadászatot! Világcsúcs!:
 1. WTC-szervezések és repülőmerényletek a globális összeomlásig
 2. Karácsonyi milliárdosok, Karácsonyi terrorizmus - Az USA-kormányzat által a Delta utasszállító felrobbantási kísérlete
 3. Repülőkatasztrófák, tömeggyilkosságok a lakosság ellen
 4. Bábeli tömegmészárlások: Sanoma és Videoplayer, Origo és Videa
 5. Médiakartell minden népek irtására
 6. Akik az egész Emberiséget Pokolra szánták
 7. A Sanoma médiamaffia népirtó világterrorizmusa - Gyűlöletháború az Emberiség ellen
 8. A keresztyénségtől Németh Sándorig - Passzív és aktív tömeggyilkosok
 9. Repülőrobbantások bejelentése ellen Vas megye terrorista főkapitánya, Halmosi Zsolt


A Háttérhatalom léte és technológiái, valamint az Emberiség helyzetének megértéséhez a HÍRHÁTTÉR-Világirodalomból:
A teljes Ringier médiamaffia-hálózat betiltotta! HÍRHÁTTÉR: Ezt a földet újraírja
2008-10-02. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom, ama Nagy Babilon - Meglátni a Pokol Kapuját... /Christian Crown - Fenyvesi Theresa - titok és Molnár F. Árpád/ (Film, 31 perc)

2008-11-02. Minden idők egyik, ha nem a legnagyobb UFO-inváziója (Fotókkal!) - Amit Babilon elvett, azt a Hírháttér visszaadja
/Molnár F. Árpád történelmi leleplezése/

2008-11-28. HÍRHÁTTÉR TV: Kollektív életálom - ismeretterjesztő film
/Molnár F. Árpád/ (Zene: Ennio Morricone: A Polip) (Film, 16 perc)

2008-12-26. Beszervezésem elő(zmé)nyei /Tánczos Krisztina (Tánczos Gábor nagynénje)/

2009-01-15. HÍRHÁTTÉR TV: A Háttérhatalom Neve: A Titokzatos Nagy Babilon - A Jelenések Könyve Elkezdődött /Molnár F. Árpád/ /Zene: 8 zeneszerzőtől/ (Film, 97 perc)

HÍRHÁTTÉR - Jézus KrisztusAhol a jövő életre kelt
2009-02-01. HÍRHÁTTÉR TV: DNS és foton, és a szörnyek istenné váltak /Christian Crown - Molnár F. Árpád/  (Film, 16 perc)

2009-05-14. HÍRHÁTTÉR TV: Bevezetés a Világ titkaiba
/Molnár F. Árpád/  /Zene: Alban Berg, Sir Edward Elgar, Lendvay Kamilló, Ligeti György, Reményi Attila/ (Film, 92 perc)

Orbán Viktornak való ajánlás helyett: 2009-05-23. A Cégen belülről: Az NBH és a hajdani Orbán-kormány soha, sehol, senki által nem publikált titkosszolgálati módszereiből és eszközeiből /Molnár F. Árpád/

2009-06-21. Elmeprogramozás, teljes kontroll: háttérhatalmi, katonai stb. titkosszolgálati Echelon-áldozatok az egész bolygón /Molnár F. Árpád/

2010-03-12. HÍRHÁTTÉR TV: Egy zsidó Echelon-tanú vagy 10 millió magyar - Valerie B. Wolf, mi és a Háttérhatalom /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád(Film, 20 perc)

2010-03-17. HÍRHÁTTÉR TV: Illuminátusoknak programozták - Henry Kissinger, Brice Taylor és a millió dolláros bébik /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 17 perc)

2010-03-31. HÍRHÁTTÉR TV: Echelon-tanúk és Világkormány (Istenekké az ördögök között) (Film, 22 perc)

2010-04-04. HÍRHÁTTÉR TV: Programozott katonák (Andy Pero és a Montauk-fiúk) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc)

2010-04-15. HÍRHÁTTÉR TV: Szexrabszolga, titkos ügynök (A programozott Candy Jones és e rejtett világból) /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 23 perc) /Zene és hangeffektusok: Molnár F. Árpád/

2010-05-18. HÍRHÁTTÉR TV: Alapok és nanorobotok (Film: 12 perc; KLIKK!)

2010-07-30. HÍRHÁTTÉR TV: Kémnek és orvgyilkosnak programozva: Christine DeNicola Echelon-tanú /Varga Szibilla Anna - Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!) /Zene: Reményi Attila/

2010-08-06. HÍRHÁTTÉR TV: Nikola Tesla, Babilon, S AZ ISTEN!
(Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-08-30. HÍRHÁTTÉR TV: Akik mindig itt voltunk... - ISTENTŐL a holtak között /Molnár F. Árpád/ (Film, 20 perc; KLIKK!)

2010-09-22. HÍRHÁTTÉR TV: A világkormány titkaiból - Égi és földi követek, akik belülről ismerik... /Nagy Sándor "Naleksz" - Molnár F. Árpád/ (Film, 33 perc; KLIKK!)

2011-01-06. HÍRHÁTTÉR TV: Elmeprogramozás: Amerikai, zsidó vagy magyar média- és népminőség?
/Daria Rubinstein - Molnár F. Árpád/ (Film, 13 perc; KLIKK!)

2011-08-13. HÍRHÁTTÉR TV: A HAARP, a Háttérhatalom ÉS AZ ÉLŐ UNIVERZUM Titkaiból /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 36 perc; KLIKK!)

2011-08-23. HÍRHÁTTÉR TV: Sziget 8 - A TEREMTŐTŐL Hollywoodig (Forrásfilm, Kulcsfilm) /Molnár F. Árpád "ELI" - Angela Trianglar "Musica"/ (Film, 21 perc; KLIKK!)

2011-12-28. HÍRHÁTTÉR TV: Emberprogramozás - A Titkos Világháború (Claudia Mullen, Wolf, a két Clinton és a Molnár F. Árpád "ELI") /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/ (Film, 27 perc; KLIKK!)

2012-01-11. HÍRHÁTTÉR TV: Nincs Önálló Gondolat (NWO-Film 2012) /Molnár F. Árpád "ELI" - Nagy Sándor "Naleksz"/ (Film, 19 perc; KLIKK!)

2012-06-10. 18+! Embertelen és emberfeletti!: A Háttérhatalom és az illuminátusok szexuális szupertitkaiból /Molnár F. Árpád "ELI"/

2012-12-19. HÍRHÁTTÉR TV: Köztünk, akik belülről ismerik a Háttérhatalmat - Magyar és külföldi kormányfőkkel voltunk...
(Film, 24 perc ; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor - D-Day Dono/

2012-12-31. HÍRHÁTTÉR TV: Sugárzó Terrorizmus: CIA és KGB... - Christine DeNicola és a Molnár F. Árpád (ELI) Történetéből
(Film, 26 perc; KLIKK!) /Molnár F. Árpád "ELI" - Domján Tibor/  /Zene: Molnár F. Árpád "ELI"/

Továbbra is várjuk azon ügynöki, illetve hazaáruló, alkotmányos rend elleni és nemzetközi terrorista, elektrosokkos, méreginjekciós, gyermekgyilkos, tömeggyilkos stb. jelentkezését és bizonyságtételeit feliratkozásra, akik kvázi, illetve totális ellenségei a Hírháttér keresztyén, emberjogvédő, ingyenes jogsegélyező, tanácsadó, életvédő, oknyomozó, tényfeltáró és Echelon-tanú tevékenységének. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a listákból halálbüntetés ellenében sem áll módunkban egyetlen nevet sem visszamenőlegesen eltávolítani, mert az történelemhamisítást jelent, továbbá a listában kizárólag megszállottan rosszindulatú és patológiás elemeket vettünk fel, akiknél a javulásra szinte valamennyinél totálisan 100%-os az esélytelenség.       (2009.11.10.)

Lap teteje

   

web counter
web counter

Kínai és Tibeti Üldözöttek Szövetsége (KTÜSZ)

Kapcsolat:
30/919-63-86
azoknezo@citromail.hu